Starostwo Powiatowe w Głubczycach

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama MickiewiczaNauczanie w liceum głubczyckim ma już ponad 250 letnią tradycję. Oto jak przedstawia się krótkie kalendarium:

1752 - w budynku klasztoru franciszkanów powstało Książęce Gimnazjum rozpoczynające pracę ze 122 uczniami uczęszczającymi do 3 klas.
1801 - król Prus Fryderyk Wilhelm III wydaje nakaz zlikwidowania na terenie Śląska wielu szkół średnich w tym gimnazjum w Głubczycach
1802 – reaktywowanie działalności szkoły jako Królewskiego Katolickiego Gimnazjum z 200 uczniami i 8 profesorami. Nadzór pedagogiczny objęła Katolicka Dyrekcja Szkolna we Wrocławiu.
1902 – przeniesienie szkoły do obecnej siedziby przy ul. Króla Ottokara II (aktualnie Kochanowskiego), zmiana nazwy na Państwowego Gimnazjum Miejskie.
1918 - zmiana nazwy na Państwowe Katolickie Gimnazjum im. Woyrscha
1931-32 – rozbudowa budynku do obecnej postaci
1937 – 1945 - funkcjonuje Państwowa Męska Szkoła Średnia
1945 – powstanie Państwowego Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych
1947 – nadanie szkole nazwy Liceum Matematyczno – Fizyczne
1956 – nadanie szkole imienia Adama Mickiewicza

Ludzie

ilość nauczycieli: 47
ilość uczniów: 662

Kierunki kształcenia:

a. klasy pierwsze

matematyczno-fizyczna
informatyczno-językowa
biologiczno-chemiczna
prawno-społeczna
psychologiczno-pedagogiczna
dziennikarsko-językowa

b. klasy drugie

matematyczna
informatyczna
biologiczna
językowa
historyczna
kulturowa

c. klasy czwarte

matematyczno-fizyczna
biologiczno-chemiczna
humanistyczna
ogólna

Dyrektor: Tadeusz Eckert

Adresy
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza
48-100 Głubczyce
ul. Kochanowskiego 22

tel. 77 485 27 01
fax. 77 485 06 10

www: lo.glubczyce.pl

e-mail: lo_glubczyce@wodip.opole.pl

Metryczka
  • opublikowano:
    30-06-2003 14:17
    przez: test test
  • zmodyfikowano:
    25-08-2010 08:40
    przez: Lesław Gałaszkiewicz
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Głubczycach
48-100 Głubczyce
ul. Kochanowskiego 15

Dane kontaktowe:

fax: 77 485 20 78
e-mail: starostwo@powiatglubczycki.pl
strona www: powiatglubczycki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×