Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego w sprawie wydania decyzji nr 74/2022 o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego

 

AB.6740.5.9.2022                                                                                                                                           Głubczyce, 14 kwietnia 2022r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity, Dz. U. z 2021r., poz. 2373 wraz z późn. zmianami:

Starosta Głubczycki podaje do publicznej wiadomości, iż:

 

na wniosek z dnia 22 marca 2022r.

 

 

Pana Grzegorza Kobeluch

prowadzącego działalność gospodarczą

pn. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„AGROCOMPLEX” Grzegorz Kobeluch

                  w dniu 14 kwietnia 2022r. została wydana decyzja nr 74/2022                     

w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego

i udzielenia pozwolenia na budowę

obejmującego

budowę trzech silosów lejowych, dwóch suszarni, czyszczalni, kosza przyjęciowego, trzech dołów technologicznych, dwóch estakad stalowych, centroseparatora oraz ekranów akustycznych w ramach zadania określonego przez wnioskodawcę jako: „budowa kompleksu silosowego magazynu zbożowego wraz z infrastrukturą techniczną” w miejscowości Gołuszowice 108b  przy ul. - na działkach ewidencyjnych nr 498 oraz nr 497/1.

Jednocześnie informuję, że treść ww. decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Głubczycach w dniu 14 kwietnia 2022r. oraz dokumentacja sprawy jest dostępna do wglądu w Starostwie Powiatowym w Głubczycach, wydział Architektury i Budownictwa, w godzinach pracy urzędu.

                                                                                           

                      Z up. STAROSTY

                                                                                                                                  mgr inż. Aneta Toporowska

                                                                                                                    Kierownik Wydziału Budownictwa i Architektury

PDFDecyzja_74_GmGłubczyce_podatki-sig.pdf (599,46KB)