Wersja dla słabowidzących
Menu BIP

Zawiadomienie o wszcęciu postępowania wodnoprawnego-Hydrokan zmiana pozwolenia na pobór wód-Rozumice

nowa podstrona, dodana 2011-03-22
Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

    Starosta Głubczycki na podstawie  art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne / tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 – z późn. zm. / zawiadamia, że na wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego „HYDROKAN” Sp. z o.o. w Kietrzu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego Nr OŚ 6223/19/2010 z dnia 26.11.2010r. spowodowanej wyłączeniem z eksploatacji ujęcia wody w miejscowości Lubotyń, gm. Kietrzi przyłączeniem go do wodociągu publicznego w Rozumicach.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach.

Głubczyce, dnia 17 marca 2011 r.

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)