Wersja dla słabowidzących
Menu BIP

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH w GŁUBCZYCACH.


HISTORIA

1964-decyzja władz o rozpoczęciu budowy szkoły,1966–wmurowanie kamienia węgielnego,
1969–otwarcie szkoły (Technikum Mechanicznego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej),1970–oddano do użytku internat,1973–otwarcie Warsztatów Szkolnych,1974–powołanie Ośrodka Dokształcania Zawodowego,1975-powołanie Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach,1985 powołanie Liceum Ekonomicznego, 2002 powstają Licea profilowane.

INFRASTRUKTURA

ZSM położony jest na obszarze 4,5 ha. w pobliżu dworca PKS, z dala od miejskiego hałasu.
W skład kompleksu budynków szkoły wchodzą; budynek główny, internat, stołówka, hala sportowa, warsztaty szkolne, magazyny, stacja trafo, garaże. Na obszarze ZSM położone są także boiska sportowe, bieżnia lekkoatletyczna, skocznia, parking szkolny, alejki i drogi wewnętrzne.
W obrębie terenu szkoły występuje wiele gatunków drzew i krzewów, licznie reprezentowane są rośliny a kilka gatunków ptaków ma tu swoje gniazda, posiadamy też własny sad. Bliskość przyrody sprawia, że otoczenie miło emanuje na ludzi.Nauka odbywa się w 25 klasopracowniach, funkcjonuje też świetlica szkolna, biblioteka wraz Szkolnym Centrum Multimedialnym, siłownia, stołówka, internat, gabinet lekarski.

CODZIENNOŚĆ

Aktualnie kadra pedagogiczna liczy 63 osoby i pracuje z 894 uczniai. Stanowią ją wysoko wykwalifikowani pedagodzy przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Lekcje odbywają się w klasopracowniach, wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne. W szkole działa sklepik szkolny, stołówka, a dla uczniów zamiejscowych przygotowaliśmy miejsca w internacie. Wśród bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych możemy zaoferować przedmiotowe koła zainteresowań gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, różne formy turystyki, możliwość zdobycia prawa jazdy kat. A, B, T

Dyrektor: Jan Łata

Adres:
Aleja Śląska 1
48-100 Głubczyce

Telefon: (0-77) 485-30-88

Telefax: (0-77) 485-30-87

e-mail: zsm_glub@poczta.onet.pl