Wersja dla słabowidzących
Menu BIP

wszczęcie postępowania -przebudowa rowu przydożnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 420 poprzez wykonanie przepustu na teren działki nr 8/7 w Kietrzu

nowa podstrona, dodana 2013-08-23

Z A W I A D O M I E N I E    

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Starosta Głubczycki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne / tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145 – z późn. zm. / że na wniosek Państwa Anieli i Kazimierza Sarneckich zam.
w Kietrzu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na przebudowę rowu przydrożnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 420 ( dz. o nr ewid.15 w Kietrzu)
w km 0+0053 do 0+0063 poprzez wykonanie przepustu z kręgów betonowych Ø 60 cm. w ramach wykonania zjazdu na teren działki o nr ewid. 8/7 w Kietrzu.
 

 Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach

Głubczyce, dnia 23 sierpnia 2013 r.

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)