Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXV sesja Rady Powiatu - 16.12.2021 r.

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2021-12-16 o godz. 15:07:13, a zakończono o godz. 18:34:45 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Bartosz Rudziński
 2. Wojciech Bernacki
 3. Maria Farasiewicz
 4. Bogdan Kulik
 5. Tomasz Ognisty
 6. Marian Podkówka
 7. Artur Czechowicz
 8. Irena Sapa
 9. Bronisława Pawlik
 10. Radosław Gorzko
 11. Jan Jasion
 12. Benedykt Pospiszyl
 13. Anita Juchno
 14. Piotr Soczyński
 15. Krzysztof Hajda

1. Otwarcie obrad. (15:07:00)

2. Przyjęcie porządku obrad. (15:13:00)

3. Wręczenie statuetek „Głubczyckiego Lwa”. (15:16:00)

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. (15:44:00)

5. Podjęcie uchwał w sprawach: (15:45:00)

a. zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2021 rok, (15:45:00)

Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2021 rok (15:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Wojciech Bernacki, Irena Sapa, Radosław Gorzko, Anita Juchno, Krzysztof Hajda, Jan Jasion, Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Piotr Soczyński, Bartosz Rudziński, Marian Podkówka, Bronisława Pawlik, Tomasz Ognisty, Maria Farasiewicz, Artur Czechowicz
 • BRAK GŁOSU (2):
  Leszek Bac, Tadeusz Krupa

b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (15:50:00)

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Bogdan Kulik, Tomasz Ognisty, Krzysztof Hajda, Radosław Gorzko, Wojciech Bernacki, Bartosz Rudziński, Anita Juchno, Irena Sapa, Jan Jasion, Benedykt Pospiszyl, Marian Podkówka, Piotr Soczyński, Artur Czechowicz, Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz
 • BRAK GŁOSU (2):
  Leszek Bac, Tadeusz Krupa

c. uchwalenia budżetu Powiatu Głubczyckiego na 2022 rok: - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, - opinia komisji stałych, (15:53:00)

Radny Bartosz Rudziński wniósł poprawkę do projektu budżetu: przenieść kwotę 2.500 zł z działu 75405 Komendy Powiatowe Policji do działu 80120 Licea Ogólnokształcące.

Wyniki głosowania:

za - 5, przeciw - 9, wstrzymuje się - 1.  

Radny Bartosz Rudziński wniósł poprawkę do projektu budżetu: przenieść kwotę 15.000 zł z działu 75405 Komendy Powiatowe Policji do działu 80120 Licea Ogólnokształcące.

Wyniki głosowania:

za - 4, przeciw - 9, wstrzymuje się - 2.  

Radny Bartosz Rudziński wniósł poprawkę do projektu budżetu: przenieść kwotę 20.000 zł z działu dotacji dla gminy organizującej dożynki gminno-powiatowe do działu 80115 Technika.

Wyniki głosowania:

za - 4, przeciw - 9, wstrzymuje się - 1.  

Radny Bartosz Rudziński wniósł poprawkę do projektu budżetu: przenieść kwotę 50.000 zł z działu 90095 pozostała działalność (z zakresu ochrony środowiska, zakup nagród w ramach organizowanych konkursów) do działu 80115 Technika.

Wyniki głosowania:

za - 1, przeciw - 13, wstrzymuje się - 1.  

Radny Bartosz Rudziński wniósł poprawkę do projektu budżetu: przenieść kwotę 10.000 zł z działu 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami do działu dotacja celowa dla Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Kietrzu.

Wyniki głosowania:

za - 4, przeciw - 10, wstrzymuje się - 1.  

Radny Bartosz Rudziński wniósł poprawkę do projektu budżetu: przenieść kwotę 10.000 zł z działu 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami do działu dotacja celowa dla Domu Samotnej Matki Monar-Markot w Zopowy.

Wyniki głosowania:

za - 3, przeciw - 11, wstrzymuje się - 1.  

Radny Bartosz Rudziński wniósł poprawkę do projektu budżetu: przenieść kwotę 20.000 zł z działu 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami do działu dotacja celowa dla Gminy Michałowo.

