Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Głubczycach

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego

PDFwszczęcie postępowania z dnia 26.06.2015 Wrocławska Głubczyce 2.pdf
PDFRSP Chróścielów wszczęcie postepowania z dnia 17.06.2015.pdf
PDFZawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - wykonanie mostów zalewowych Wiechowice.pdf
PDFwszczęcie postępowania z 4.05.2015 RSP Krzyżowice.pdf
_PDFwszcęcie postępowania z dnia 24.03.2015 r._pdf
PDFzawiadomienie z dnia 10.03.2015 r. Hydrokan- pobór Kozłówki.pdf
PDFwszczęcie postepowania z dnia 6.03.2015 r. Zwiastowice,gm. Głogówek.pdf
PDFwszczęcie postępowania z dnia 24.02.2015 -ścieki przemysłowe Mleczarnia Turek.pdf
PDFWszczęcie z dnia 19.02.2015. - odprowadzanie scieków przemysłowych z OSM w Głubczycach.pdf
_PDFZawiadomienie - wszczęcie ścieki opadowe z drogi krajowej nr 40 Kędzierzyn Koźle.21.01.2015 r._pdf
PDFwszczęcie 1.12.2014 pobór wód podziemnych GWiK Gł-ce.pdf
PDFZAWIADOMIENIE_JASRTRZEBIE_14.10.2014r..pdf
PDFwszcęcie postępowania wodnoprawnego Stelmacha.pdf
PDFwszcęcie postepowania wodnoprawnego Kietrz.pdf
PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z dnai 5 września 2014 -Kwiatoniow.pdf
PDFwszczęcie postępowania wodnoprawnego ASA.pdf
PDFZawiadomienie myjnia Czesław Kuca.pdf
PDFwszczęcie postępowania wodnoprawnego Top Farms Głubczyce Sp. z o.o..pdf
[DOCXZawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego z dnia 26.03.2014.docx
PDFZAWIADOMIENIE-Baborów ścieki opadowe.pdf
PDFZAWIADOMIENIE-Staw Bogdanowice.pdf

 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, likwidację i przebudowę urządzeń wodnych oraz usługę wodną – odprowadzanie ścieków

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Wody Polskie

 • wszczęcie postępowania nawodnienia -Gospodarstwo Rolne Ewa Matejka

 • wszczęcie postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego Nr OŚ.6341.5.2014 z dnia 11.07.2014 - na wniosek ZUK Baborów

 • wszczęcie postępowania -pobór wód podziemnych Jędrychowicach

 • wszczęcie poswtępowaniawodnoprawnego - nawodnienia Sucha Psina

 • wszczęcie postępowania wodnoprawnego - hala produkcyjno-magazynowa w Kietrzu

 • wszczęcie postępowania - nawodnienia Top Farms Głubczyce

 • wszczęcie postępowania - PHU "Podstawka"

 • wszczęcie postępowania wodnoprawnego - ścieki przemysłowe Zakłady Piwowarskie

  Głubczyce dnia 7 sierpnia 2017 r.

   
     

   OŚ.6341.24.2017

   

  ZAWIADOMIENIE

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

   

           Starosta Głubczycki, działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/ oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne / tekst jednolity          Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 /   

  zawiadamia

   

  że na wniosek Pana Adama Macharskiego – Dyrektora Generalnego Zakładów Piwowarskich „Głubczyce” S.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Słodowni Nr 1 ( ul. I Armii WP 16/18 ) oraz Browaru ( ul. Wodna 4 ) do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

  W związku z powyższym w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia Strony mają prawo przeglądać w Wydziale Ochrony Środowiska  i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach ( pokój nr 304,305 ) akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy. 

   

              Równocześnie informuję o uprawnieniach stron wynikających z art. 10 Ustawy Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce – pokój nr. 304 – 305 w godzinach pracy Urzędu.

   

  Niniejsze oświadczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Starostwa Powiatowegow Głubczycach : www.bip.powiatglubczycki.pl, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz Urzędu Miejskiego w Głubczycach.

   

                                                                                                                                                                                Z up. STAROSTY

                                                                                                                                                                             mgr inż. Ewa Sowińska

                                                                                                                                                                                       Kierownik

                                                                                                                                                              Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictw

                                                                                                                                                                      Dokument nie zawiera podpisu

                                                                                                                                                                           Podpis elektroniczny                          

   

   

   

   

   

   

   

Metryczka
 • wytworzono:
  15-11-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  15-11-2013 12:13
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  29-06-2015 14:58
  przez: Lesław Galaszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Głubczycki
  odwiedzin: 15725
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Głubczycach
48-100 Głubczyce
ul. Kochanowskiego 15

Dane kontaktowe:

fax: 77 485 20 78
e-mail: starostwo@powiatglubczycki.pl
strona www: powiatglubczycki.pl