Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 27/2022 Starosty Głubczyckiego z dnia 27-05-2022 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j.Dz.U z 2021r. poz. 217 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 15 /2018 Starosty Głubczyckiego z dnia 03 kwietnia 2018r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości wprowadza się zmiany o następującej treści: W pkt II ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT, konta analityczne dopisuje się konta:

133-38 Dając nadzieję - Międzypokoleniowa muzyka chóralna/mieszkańcy gotowi na wyzwania i tworzący otwartą wspólnotę
223-58-1 -1 Starostwo Powiatowe w Głubczycach
223-58-1 -2 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach
223-58-2 - 1 Starostwo Powiatowe w Głubczycach
223-58-2 - 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach
223-60 Dając nadzieję - Międzypokoleniowa muzyka chóralna/mieszkańcy gotowi na wyzwania i tworzący otwartą wspólnotę
223-60 - 1 Środki przekazane na konto jednostki
223-60 - 2 Sprawozdanie
224-46 Dając nadzieję - Międzypokoleniowa muzyka chóralna/mieszkańcy gotowi na wyzwania i tworzący otwartą wspólnotę
240-26 Dając nadzieję - Międzypokoleniowa muzyka chóralna/mieszkańcy gotowi na wyzwania i tworzący otwartą wspólnotę
901-40 Dając nadzieję - Międzypokoleniowa muzyka chóralna/mieszkańcy gotowi na wyzwania i tworzący otwartą wspólnotę
902-39-1 Starostwo Powiatowe w Głubczycach
902-39-2 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach
902-40 Dając nadzieję - Międzypokoleniowa muzyka chóralna/mieszkańcy gotowi na wyzwania i tworzący otwartą wspólnotę

 

§ 2. W załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2018 Starosty Głubczycach z dnia 03 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości wprowadza się zmiany o następującej treści: w pkt III.WYKAZ KONT ANALITYCZNYCH dopisuje się konta:

 

130-DN Dając nadzieję - Międzypokoleniowa muzyka chóralna/mieszkańcy gotowi na wyzwania i tworzący otwartą wspólnotę
130-DN-1 Środki otrzymane
130-DN-2 Wydatki
223-DN Dając nadzieję - Międzypokoleniowa muzyka chóralna/mieszkańcy gotowi na wyzwania i tworzący otwartą wspólnotę

 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

  Piotr Soczyński

 

PDF   Zarządzenie Nr 27/2022 Starosty Głubczyckiego z dnia 27-05-2022 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości.pdf (184,77KB)