Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 dla części powiatu głubczyckiego

Głubczyce, dnia: 2022-07-08

Powiat Głubczycki

ul. Kochanowskiego 15

48-100 Głubczyce

……………………………………………….

[nazwa zamawiającego, adres]

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 dla części powiatu głubczyckiego” – znak sprawy OR.272.4.2022.

Zamawiający, Powiat Głubczycki, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:

Fotokart sp. z o.o.

ul. Cyryla i Metodego 9a

71-541 Szczecin

na:

Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 dla części powiatu głubczyckiego za cenę brutto 226 585.26 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w dokumentach zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza.

Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą punktów:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Punkty za kryterium I

(Cena)

Punkty za kryterium II

(Okres gwarancji)

Łączna liczba punktów

2

Fotokart sp. z o.o.

ul. Cyryla i Metodego 9a

71-541 Szczecin

60.00

40.00

100.00

7

OPGK Rzeszów S.A.

ul. Geodetów 1

35-328 Rzeszów

55.63

40.00

95.63

1

GeoWorld s.c. Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Informatyczno-Budowlane

ul. Pływacka 25 pok.19

82-300 Elbląg

53.16

40.00

93.16

5

PAX GEODEZJA SP. Z O.O. (LIDER)

ul. Obornicka 330

68-689 Poznań

 

Pracownia Geodezyjno-Kartograficzna Magdalena Szerszeńska

ul. Jasielska 9b lok. 20

60-476 Poznań

45.79

40.00

85.79

9

2K Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Dąbrowskiego 2A

18-106 Niewodnica Kościelna

41.87

40.00

81.87

6

PMG SILESIA spółka z o.o.

ul. Połomińska 16

40-585 Katowice

37.09

40.00

77.09

3

Geores Sp. z o.o.

ul. Targowa 3

35-064 Rzeszów

30.21

40.00

70.21

8

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o

ul. Rybacka 15

45-003 Opole

30.04

40.00

70.04

4

UNIMAP S.C. J. Bryk D. Malcharek

ul. Gliwicka 127

40-856 Katowice

0.00

0.00

0.00

Informacja o terminie zawarcia umowy

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp.
 

                                          Zamawiający

                                                                                       Anita Juchno

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - OR.272.4.2022.pdf (528,79KB)