Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVII sesja Rady Powiatu - 20.01.2022 r.

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2022-01-20 o godz. 15:10:27, a zakończono o godz. 16:34:25 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Leszek Bac
 2. Bartosz Rudziński
 3. Wojciech Bernacki
 4. Maria Farasiewicz
 5. Bogdan Kulik
 6. Marian Podkówka
 7. Artur Czechowicz
 8. Irena Sapa
 9. Bronisława Pawlik
 10. Radosław Gorzko
 11. Jan Jasion
 12. Benedykt Pospiszyl
 13. Anita Juchno
 14. Krzysztof Hajda

1. Otwarcie obrad. (15:10:00)

2. Przyjęcie porządku obrad. (15:11:00)

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. (15:12:00)

4. Podjęcie uchwał w sprawach: (15:13:00)

a. zmiany w budżecie powiatu głubczyckiego na 2022 rok, (15:13:00)

Uchwała w sprawie zmiany w budżecie powiatu głubczyckiego na 2022 rok (15:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bogdan Kulik, Krzysztof Hajda, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Wojciech Bernacki, Radosław Gorzko, Irena Sapa, Maria Farasiewicz, Leszek Bac, Jan Jasion, Marian Podkówka, Artur Czechowicz, Bronisława Pawlik, Bartosz Rudziński
 • BRAK GŁOSU (3):
  Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa, Piotr Soczyński

b. powierzenia w roku 2022 Gminie Głubczyce zadania publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej, (15:17:00)

powierzenia w roku 2022 Gminie Głubczyce zadania publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej (15:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Leszek Bac, Benedykt Pospiszyl, Krzysztof Hajda, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Anita Juchno, Irena Sapa, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Artur Czechowicz, Bartosz Rudziński, Marian Podkówka, Bronisława Pawlik
 • BRAK GŁOSU (3):
  Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa, Piotr Soczyński

Nastąpiła zmiana quorum (15:19:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Tomasz Ognisty
 

c. zatwierdzenia planu pracy Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2022 rok, (15:19:00)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2022 rok (15:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Hajda, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Tomasz Ognisty, Bartosz Rudziński, Irena Sapa, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Bronisława Pawlik, Bogdan Kulik, Maria Farasiewicz, Artur Czechowicz, Jan Jasion, Marian Podkówka
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tadeusz Krupa, Piotr Soczyński

d. zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego na 2022 rok, (15:20:00)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego na 2022 rok (15:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Leszek Bac, Krzysztof Hajda, Benedykt Pospiszyl, Irena Sapa, Radosław Gorzko, Anita Juchno, Tomasz Ognisty, Bogdan Kulik, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Marian Podkówka, Bronisława Pawlik, Wojciech Bernacki
 • BRAK GŁOSU( 2):
  Tadeusz Krupa, Piotr Soczyński

e. zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej na 2022 rok, (15:20:00)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej na 2022 rok (15:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Leszek Bac, Radosław Gorzko, Anita Juchno, Irena Sapa, Maria Farasiewicz, Krzysztof Hajda, Marian Podkówka, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Tomasz Ognisty, Bartosz Rudziński, Bogdan Kulik, Artur Czechowicz, Jan Jasion, Bronisława Pawlik
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tadeusz Krupa, Piotr Soczyński

f. zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2022 rok, (15:21:00)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2022 rok (15:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Bogdan Kulik, Leszek Bac, Anita Juchno, Marian Podkówka, Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Bartosz Rudziński, Krzysztof Hajda, Irena Sapa, Tomasz Ognisty, Wojciech Bernacki, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Bronisława Pawlik
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tadeusz Krupa, Piotr Soczyński

g. zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Głubczycach na 2022 rok. (15:22:00)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Głubczycach na 2022 rok (15:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Anita Juchno, Irena Sapa, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Krzysztof Hajda, Leszek Bac, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Tomasz Ognisty, Bogdan Kulik, Maria Farasiewicz, Marian Podkówka, Bronisława Pawlik
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tadeusz Krupa, Piotr Soczyński

5. Informacja Zarządu Powiatu w Głubczycach w sprawie podjętej Uchwały Nr CXLIV/761/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. (15:22:00)

6. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie. (15:26:00)

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok. (16:09:00)

8. Sprawozdanie Starosty Głubczyckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 r. (16:16:00)

9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach. (16:17:00)

10. Interpelacje i zapytania radnych. (16:17:00)

11. Wnioski i oświadczenia radnych. (16:17:00)

12. Zakończenie obrad. (16:34:00)