Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLIII sesja Rady Powiatu w Głubczycach - 23.06.2022 r.

Protokół XLIII sesji Rady Powiatu w Głubczycach
z dnia 23 czerwca 2022 roku

Obrady rozpoczęto 2022-06-23 o godz. 14:09:36, a zakończono o godz. 17:11:37 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Leszek Bac
 2. Maria Farasiewicz
 3. Bogdan Kulik
 4. Tomasz Ognisty
 5. Marian Podkówka
 6. Artur Czechowicz
 7. Irena Sapa
 8. Radosław Gorzko
 9. Jan Jasion
 10. Tadeusz Krupa
 11. Benedykt Pospiszyl
 12. Anita Juchno
 13. Piotr Soczyński
 14. Krzysztof Hajda

1. Otwarcie obrad. (14:09:00)

2. Przyjęcie porządku obrad. (14:10:00)

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (14:11:00)

4. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa, ochrony p. poż. oraz zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu. (14:12:00)

5. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji z działalności w 2021 roku oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu. (14:28:00)

6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Głubczyckiego za 2021 rok: (15:01:00)

a. dyskusja nad raportem, (15:01:00)

b. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Głubczycach. (15:18:00)

Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Głubczycach (15:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marian Podkówka, Tadeusz Krupa, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Bogdan Kulik, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz, Piotr Soczyński, Irena Sapa, Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, Tomasz Ognisty
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Krzysztof Hajda, Leszek Bac
 • BRAK GŁOSU (3):
  Bartosz Rudziński, Wojciech Bernacki, Bronisława Pawlik

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wraz z informacją o stanie mienia powiatu głubczyckiego za 2021 rok: (15:19:00)

a. zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r., (15:19:00)

b. zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu, (15:22:00)

c. zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu, (15:29:00)

d. dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Głubczyckiego za 2021 rok, (15:34:00)

e. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu głubczyckiego za 2021 rok, (15:35:00)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu głubczyckiego za 2021 rok (15:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Piotr Soczyński, Artur Czechowicz, Irena Sapa, Benedykt Pospiszyl, Tadeusz Krupa, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Maria Farasiewicz, Anita Juchno, Bogdan Kulik, Tomasz Ognisty
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Leszek Bac, Krzysztof Hajda, Marian Podkówka
 • BRAK GŁOSU (3):
  Bartosz Rudziński, Wojciech Bernacki, Bronisława Pawlik

f. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Głubczycach z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok. (15:38:00)

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Głubczycach z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok (15:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Irena Sapa, Tadeusz Krupa, Anita Juchno, Artur Czechowicz, Benedykt Pospiszyl, Maria Farasiewicz, Marian Podkówka, Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Radosław Gorzko, Tomasz Ognisty, Jan Jasion
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Leszek Bac, Krzysztof Hajda
 • BRAK GŁOSU (3):
  Bartosz Rudziński, Wojciech Bernacki, Bronisława Pawlik

8. Podjęcie uchwał w sprawach: (15:41:00)

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach za 2021 rok, (15:41:00)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach za 2021 rok (15:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Leszek Bac, Irena Sapa, Anita Juchno, Piotr Soczyński, Maria Farasiewicz, Marian Podkówka, Tadeusz Krupa, Artur Czechowicz, Jan Jasion, Tomasz Ognisty, Krzysztof Hajda
 • BRAK GŁOSU (3):
  Bartosz Rudziński, Wojciech Bernacki, Bronisława Pawlik

b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Głubczyckiego za 2021 rok, (15:58:00)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Głubczyckiego za 2021 rok (16:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Bogdan Kulik, Irena Sapa, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Marian Podkówka, Benedykt Pospiszyl, Piotr Soczyński, Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Leszek Bac, Krzysztof Hajda
 • BRAK GŁOSU (3):
  Bartosz Rudziński, Wojciech Bernacki, Bronisława Pawlik

c. zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2022 rok, (16:01:00)

Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2022 rok (16:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Radosław Gorzko, Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Anita Juchno, Tadeusz Krupa, Irena Sapa, Krzysztof Hajda, Maria Farasiewicz, Marian Podkówka, Tomasz Ognisty, Artur Czechowicz, Jan Jasion
 • BRAK GŁOSU (3):
  Bartosz Rudziński, Wojciech Bernacki, Bronisława Pawlik

d. zmiany Uchwały Nr XLII/274/2022 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie założenia szkoły policealnej dla dorosłych oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach, (16:19:00)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/274/2022 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie założenia szkoły policealnej dla dorosłych oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach (16:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Benedykt Pospiszyl, Bogdan Kulik, Radosław Gorzko, Irena Sapa, Piotr Soczyński, Krzysztof Hajda, Tomasz Ognisty, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Leszek Bac, Marian Podkówka, Jan Jasion, Anita Juchno, Tadeusz Krupa
 • BRAK GŁOSU (3):
  Bartosz Rudziński, Wojciech Bernacki, Bronisława Pawlik

e. skargi na Starostę Głubczyckiego. (16:21:00)

Uchwała w sprawie skargi na Starostę Głubczyckiego (16:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Benedykt Pospiszyl, Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Radosław Gorzko, Marian Podkówka, Anita Juchno, Leszek Bac, Irena Sapa, Tomasz Ognisty, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Tadeusz Krupa, Artur Czechowicz, Krzysztof Hajda
 • BRAK GŁOSU (3):
  Bartosz Rudziński, Wojciech Bernacki, Bronisława Pawlik

9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach. (16:30:00)

10. Interpelacje i zapytania radnych. (16:51:00)

11. Wnioski i oświadczenia radnych. (16:51:00)

12. Zakończenie obrad. (17:11:00)