Wersja dla słabowidzących
Menu BIP

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu zakładowego w Gołuszowicach.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

 

 

Starosta Głubczycki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z  dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne / Dz. U. Nr 115, poz. 1229 – z późn. zm. /zawiadamia, że na wniosek Zarządu TOP  FARMS „Głubczyce” Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego  na pobór  wód  podziemnych  dla  potrzeb  wodociągu zakładowego w Gołuszowicach.

 

 

  Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głubczyce, dnia  10  stycznia  2006 r.

 

 

 

 

Informacja do publicznej wiadomości

 

 

 

 

 

informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę