Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nieodpłatna pomoc prawna w 2023 roku

Nieodpłatna pomoc prawna w 2023 roku

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Głubczycach – porady udzielane są przez radców prawnych i adwokatów osobiście w punkcie.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Kietrzu - porady udzielane są przez Fundację Młodzi Ludziom z siedzibą w Łodzi osobiście w punkcie.

Kto może otrzymać pomoc?

Każda osoba, nie będąca w stanie pokryć kosztów odpłatnej pomocy prawnej, znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej (pomoc udzielana między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych), w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku.

Umówienie terminy porady

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się:

  • telefonicznie pod nr telefonu: (77) 405 36 60 - czynnym w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Głubczycach,
  • za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://np.ms.gov.pl/zapisy,
  • poprzez e-mail: sekretariat@powiatglubczycki.pl.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Głubczyckim 

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Głubczyckim realizowana jest w 2 punktach, przez 4 godziny dziennie, 5 dni w tygodniu:

  1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Głubczycach w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach, ul. Sobieskiego 5a, 48-100 Głubczyce. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci z Okręgowej Rady Adwokackiej (ORA) w Opolu oraz radcowie prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych (OIRP) w Opolu. Dyżury mediacyjne pełnią: adwokat z ORA w Opolu oraz radca prawny z OIRP w Opolu.

Dni i godziny dyżurów:

       Poniedziałek (dyżur mediacyjny)

            09.00 -13.00           

Wtorek

11.00 -15.00

Środa

09.00 -13.00

Czwartek

08.00 -12.00

Piątek (dyżur mediacyjny)

11.00 -15.00

            

  1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kietrzu w budynku Urzędu Miejskiego w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz. Nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji udziela Fundacja Młodzi Ludziom z siedzibą w Łodzi.

 

Dni i godziny dyżurów:

       Poniedziałek       

13.00 -17.00

Wtorek

08.00 -12.00

Środa

08.00 -12.00

Czwartek

08.00 -12.00

Piątek

           10.00 -14.00            

 

Możliwość udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Dokonywanie zgłoszeń odbywa się w sposób wskazany powyżej.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osobom, o których mowa powyżej, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób.

Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia oraz danych kontaktowych tej osoby, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.