Wersja dla słabowidzących
Menu BIP

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Starosta Głubczycki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne / Dz. U. Nr 115, poz. 1229-z późn. zm. / zawiadamia, że na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z Płocka zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do systemu miejskiej kanalizacji ścieków deszczowych oczyszczonych ścieków opadowych z terenu Stacji Paliw nr 175 przy ul. Wrocławskiej 22 w Głubczycach.Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach.

Głubczyce, dnia 28 lutego 2005 r.
Informacja do publicznej wiadomości