Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenia budowy

ZGŁOSZENIA BUDOWY
o których mowa: w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3
pkt 1 lit. a oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy Prawo budowlane


Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.

L.p.

Numer sprawy

Data dokonania zgłoszenia

Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora

Opis projektowanego obiektu

Adres obiektu

Data wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

180. AB.6743.3.33.2023 01.08.2023 Wojciech Ligocki

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz montaż przewodu powietrzno-spalinowego w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym

Baborów, ul. Wiejska 15, dla lokalu nr 4, dz. nr 810   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
181. AB.6743.2.65.2023 03.08.2023 Krystian Siembieda

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym

Kietrz, ul. Głowackiego 2, dla lokalu nr 2, dz. nr 1982/1  

Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.

Wydano zaświadczenie.

182. AB.6743.3.35.2023 08.08.2023 Anna Balicz

Modernizacja wewnętrznej instalacji gazu i przeniesienie gazomierza na zewnętrzną ścianę w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Baborów, ul. Opawska 5, dz. nr 747   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
183. AB.6743.4.27.2023 09.08.2023 Tauron Nowe Technologie S.A.

Budowa latarni oświetlenia ulicznego

Bliszczyce, dz. nr 47/2 i nr 686/2   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
184. AB.6743.4.28.2023 09.08.2023 Tauron Nowe Technologie S.A.

Budowa latarni oświetlenia ulicznego

Gródczany, dz. nr 311/2, nr 160/1, nr 161/4 i nr 161/5   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
185. AB.6743.4.29.2023 09.08.2023 Tauron Nowe Technologie S.A.

Budowa latarni oświetlenia ulicznego

Wysoka, dz. nr 287/3, nr 294/2, nr 322/1, nr 295, nr 227 i nr 226/2   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
186. AB.6743.4.30.2023 11.08.2023 Zbigniew Kanturski

Budowa instalacji gazowej podziemnej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Branice, ul. 1 Maja 54, dz. nr 572/6   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
187. AB.6743.1.41.2023 11.08.2023 Zenona i Józef Śnieżko

Budowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalno-usługowym

Głubczyce, ul. Koszarowa 2, dla lokalu nr 3, dz. nr 315/37   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
188. AB.6743.2.66.2023 21.08.2023 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Głowackiego 82-84-86-88 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z montażem przewodu powietrzno-spalinowego na zewnętrznej ścianie budynku

Kietrz, ul. Głowackiego 82-88, dz. nr 438/39

  Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
189. AB.6743.5.65.2023 22.08.2023

Tauron Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków

Budowa sieci kablowej niskiego napięcia

Opawica,

dz. nr 86/2,

86/3,248/1,247/1

  Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
190. AB.6743.2.67.2023 23.08.2023 Katarzyna i Paweł Gronowicz Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz w budynku gospodarczym Kietrz, ul. Długa 21 i 23 dz. nr 1931   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
191. AB.6743.2.69.2023 30.08.2023 Wspólnota Mieszkaniowa Głowackiego 52-54 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Kietrz, dz. nr 438/33   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
192. AB.6743.2.68.2023 30.08.2023 Wspólnota Mieszkaniowa Głowackiego 62-64-66 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku wielorodzinnym Kietrz, dz. nr 438/35   Zgłoszenie wycofane przez inwestora.
193. AB.6743.4.31.2023 30.08.2023 Wspólnota Mieszkaniowa Szkolna 2A Przebudowa i rozbudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z wyprowadzeniem przewodów wentylacyjnych w powietrzno-spalinowych ponad dach budynku Branice, ul. Szkolna 2A, dz. nr 149/8   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
194. AB.6743.1.42.2023 31.08.2023 Tauron Dystrybucja S.A.

