Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenia budowy

ZGŁOSZENIA BUDOWY
o których mowa: w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3
pkt 1 lit. a oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy Prawo budowlane


Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.

L.p.

Numer sprawy

Data dokonania zgłoszenia

Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora

Opis projektowanego obiektu

Adres obiektu

Data wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

207. AB.6743.1.53.2023 23.11.2023 Zofia Dziedzic

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Głubczyce, ul. Jana Kasprowicza 2, dz. nr 237/36   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
208. AB.6743.1.54.2023 24.11.2023 Józef Banaś

Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Głubczyce, ul. Plebiscytowa 8, dla lokalu nr 7, dz. nr 363/14   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
209. AB.6743.2.88.2023 27.11.2023 Tauron Dystrybucja S.A.

Budowa sieci elektroenergetycznej 15kV

Kietrz, ul. Różana, dz. nr 418/7, nr 418/9   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
210. AB.6743.1.55.2023 29.11.2023 Tomasz Kowalczyk Budowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Głubczyce, ul. Dworcowa 11, dla lokalu nr 2, dz. nr 738/9   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
211. AB.6743.1.56.2023 29.11.2023 Monika Szal Budowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Głubczyce, ul. Dworcowa 11, dla lokalu nr 1, dz. nr 738/9   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
212. AB.6743.1.57.2023 29.11.2023 Elżbieta Kurzeja

Budowa wewnętrznej instalacji gazu oraz przewodu powietrzno-spalinowego w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Głubczyce, ul. Dworcowa 11, dla lokalu nr 3, dz. nr 738/9   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
213. AB.6743.1.58.2023 04.12.2023 Jadwiga Wasiak Budowa wewnętrznej instalacji gazu oraz przewodu powietrzno-spalinowego i wentylacyjnego w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Głubczyce, ul. Dworcowa 11, dla lokalu nr 4, dz. nr 738/9   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
214. AB.6743.3.48.2023

17.11.2023

(03.01.2024)

Gmina Baborów Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami obręb: Księże Pole, dz. nr 438/3, 442/2, 438/1, 438/4, 443/2, 336/2, 443/1, 357, 349, 361, 344, 397/1, 352, 356, 350, 351, 354, 353   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
215. AB.6743.3.1.2024 04.01.2024 Gmina Baborów

Budowa tranzytu wodociągowego Czerwonków – Księże Pole w ramach zadania: „Budowa tranzytu wodociągowego Czerwonków – Księże Pole oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Księże Pole w formule zaprojektuj i wybuduj”

Obręb Czerwonków: dz. nr 381, 419/2, 418, 397/11

Obręb Księże Pole: dz. nr 483/3
  Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
216. AB.6743.2.1.2024 05.01.2024 Kinga i Łukasz Gorzko

Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wyprowadzeniem przewodu wentylacyjnego i powietrzno-spalinowego ponad dach budynku gospodarczego

Kietrz, ul. Głubczycka 7, dz. nr 1786   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
217. AB.6743.1.1.2024 10.01.2024 Zofia Pawlikowska Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym Głubczyce, ul. Powstańców Śląskich 54, dla lokalu nr 2, dz. nr 217/64   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia. Wydano zaświadczenie.
218. AB.6743.2.3.2024 17.01.2024 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Głowackiego 40-42-44 w Kietrzu

Budowa instalacji wewnętrznej gazu do kotłowni w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Kietrz, ul. Głowackiego 40-42-44, dz. nr 438/29   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
219. AB.6743.2.5A.2024 19.01.2024 Celina Machnik Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Kietrz, ul. Kilińskiego 25, dz. nr 210   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
220. AB.6743.2.6.2024 19.01.2024 Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. Budowa sieci gazowej n/c 110PE do 10kPa wraz z przyłączami n/c 90PE Kietrz, ul. Wojska Polskiego i Matejki , dz. nr 1863, 1852/10, 1852/2, 1852/9   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia. Wydano zaświadczenie.
221. AB.6743.2.8.2024 06.02.2024 Sylwia Zarzycka

Budowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym 3-rodzinnym

Kietrz, ul. Raciborska 29, dz. nr 794/1   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
222. AB.6743.4.16.2024 19.02.2024 Tomasz Podanowski Budowa instalacji gazowej zewnętrznej oraz wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Branice, ul. Ogrodowa, dz. nr 277/1   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
223. AB.6743.2.11.2024 21.02.2024 Wspólnota Mieszkaniowa Kietrz Głowackiego 1-3, Fabryczna 2-4, Fabryczna 6-8 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłami gazowymi w obudowie zewnętrznej zlokalizowanej przy budynku przy ul. Fabrycznej 2-4 obsługującej budynki wielorodzinne przy ul. Fabrycznej 2-4, 6-8 i ul. Głowackiego 1-3 w Kietrzu Kietrz, ul. Fabryczna 2-4, dz. nr 2014/1    
224. AB.6743.5.4.2024 26.02.2024 Krzysztof Nogaj

Montaż wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem naziemnym na gaz płynny o pojemności 4850l w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Zubrzyce, ul. Kwiatowa 10B, dz. nr 364

  Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
225. AB.6743.1.5.2024 28.02.2024 Powiat Głubczycki

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku biurowym w ramach zadania: „poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Głubczycach”

Głubczyce, ul. Jana III Sobieskiego 5A, dz. nr 441/50   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
226. AB.6743.1.6.2024 28.02.2024 Powiat Głubczycki

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku biurowym wraz z montażem przewodu powietrzno-spalinowego oraz wentylacyjnego na elewacji budynku w ramach zadania: „poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ulicy Jana III Sobieskiego 5 w Głubczycach”

Głubczyce, ul. Jana III Sobieskiego 5, dz. nr 441/52   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
227. AB.6743.2.17.2024 05.03.2024 Tauron Dystrybucja S.A.

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV w Kietrzu przy ulicy Okopowej

Kietrz, ul. Okopowa, dz. nr 46/10, 46/13, 1852/10, 1863, 1871, 1868/5, 1847/1, 1946/1, 1946/6, 1868/2   Zgłoszenie wycofane przez inwestora.
228. AB.6743.1.8.2024 19.03.2024 Anna Ostafijczuk

Budowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Głubczyce, ul. Powstańców Śląskich 44, dla lokalu nr 2, dz. nr 217/66   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
229. AB.6743.1.9.2024 19.03.2024 Anna Ćwięczek

Budowa instalacji gazowej zewnętrznej, wewnętrznej instalacji gazu oraz montaż przewodu wentylacyjnego w budynku garażowym na potrzeby ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Głubczyce, ul. Wiejska 17, dz. nr 423/4   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
230. AB.6743.5.7.2024 19.03.2024 Elżbieta i Sławomir Śmidoda

Budowa instalacji gazowej podziemnej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Nowe Gołuszowice 15, dz. nr 1/29   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
231. AB.6743.3.11.2024 20.03.2024 Regina i Janusz Tybinka

Rozbudowa z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Baborów, ul. Powstańców 11, dz. nr 554/4   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
232. AB.6743.3.12.2024 20.03.2024 Władysława Pilch

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Baborów, ul. Rzemieślników 13, dz. nr 1717   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
233. AB.6743.2.26.2024 29.03.2024 Tauron Dystrybucja S.A.

Budowa sieci elektroenergetycznej 15kV

Kietrz, ul. Różana, dz. nr 418/7 i nr 418/9    
234. AB.6743.2.28.2024 09.04.2024 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV w Kietrzu przy ulicy Okopowe Kietrz, ul. Okopowa, dz. nr 46/10, 46/13, 1852/10, 1863, 1871, 1868/5, 1847/1, 1946/1, 1946/6, 1868/2