Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Głubczycach

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach
ul. Kochanowskiego 22,
48-100 Głubczyce
telefon / fax  : +48 77 485-27-01
telefon komórkowy: 883 601 360
e-mail:
www: 
http://lo.powiatglubczycki.pl/

 

mgr Krzysztof Tokarz – dyrektor
mgr Iwona Skibińska – wicedyrektor

 

- Cele i zadania szkoły wynikające ze statutu:

1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania oraz talenty ucznia.

2. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia    przez prowadzenie preorientacji zawodowej oraz udzielenie informacji o możliwościach nauki  w szkołach pomaturalnych i wyższych.

3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów życiowych i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.

4. Wprowadza w dziedzictwo kultury, sztuki regionalnej i narodowej postrzeganej
w perspektywie kultury europejskiej.

5. Uczy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego, przygotowuje do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie
w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego, kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich.

6. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Rozwija umiejętności społeczne poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu
i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

7. Podejmuje działania mające na celu promocję i ochronę zdrowia. Przeciwdziała destruktywnym zachowaniom, wpływającym negatywnie na życie i bezpieczeństwo społeczności uczniowskiej. Kształtuje u młodzieży umiejętności społeczne, umożliwiające rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Metryczka
 • wytworzono:
  30-06-2003
  przez: Lesław Galaszkiewicz
 • opublikowano:
  30-06-2003 14:17
  przez: test test
 • zmodyfikowano:
  10-01-2020 08:15
  przez: Lesław Galaszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Głubczycach
  odwiedzin: 7046
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Głubczycach
48-100 Głubczyce
ul. Kochanowskiego 15

Dane kontaktowe:

fax: 77 485 20 78
e-mail: starostwo@powiatglubczycki.pl
strona www: powiatglubczycki.pl