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV

Głubczyce, ul. Parkowa, dz. nr 280/3, 280/4, 277, 285/35, 283, 1354/2   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia. Wydano zaświadczenie
195. AB.6743.3.38.2023 11.09.2023 Henryk Grek

Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Baborów, ul. Krakowska 12, dz. nr 816   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
196. AB.6743.1.43.2023 11.09.2023 Stanisław i Anna Reguccy

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Głubczyce, ul. Adama Mickiewicza 1c, dz. nr 261/39   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
197. AB.6743.2.73.2023 13.09.2023 Marek i Anna Drzewieccy

Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Kietrz, ul. Bolesława Prusa 4, dz. nr 54   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
198. AB.6743.1.45.2023 22.09.2023 Mateusz Kowalczykowski

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Głubczyce, ul. Grunwaldzka 36, dz. nr 350/3   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
199. AB.6743.2.76.2023 25.09.2023 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zatorze 3-5 w Kietrzu

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku wielorodzinnym

Kietrz, ul. Zatorze 3-5, dz. nr 2-19   Zgłoszenie wycofane przez inwestora.
200. AB.6743.1.48.2023 05.10.2023 Ofelia Sp. z o.o.

Budowa zasilania elektroenergetycznego, stacji transformatorowej 15kV/0,4kV, linii kablowej 15kV, 0,4kV do zasilania budynku handlowo-usługowego

Głubczyce, dz. nr 621/51, 621/52, 620, 618/1   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
201. AB.6743.3.44.2023 13.10.2023 Bogumiła i Józef Kogut

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Baborów, ul. Strażaków 13, dz. nr 1685  

Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia. Wydano zaświadczenie

202. AB.6743.1.50.2023 19.10.2023 Gmina Głubczyce

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym

Głubczyce, Plac Zgody 4, dla lokalu nr 2, dz. nr 481/19   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
203. AB.6743.1.51.2023 20.10.2023 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dworcowa 11-13 w Głubczycach

Budowa pionu gazowego zasilającego gazomierze na klatce schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Głubczyce, ul. Dworcowa 13, dz. nr 738/9   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
204. AB.6743.1.52.2023 20.10.2023 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dworcowa 11-13 w Głubczycach Budowa pionu gazowego zasilającego gazomierze na klatce schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Głubczyce, ul. Dworcowa 11, dz. nr 738/9   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
205. AB.6743.2.81.2023 27.10.2023

1) Wspólnota Mieszkaniowa Kietrz Głowackiego 13-13a

2) Wspólnota Mieszkaniowa Kietrz  Głowackiego 15-15a

3) Wspólnota Mieszkaniowa Kietrz  Głowackiego 17-17a

Budowa kotłowni gazowej w istniejącym budynku wolnostojącym przy ul. Głowackiego 15-15a obsługującej budynki wielorodzinne przy ul. Głowackiego 13-13a, 15-15a, 17-17a

Kietrz, ul. Głowackiego, dz. nr 2028/5   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
206. AB.6743.2.86.2023 20.11.2023 Wspólnota Mieszkaniowa Kietrz ul. Nowa 11-11a

Budowa instalacji gazowej na potrzeby zasilania zewnętrznego gazowego generatora ciepła dla budynku mieszkalnego

Kietrz, ul. Nowa 11-11a, dz. nr 1992/1, 1992/3    
207. AB.6743.1.53.2023 23.11.2023 Zofia Dziedzic

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Głubczyce, ul. Jana Kasprowicza 2, dz. nr 237/36    
208. AB.6743.1.54.2023 24.11.2023 Józef Banaś

Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Głubczyce, ul. Plebiscytowa 8, dla lokalu nr 7, dz. nr 363/14    
209. AB.6743.2.88.2023 27.11.2023 Tauron Dystrybucja S.A.

Budowa sieci elektroenergetycznej 15kV

Kietrz, ul. Różana, dz. nr 418/7, nr 418/9    
210. AB.6743.1.55.2023 29.11.2023 Tomasz Kowalczyk Budowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Głubczyce, ul. Dworcowa 11, dla lokalu nr 2, dz. nr 738/9    
211. AB.6743.1.56.2023 29.11.2023 Monika Szal Budowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Głubczyce, ul. Dworcowa 11, dla lokalu nr 1, dz. nr 738/9    
212. AB.6743.1.57.2023 29.11.2023 Elżbieta Kurzeja

Budowa wewnętrznej instalacji gazu oraz przewodu powietrzno-spalinowego w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Głubczyce, ul. Dworcowa 11, dla lokalu nr 3, dz. nr 738/9    
213. AB.6743.1.58.2023 04.12.2023 Jadwiga Wasiak Budowa wewnętrznej instalacji gazu oraz przewodu powietrzno-spalinowego i wentylacyjnego w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Głubczyce, ul. Dworcowa 11, dla lokalu nr 4, dz. nr 738/9