Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty realizowane przez Powiat Głubczycki

Projekty zrealizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 

 

Remont odcinka drogi powiatowej nr 1219O Ciermięcice – Chróstno

Okres rzeczowej realizacji projektu: 07.04.2016r. – 27.06.2016r.

Cele projektu:

- wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 1515 mb,

- wykonanie odwodnienia,

- odtworzenie poboczy na szerokości 0,7 m,

- odtworzenie rowów 2854 mb,

- wymiana przepustów 92 mb.

 

Źródła finansowania:

Wydatki kwalifikowalne: 943.324,64

Dotacja w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej: 471.662,32 PLN

Wkład własny, budżet powiatu: 471.662,32 PLN (w tym dotacja z Gminy Głubczyce w wysokości 240.547,78 PLN)

 

Przebudowa ulicy Powstańców w Baborowie – ciąg drogi powiatowej nr 1277O Baborów - Dzielów

Okres rzeczowej realizacji projektu: 29.04.2016r. – 19.10.2016r.

Cele projektu:

- wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 760 mb,

- przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców z ul. Opawską,

- wykonanie zjazdów z kostki betonowej,

- częściowe oddzielenie chodnika od jezdni za pomocą pasa zieleni w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i zmotoryzowanych,

- wykonanie azylu z kostki betonowej.

 

Źródła finansowania:

Wydatki kwalifikowalne: 1.006.772,57 PLN

Dotacja w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej: 503.386,28 PLN

Wkład własny, budżet powiatu: 503.386,29 PLN (w tym dotacja z Gminy Baborów 256.727,01 PLN)

 

Remont drogi powiatowej nr 1201O na odcinku od km 17+500 do km 26+560 
(skrz. DW419 - Wiechowice gr. Państwa)

Okres rzeczowej realizacji projektu: 05.2017r. – 09.2017r.

Cele projektu:

- wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 9060 mb,

- odtworzenie i odmulenie urządzeń odwadniających,

- wzmocnienie i wyrównanie poboczy,

- poprawa bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych.

Źródła finansowania:

Wydatki kwalifikowane: 3.858.450,00 PLN

Dotacja w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej: 1.929.225,00 PLN

Wkład własny, budżet powiatu: 1.929.225,00 PLN (w tym dotacja z Gminy Branice 1.000.000,00 PLN)

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1276O na odcinku Księże Pole - Kietrz

Okres rzeczowej realizacji projektu: 04.2018r. – 11.2018r.

Cele projektu:

- przebudowa drogi na odcinku 4248 m

- dostosowanie jezdni do szerokości 5,5 m

- wzmocnienie i wyrównanie poboczy

- odtworzenie, odmulenie i konserwacja urządzeń odwadniających

- wykonanie oznakowanie poziomego, umieszczenie elementów odblaskowych

- przebudowa istniejących chodników i wykonanie ich nawierzchni z kostki betonowo-brukowej

- umiejscowienie przystanku komunikacji zbiorowej wraz z peronem

Źródła finansowania:

Wydatki kwalifikowane: 3.693.485,15 PLN

Dotacja w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej: 1.846.742,57 PLN

Wkład własny, budżet powiatu: 1.846.742,58 PLN