Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz rzeczy znalezionych

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH  STAROSTWA POWIATOWEGO W GŁUBCZYCACH

informuje, że posiada w depozycie niżej wymienione rzeczy znalezione.       
Osoby zainteresowane odzyskaniem swojej własności prosimy o kontakt

telefoniczny pod numerami: 77 405 36 66 lub 77 405 36 60

lub o kontakt osobisty w urzędzie – II piętro, pokój nr 301.

 

WEZWANIE DO ODBIORU RZECZY

Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 roku, nr 397), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub nieustalenie osoby uprawnionej, Starosta Głubczycki wzywa wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny) do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionych rzeczy przechowywanych przez Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Głubczycach:

 

Lp.

Nazwa rzeczy znalezionej

Data znalezienia rzeczy

Miejsce

znalezienia

Numer

sprawy

1

2

3

4

5

2023 r.

 

 

 

 

1

Rower TREK L400

16.02.2023 r.

Głubczyce ul. Parkowa

(rejon parku miejskiego)

OR.5314.1.2023

2

Rower z napisem LUIZA

07.07.2023 r.

Bogdanowice

OR.5314.2.1.2023

3

Rower z napisem RANGER

07.07.2023 r.

Bogdanowice

OR.5314.2.2.2023

4

Telefon komórkowy REALME

22.11.2023 r.

Głubczyce, ul. Krakowska

OR.5314.3.2023

 

Odbiór może nastąpić po określeniu wyglądu, opisie jego cech charakterystycznych lub po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego prawo do depozytu.

 

POUCZENIE – Art. 187 Kodeksu cywilnego

„Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał     w wyznaczonym przez starostę terminie”.    

 

Głubczyce, 2023-11-29