Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 30/2022 Starosty Głubczyckiego z dnia 12-07-2022 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j.Dz.U z 2021r. poz. 217 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 15 /2018 Starosty Głubczyckiego z dnia 03 kwietnia 2018r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości wprowadza się zmiany o następującej treści: W pkt II ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT, konta analityczne dopisuje się konta:

133-39 Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19
223-61 Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19
223-61-1 Środki przekazane na konto jednostki
223-61 - 2 Sprawozdanie
224-47 Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19
240-27 Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19
901-41 Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19
902-41 Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19

 

§ 2. W załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2018 Starosty Głubczycach z dnia 03 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości wprowadza się zmiany o następującej treści: w pkt III.WYKAZ KONT ANALITYCZNYCH dopisuje się konta:

 

130-ZK Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19
130-ZK-1 Środki otrzymane
130-ZK-2 Wydatki
223-ZK Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu.§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                                   Starosta Głubczycki

                                                                                                                   Piotr Soczyński

 

PDF   Zarządzenie Nr 30/2022 Starosty Głubczyckiego z dnia 12-07-2022 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości.pdf (178,81KB)