Wersja dla słabowidzących
Menu BIP

Zawiadomienie o wszczęciu postępowani-wykonanie przepustu na rzece Złotnik w miejscowości Krzyżowice

nowa podstrona, dodana 2013-07-15
Z A W I A D O M I E N I E    

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


    Starosta Głubczycki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne / tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145 – z późn. zm. / zawiadamia,    że na wniosek Pana Janusza Franiczek – współwłaściciela Firmy : Biuro Projektowo-Usługowe „ALDA” S.C. Hanna i Janusz Franiczek, Wodzisław Śląski – działającego z upoważnienia Burmistrza Głubczyc zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonaniu przepustu w km 12+560 rzeki Złotnik, wraz
z umocnieniem dna i skarp rzeki w miejscowości Krzyżowice, gm. Głubczyce.


     Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach

 Głubczyce, dnia 15 lipca 2013 r. 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)