Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenia budowy

ZGŁOSZENIA BUDOWY
o których mowa: w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3
pkt 1 lit. a oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy Prawo budowlane


Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.

L.p.

Numer sprawy

Data dokonania zgłoszenia

Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora

Opis projektowanego obiektu

Adres obiektu

Data wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

199. AB.6743.2.76.2023 25.09.2023 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zatorze 3-5 w Kietrzu

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku wielorodzinnym

Kietrz, ul. Zatorze 3-5, dz. nr 2-19   Zgłoszenie wycofane przez inwestora.
200. AB.6743.1.48.2023 05.10.2023 Ofelia Sp. z o.o.

Budowa zasilania elektroenergetycznego, stacji transformatorowej 15kV/0,4kV, linii kablowej 15kV, 0,4kV do zasilania budynku handlowo-usługowego

Głubczyce, dz. nr 621/51, 621/52, 620, 618/1   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
201. AB.6743.3.44.2023 13.10.2023 Bogumiła i Józef Kogut

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Baborów, ul. Strażaków 13, dz. nr 1685  

Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia. Wydano zaświadczenie

202. AB.6743.1.50.2023 19.10.2023 Gmina Głubczyce

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym

Głubczyce, Plac Zgody 4, dla lokalu nr 2, dz. nr 481/19   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
203. AB.6743.1.51.2023 20.10.2023 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dworcowa 11-13 w Głubczycach

Budowa pionu gazowego zasilającego gazomierze na klatce schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Głubczyce, ul. Dworcowa 13, dz. nr 738/9   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
204. AB.6743.1.52.2023 20.10.2023 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dworcowa 11-13 w Głubczycach Budowa pionu gazowego zasilającego gazomierze na klatce schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Głubczyce, ul. Dworcowa 11, dz. nr 738/9   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
205. AB.6743.2.81.2023 27.10.2023

1) Wspólnota Mieszkaniowa Kietrz Głowackiego 13-13a

2) Wspólnota Mieszkaniowa Kietrz  Głowackiego 15-15a

3) Wspólnota Mieszkaniowa Kietrz  Głowackiego 17-17a

Budowa kotłowni gazowej w istniejącym budynku wolnostojącym przy ul. Głowackiego 15-15a obsługującej budynki wielorodzinne przy ul. Głowackiego 13-13a, 15-15a, 17-17a

Kietrz, ul. Głowackiego, dz. nr 2028/5   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
206. AB.6743.2.86.2023 20.11.2023 Wspólnota Mieszkaniowa Kietrz ul. Nowa 11-11a

Budowa instalacji gazowej na potrzeby zasilania zewnętrznego gazowego generatora ciepła dla budynku mieszkalnego

Kietrz, ul. Nowa 11, dz. nr 1992/1, 1992/3  

Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.

Wydano zaświadczenie

207. AB.6743.1.53.2023 23.11.2023 Zofia Dziedzic

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Głubczyce, ul. Jana Kasprowicza 2, dz. nr 237/36   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
208. AB.6743.1.54.2023 24.11.2023 Józef Banaś

Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Głubczyce, ul. Plebiscytowa 8, dla lokalu nr 7, dz. nr 363/14   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
209. AB.6743.2.88.2023 27.11.2023 Tauron Dystrybucja S.A.

Budowa sieci elektroenergetycznej 15kV

Kietrz, ul. Różana, dz. nr 418/7, nr 418/9   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
210. AB.6743.1.55.2023 29.11.2023 Tomasz Kowalczyk Budowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Głubczyce, ul. Dworcowa 11, dla lokalu nr 2, dz. nr 738/9   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
211. AB.6743.1.56.2023 29.11.2023 Monika Szal Budowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Głubczyce, ul. Dworcowa 11, dla lokalu nr 1, dz. nr 738/9   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
212. AB.6743.1.57.2023 29.11.2023 Elżbieta Kurzeja

Budowa wewnętrznej instalacji gazu oraz przewodu powietrzno-spalinowego w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Głubczyce, ul. Dworcowa 11, dla lokalu nr 3, dz. nr 738/9   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
213. AB.6743.1.58.2023 04.12.2023 Jadwiga Wasiak Budowa wewnętrznej instalacji gazu oraz przewodu powietrzno-spalinowego i wentylacyjnego w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Głubczyce, ul. Dworcowa 11, dla lokalu nr 4, dz. nr 738/9   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
214. AB.6743.3.48.2023

17.11.2023

(03.01.2024)

Gmina Baborów Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami obręb: Księże Pole, dz. nr 438/3, 442/2, 438/1, 438/4, 443/2, 336/2, 443/1, 357, 349, 361, 344, 397/1, 352, 356, 350, 351, 354, 353   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
215. AB.6743.3.1.2024 04.01.2024 Gmina Baborów

Budowa tranzytu wodociągowego Czerwonków – Księże Pole w ramach zadania: „Budowa tranzytu wodociągowego Czerwonków – Księże Pole oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Księże Pole w formule zaprojektuj i wybuduj”

Obręb Czerwonków: dz. nr 381, 419/2, 418, 397/11

Obręb Księże Pole: dz. nr 483/3
  Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
216. AB.6743.2.1.2024 05.01.2024 Kinga i Łukasz Gorzko

Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wyprowadzeniem przewodu wentylacyjnego i powietrzno-spalinowego ponad dach budynku gospodarczego

Kietrz, ul. Głubczycka 7, dz. nr 1786   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.
217. AB.6743.1.1.2024 10.01.2024 Zofia Pawlikowska Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym Głubczyce, ul. Powstańców Śląskich 54, dla lokalu nr 2, dz. nr 217/64   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia. Wydano zaświadczenie.
218. AB.6743.2.3.2024 17.01.2024 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Głowackiego 40-42-44 w Kietrzu

Budowa instalacji wewnętrznej gazu do kotłowni w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Kietrz, ul. Głowackiego 40-42-44, dz. nr 438/29   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
219. AB.6743.2.5A.2024 19.01.2024 Celina Machnik Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Kietrz, ul. Kilińskiego 25, dz. nr 210   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
220. AB.6743.2.6.2024 19.01.2024 Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. Budowa sieci gazowej n/c 110PE do 10kPa wraz z przyłączami n/c 90PE Kietrz, ul. Wojska Polskiego i Matejki , dz. nr 1863, 1852/10, 1852/2, 1852/9   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia. Wydano zaświadczenie.
221. AB.6743.2.8.2024 06.02.2024 Sylwia Zarzycka

Budowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym 3-rodzinnym

Kietrz, ul. Raciborska 29, dz. nr 794/1    
222. AB.6743.4.16.2024 19.02.2024 Tomasz Podanowski Budowa instalacji gazowej zewnętrznej oraz wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Branice, ul. Ogrodowa, dz. nr 277/1