Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 44/2022 Starosty Głubczyckiego z dnia 21-09-2022 w sprawie powołania w Starostwie Powiatowym w Głubczycach komisji w celu wyłączenia materiałów z Zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Na podstawie art. 40 ust.4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z póź. zm.), w związku z § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję w składzie:
1) Zbigniew Szmuc - Przewodniczący Komisji,
2) Tomasz Kotwica - członek,
3) Ewa Michalak - członek
4) Dorota Iwaniuk - członek,
5) Marta Stupek - członek,
6) Barbara Kępa - członek.
2. W pracach komisji uczestniczy co najmniej 3 członków.
3. Praca komisji przebiega zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz.1183).
§ 2. Uchyla się Zarządzenie Nr 27/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie powołania w Starostwie Powiatowym w Głubczycach komisji w celu wyłączenia materiałów z Zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Starosta Głubczycki

Piotr Soczyński

 

PDF   Zarządzenie Nr 44/2022 Starosty Głubczyckiego z dnia 21-09-2022 w sprawie powołania w Starostwie Powiatowym w Głubczycach komisji w celu wyłączenia materiałów z Zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej..pdf (154,71KB)