Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Numery telefonów w ruchu wewnętrznym

WYKAZ NUMERÓW

 

Sekretariat

24

4053660

Starosta

24

4053660

Wicestarosta

24

4053660

Księgowość,

27

4053674

Księgowość

22

4053677

Wydz. Oświaty i Zdrowia

21

4053678

Kadry, OC, Informatyk, Zarządzanie Kryzysowe

15

4053665

Wydz. Ogólno-Organizacyjny, Nieodpłatna Pomoc Prawna

18

4053666

Gospodarka gruntami

14

4053684

Ewidencja gruntów

13

4053683

Ewidencja gruntów

32

4053682

Ośrodek Dok. Kartograficznej

16

4053686

Wydz. Drogownictwa

17

4053667

Wydz. Ochrony Środowiska

19

4053672

Wydz. Budownictwa, Kierownik

36

4053676

Biuro Promocji

38

4053688

Biuro Rady, Sekretarz Powiatu

40

4053680

Inspektor Kontroli

42

4053685

Wydział Komunikacji i Transportu

485-04-93, 

485-08-87,

485-22-75

 

Wydział Komunikacji i Transportu: tel/fax    077 485-04-93, 077 485-08-87
Kierownik : 
wew 32 
Rejestracja pojazdów:
wew 31 
Prawo jazdy:  
wew 33 
nr dodatkowy 77 485 22 75

Powiatowy Zespól ds. Orzekania Niepełnosprawności

                                                                                         ul. Sobieskiego 5  48-100 Głubczyce

tel. 77 482 4063

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Klisinie
48-118 Lisięcice 
tel./fax:77 485-75-93, 
77 485-75-94

POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Pocztowa 6,
48-100 Głubczyce
tel. 77 485-20-37, 
77 485-85-37

INSPEKTORATY

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
uL. Powstańców 4
48- 100 Głubczyce
tel. 77 550 36 01
77 550 36 02
fax. 77 550 36 03

POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY
ul. Grunwaldzka 1b
48- 100 Głubczyce
tel. 77 485-26-68

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
ul. Grunwaldzka 1a
48- 100 Głubczyce
tel. 77 485-26-62

WAŻNIEJSZE TELEFONY INFORMACYJNE 
I ALARMOWE

  1. Telefon alarmowy 112
  2. Straż Pożarna 998
  3. Pogotowie Ratunkowe 999
  4. Policja 997
  5. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 722 392 885
  6. Powiatowa stacja sanitarno Epidemiologiczna 512 224 408
  7. Informacja PKS 485-26-96