Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

nowa podstrona, dodana 2004-04-30


KOMUNIKAT
STAROSTY GŁUBCZYCKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 150 mm , PN – 6,3 odcinek Laskowice – Szonów przez teren gminy Głubczyce w obrębie wsi Klisino i Pomorzowice na działkach w/g wypisu uproszczonego z rejestru gruntów dla Polskiego
Górnictwa i Gazownictwa S.A. w Warszawie , Oddział Przesyłu w Świerklanach , ul.Wodzisławska 54, 44 – 266 Świerklany

Na podstawie art. 32 ust. 1 , pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. Nr 62 z 2001r poz.627)

STAROSTA GŁUBCZYCKI INFORMUJE, ŻE

1. W publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony
wniosek o wydanie pozwolenia na budowę gazociągu
wysokiego ciśnienia Dn 150 mm , PN – 6,3 odcinek
Laskowice – Szonów przez teren gminy Głubczyce w
obrębie wsi Klisino i Pomorzowice na działkach zgodnie
z wypisem uproszczonym z rejestru gruntów dla Polskiego
Górnictwa i Gazownictwa S.A. w Warszawie, Oddział Przesyłu
w Świerklanach , ul.Wodzisławska 54 , 44 – 266 Świerklany

2. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wraz z raportem
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko będzie do publicznego
wglądu w dni robocze , tj.

od dnia30.04.2004 r. do 20.05.2004r.

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach , ul. Kochanowskiego
15 , pokój 25 w godzinach od 7:30 do 15:30

Uwagi i wnioski dotyczące wymienionego dokumentu można składać
w miejscu wyżej wskazanym , w terminie 21 dni od daty ukazania się
niniejszego komunikatu.

STAROSTA GŁUBCZYCKI

mgr Dariusz Kaśków