Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu - Zopowy – działka nr 154/8

Nr G.6845.1.2021

 

Informacja o wyniku przetargu

 

            Starosta Głubczycki stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września  2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( j. t.  Dz. U z 2021 roku poz. 2213 ) podaje do publicznej wiadomości  wynik przeprowadzonego w dniu 12 stycznia 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   IV przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1.Przetarg dotyczył dzierżawy na czas oznaczony do dnia 30 czerwca 2024 r. nieruchomości Skarbu    Państwa o powierzchni 0,5388 ha niezabudowanej położonej w miejscowości Zopowy –    działka nr 154/8, księga wieczysta OP1G/00003932/0.

 

2. Nie było podmiotów dopuszczonych do przetargu.

 

3.Nie było podmiotów nie dopuszczonych do przetargu.

 

3. Cena wywoławcza do IV przetargu wynosiła  3,75 dt. pszenicy za 1 rok dzierżawy.

 

4. Nie zostały złożone żadne oferty na dzierżawę nieruchomości.

    Nieruchomość nie została wydzierżawiona.

 

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń   w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głubczycach  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 7 dni tj. do dnia  19 stycznia 2022 roku.

 

                                                                                       p. o.   Przewodniczącego Komisji Przetargowej

                                                                                                              Krzysztof Hołda