Wyniki głosowania:

za - 1, przeciw - 12, wstrzymuje się - 2.  

W wyniku głosowań żadna poprawka nie została przyjęta.

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głubczyckiego na 2022 rok (17:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Benedykt Pospiszyl, Bogdan Kulik, Tomasz Ognisty, Anita Juchno, Irena Sapa, Artur Czechowicz, Marian Podkówka, Bronisława Pawlik, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Piotr Soczyński, Bartosz Rudziński, Wojciech Bernacki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Krzysztof Hajda, Maria Farasiewicz
 • BRAK GŁOSU (2):
  Leszek Bac, Tadeusz Krupa

d. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, (17:14:00)

Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (17:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Radosław Gorzko, Tomasz Ognisty, Wojciech Bernacki, Bronisława Pawlik, Jan Jasion, Anita Juchno, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Irena Sapa, Benedykt Pospiszyl, Marian Podkówka, Maria Farasiewicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Krzysztof Hajda
 • BRAK GŁOSU (2):
  Leszek Bac, Tadeusz Krupa

e. zmiany Uchwały Nr XXVI/188/2021 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (17:17:00)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/188/2021 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (17:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Tomasz Ognisty, Bronisława Pawlik, Jan Jasion, Krzysztof Hajda, Irena Sapa, Benedykt Pospiszyl, Bartosz Rudziński, Wojciech Bernacki, Artur Czechowicz, Marian Podkówka, Maria Farasiewicz
 • BRAK GŁOSU (2):
  Leszek Bac, Tadeusz Krupa

f. przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Głubczyckim na lata 2022-2023”, (17:19:00)

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Głubczyckim na lata 2022-2023” (17:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Soczyński, Krzysztof Hajda, Anita Juchno, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Bronisława Pawlik, Irena Sapa, Tomasz Ognisty, Artur Czechowicz, Benedykt Pospiszyl, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Marian Podkówka, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko (z uwagi na brak możliwości użycia tabletu radny brał udział w głosowaniu przez podniesienie ręki)
 • BRAK GŁOSU (2):
  Leszek Bac, Tadeusz Krupa

g. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2022 roku, (17:49:00)

Uchwała w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2022 roku (17:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Wojciech Bernacki, Radosław Gorzko, Piotr Soczyński, Tomasz Ognisty, Bogdan Kulik, Anita Juchno, Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Benedykt Pospiszyl, Krzysztof Hajda, Marian Podkówka
 • BRAK GŁOSU (2):
  Leszek Bac, Tadeusz Krupa

h. przystąpienia Powiatu Głubczyckiego do realizacji wspólnie z Miastem Krnov projektu pn.: „Głubczycko-Krnovski turystyczny szlak rowerowy”, (17:51:00)

Uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Głubczyckiego do realizacji wspólnie z Miastem Krnov projektu pn.: „Głubczycko-Krnovski turystyczny szlak rowerowy” (17:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Radosław Gorzko, Jan Jasion, Piotr Soczyński, Wojciech Bernacki, Bartosz Rudziński, Anita Juchno, Irena Sapa, Benedykt Pospiszyl, Artur Czechowicz, Bogdan Kulik, Krzysztof Hajda, Bronisława Pawlik, Marian Podkówka, Tomasz Ognisty, Maria Farasiewicz
 • BRAK GŁOSU (2):
  Leszek Bac, Tadeusz Krupa

i. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok, (17:57:00)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok (17:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Radosław Gorzko, Krzysztof Hajda, Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Anita Juchno, Marian Podkówka, Artur Czechowicz, Jan Jasion, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Tomasz Ognisty, Bronisława Pawlik, Bartosz Rudziński, Irena Sapa, Maria Farasiewicz
 • BRAK GŁOSU (2):
  Leszek Bac, Tadeusz Krupa

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach. (17:59:00)

7. Interpelacje i zapytania radnych. (18:11:00)

8. Wnioski i oświadczenia radnych. (18:12:00)

9. Zakończenie obrad. (18:34:00)