Wersja dla słabowidzących
Menu BIP

zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego na odbudowę stawu rybnego w miejscowości Królowe, gm. Głubczyce

nowa podstrona, dodana 2011-09-02

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 Starosta Głubczycki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne / tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 – z późn. zm. / zawiadamia, że na wniosek Państwa Anny i Grzegorza Prask zam. ul. Bałuckiego 4/8, 48-100 Głubczyce zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na :

- odbudowę stawu rybnego na części działki Nr 171  w miejscowości Królowe, gm. Głubczyce,

- wykonanie urządzeń piętrzących,

- pobór wody ze źródeł zlokalizowanych w czaszy stawu,

- odprowadzanie wody do rowu.

      Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach.

Głubczyce, dnia 2 września 2011 r.

 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)