Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan zamówień publicznych na 2022 rok - aktualizacja 5

Plan zamówień publicznych na 2022 rok - aktualizacja 5

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne                                                                                                                                                      

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Informacje dodatkowe

Informacja na temat aktualizacji

1

2

3

4

5

6

7

1.    ROBOTY       BUDOWLANE

1.1.1

Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Głubczycach

Tryb podstawowy bez negocjacji

3 300 000,00

I kw. 2022 r.

 

 

1.1.2

Wykonanie dywaników asfaltowych na drogach powiatowych

Tryb podstawowy bez negocjacji

813 008,00

I kw. 2022 r.

 

 

1.1.3

Przebudowa odcinków drogi nr 1216O relacji Głubczyce-Opawica w m. Gołuszowice – etap III

Tryb podstawowy bez negocjacji

1 951 219,00

IV kw. 2022 r.

 

 

1.1.4

Przebudowa boiska sportowego przy
Alei Śląskiej w Głubczycach

Tryb podstawowy bez negocjacji

511 436,00

I kw. 2022 r.

 

 

1.1.5

Wykonanie dywaników asfaltowych na drogach powiatowych

Tryb podstawowy bez negocjacji

225 200,00

III kw. 2022 r.

 

dodana pozycja

2.    DOSTAWY

1.2.1

 

 

 

 

 

 

1.2.2

 

 

 

 

 

 

1.2.3

 

 

 

 

 

 

3.    USŁUGI

1.3.1

Wycinka drzew z pasów drogowych dróg Powiatu Głubczyckiego

Tryb podstawowy bez negocjacji

406 504,00

IV kw. 2022 r.

 

 

1.3.2

Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 dla części powiatu głubczyckiego

Tryb podstawowy bez negocjacji

300 813,00

II kw. 2022 r.

 

zmiana pozycji

1.3.3

Udzielenie kredytu krótkoterminowego
w rachunku bieżącym w wysokości
3 000 000,00 zł na okres 2023 roku

Tryb podstawowy bez negocjacji

161 700,00

IV kw. 2022 r.

 

 

1.3.4

Udzielenie kredytu długoterminowego na okres 10 lat w wysokości 2 500 000,00 zł

Tryb podstawowy bez negocjacji

793 077,00

III kw. 2022 r.

 

 

Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

1)

tryb podstawowy - bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);

2)

tryb podstawowy - negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);

3)

tryb podstawowy - negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);

4)

partnerstwo innowacyjne;

5)

negocjacje bez ogłoszenia;

6)

zamówienie z wolnej ręki;

7)

konkurs;

8)

umowa ramowa.

Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe). Należy wskazać, czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

Sporządziła: Marta Stupińska

22.07.2022 r.