Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz organizacji pozarządowych

 

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ

STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

PDFREJESTR STOWARZYSZEŃ DZIAŁ IV NA BIP.pdf (189,64KB)

 

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

 

PDFewidencja stowarzyszeń zwykłych.pdf (337,67KB)

 

Wyszukiwarka stowarzyszeń i fundacji zarejestrowanych w KRS https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

Wykaz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Głubczyckiego

Nr KRS

NAZWA

SIEDZIBA

28221

Ochotnicza Straż Pożarna w Bliszczycach

Bliszczyce 112

41138

Ochotnicza Straż Pożarna w Nasiedlu

Nasiedle, ul. Długa 8

37494

Ochotnicza Straż Pożarna w Pilszczu

Pilszcz, ul. Owsiana 39

48-130 Kietrz

70191

Ochotnicza Straż Pożarna Wojnowice

Wojnowice, ul. Okrężna 27
48-130 Kietrz

29939

Ochotnicza Straż Pożarna Dzierżysław

Dzierżysław, ul. Kościuszki 1
48-130 Kietrz

30014

Ochotnicza Straż Pożarna w Rogożanach

Rogożany
48-130 Kietrz

30581

Ochotnicza Straż Pożarna w Branicach

Branice, Plac Wolności 1
48-140 Branice

30736

Ochotnicza Straż Pożarna Wódka

Wódka 60, 48-140 Branice

34267

Ochotnicza Straż Pożarna w Klisinie

Klisino 100C
48-118 Lisięcice

35104

Ochotnicza Straż Pożarna w Baborowie

Baborów, ul. Krakowska 7
48-120 Baborów

35208

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Cerekwi

Nowa Cerekwia, ul. Kościelna  6
48-133 Nowa Cerekwia

35218

Ochotnicza Straż Pożarna w Rozumicach

Rozumice 11

48-130 Kietrz

36807

Ochotnicza Straż Pożarna w Tłustomostach

Tłustomosty 3
 

37221

Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej

Wysoka 18

48-140 Branice

37247

Ochotnicza Straż Pożarna w Dziećmarowie

Dziećmarów 92
48-120 Baborów

37349

Ochotnicza Straż Pożarna w Lisięcicach

Lisięcice
48-118 Lisięcice

37372

Ochotnicza Straż Pożarna we Włodzieninie

Włodzienin

37508

Ochotnicza Straż Pożarna w Chróścielowie

Chróścielów

48-130 Kietrz

37819

Ochotnicza Straż Pożarna  Zopowa

Zopowa, ul. Zielona 1
48-100 Głubczyce

38491

Ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowicach

Jakubowice 73

48-140 Branice

39324

Ochotnicza Straż Pożarna w Rakowie

Raków 83

48-120 Baborów

39440

Ochotnicza Straż Pożarna Dzielów

Dzielów 31A

48120 Baborów

41685

Ochotnicza Straż Pożarna Gadzowice

Gadzowice

48-100 Głubczyce

41983

Ochotnicza Straż Pożarna w Babicach

Babice 115A

48-120 Baborów

42706

Ochotnicza Straż Pożarna Turków

Turków 28

48- 140 Branice

42880

Ochotnicza Straż Pożarna  Wiechowice

Wiechowice 42A

48-140 Branice

47105

Ochotnicza Straż Pożarna Księże Pole

Księże Pole 50

48-133 Nowa Cerekwia

47171

Ochotnicza Straż Pożarna Ściborzyce Wielkie

Ściborzyce Wielkie 20

48-130 Kietrz

47310

Ochotnicza Straż Pożarna w Boguchwałowie

Boguchwałów 6B

48-100 Głubczyce

49324

Ochotnicza Straż Pożarna w Bogdanowicach

Bogdanowice

48-100 Głubczyce

53332

Ochotnicza Straż Pożarna w Kietrzu

Kietrz, ul. Wieżowa 9

48-130 Kietrz

54381

Ochotnicza Straż Pożarna w Pietrowicach

Pietrowice 14

48-100 Głubczyce

55706

Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Psinie

Sucha Psina 28

48-133 Nowa Cerekwia

61553

Ochotnicza Straż Pożarna w Chomiąży

Chomiąża

48-100 Głubczyce

65757

Ochotnicza Straż Pożarna Lewice

Lewice 25

48-140 Branice

73122

Ochotnicza Straż Pożarna w Ściborzycach Małych

Ściborzyce Małe 66

48-100 Głubczyce

91855

Ochotnicza Straż Pożarna w Grobnikach

Grobniki, ul. Szkolna

48-100 Głubczyce

124431

Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś Głubczycka

Nowa Wieś Głubczycka 54A

48-100 Głubczyce

129107

Ochotnicza Straż Pożarna Zubrzyce

Zubrzyce, ul. Długa 27A

48-100 Głubczyce

142618

Ochotnicza Straż Pożarna Zawiszyce

Zawiszyce

48-118 Lisięcice

148519

Ochotnicza Straż Pożarna Równe

Równe

48-100 Głubczyce

158526

Ochotnicza Straż Pożarna Mokre

Mokre

48-100 Głubczyce

232508

Ochotnicza Straż Pożarna Kietlice

Kietlice

48-118 Lisięcice

 

 

Wykaz uczniowskich klubów sportowych ujętych w ewidencji prowadzonej przez Starostę Głubczyckiego

 

PDFewidencja uczniowskich klubów sportowych.pdf (304,26KB)

 

 

Obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Przypominamy, że po nowelizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych obejmuje fundacje oraz stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Nowe obowiązki weszły w życie 31 października 2021 roku. Powstałe po tym dniu fundacje i stowarzyszenia są zobowiązane w terminie 7 dni od daty rejestracji w KRS zgłosić w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych informacje dotyczące swoich beneficjentów rzeczywistych. Ten sam termin obowiązuje w przypadku dokonywania przez fundacje i stowarzyszenie zmian mających wpływ na ich dane zgłaszane do KRS (np. zmiany w zarządzie).

Pozostałe NGO (zarejestrowane w KRS przed 31 października 2021 r.) zobowiązane do dokonania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do 31 stycznia 2022 r., a następnie pamiętać o aktualizacji wpisu przy każdej zmianie danych w ciągu 7 dni.

Przydatne linki:

Zgłoszenie do CRBR składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/utworz-zgloszenie

Komunikat dotyczący zgłaszania do CRBR informacji o beneficjentach rzeczywistych stowarzyszeń po 30 października 2021 r.: https://www.gov.pl/web/finanse/komunikat-nr-39-dotyczacy-zglaszania-do-crbr-informacji-o-beneficjentach-rzeczywistych-stowarzyszen-po-30-pazdziernika-2021-r