Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2016-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024 i Prognozą Oddziaływania na Środowisko został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/156/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 października 2016 r.

 PDFProgram Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2016-2020
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko

 

Obwieszczenie

          Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2,3,4,5; art. 40, 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 283 – z późn.zm.) zawiadamiam, że w dniach

od dnia 24 czerwca 2020 r. do dnia 24 lipca 2020 r.

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa ( pokój 304,305 ) w godzinach od 700 do 1500 wyłożone zostaną:

  • projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”,
  • Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028,

Teksty opracowań z możliwością składania uwag i wniosków dostępne będą również na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Głubczycach: www.bip.powiatglubczycki.pl

 

        Składanie uwag i wniosków do wyłożonych opracowań odbywać się będzie w wyżej wyznaczonym terminie.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2006 Nr 145, poz. 1050).

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną  bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczone zostały dane o ww. projektach.  

 

Załączniki:

  1. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028

 

PDFPOS_Powiat_Glubczyce_2020 wersja końcowa.pdf

PDFPrognoza_Powiat_Glubczyce_2020 wersja końcowa.pdf