Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje dla organizacji pozarządowych

INFORMACJA

DOTYCZĄCA WSPÓŁPRACY W BUDOWANIU ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ O DOSTĘPNOŚCI

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera dostępność. Dlatego proponujemy Państwu współpracę, aby wspólnie budować świadomość o prawie do dostępności i postępowaniu skargowym na jej brak.

Wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo poniżej w linku:

PDFInformacja dotycząca współpracy w budowaniu świadomości społecznej o dostępności.pdf (825,79KB)

 

 

                                                             

Obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Przypominamy, że po nowelizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych obejmuje fundacje oraz stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Nowe obowiązki weszły w życie 31 października 2021 roku. Powstałe po tym dniu fundacje i stowarzyszenia są zobowiązane w terminie 7 dni od daty rejestracji w KRS zgłosić w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych informacje dotyczące swoich beneficjentów rzeczywistych. Ten sam termin obowiązuje w przypadku dokonywania przez fundacje i stowarzyszenie zmian mających wpływ na ich dane zgłaszane do KRS (np. zmiany w zarządzie).

Pozostałe NGO (zarejestrowane w KRS przed 31 października 2021 r.) zobowiązane do dokonania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do 31 stycznia 2022 r., a następnie pamiętać o aktualizacji wpisu przy każdej zmianie danych w ciągu 7 dni.

Przydatne linki:

Zgłoszenie do CRBR składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/utworz-zgloszenie

Komunikat dotyczący zgłaszania do CRBR informacji o beneficjentach rzeczywistych stowarzyszeń po 30 października 2021 r.: https://www.gov.pl/web/finanse/komunikat-nr-39-dotyczacy-zglaszania-do-crbr-informacji-o-beneficjentach-rzeczywistych-stowarzyszen-po-30-pazdziernika-2021-r

 

 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że Marszałek Województwa Opolskiego  działając na  podstawie art. 44a i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o  rehabilitacji zawodowej     i  społecznej oraz  zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2019r., poz. 1172   z późn. zm.) oraz § 9  Rozporządzenia  Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 25  marca 2003r.w sprawie  organizacji  oraz trybu działania wojewódzkich i  powiatowych  rad do spraw osób  niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003r., Nr 62, poz. 560) o  możliwości zgłaszania kandydatów na  członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2020 – 2024.

 

W załączeniu przesyłamy przykładowy wzór  formularza zgłoszeniowego , na którym można dokonać zgłoszenia kandydata na członka Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenie  należy składać w  kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, z dopiskiem – Departament Zdrowia i Polityki Społecznej w terminie   do 19 marca 2020r.

W rzazie  jakichkolwiek  pytań informacji  udziela Pani  Aldona  Stahlberger,  tel.: 77 44 82 165, e-mail: a.stahlberger@opolskie.pl

PDFwniosek zglaszania czlonkow do Woj.Społ. Rad do spr. Os. Niepeln..pdf (876,55KB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowanie wsparcia realizacji projektów w ramach Programu   „Od zależności ku samodzielności” edycja 2020 r. 

Minister zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie (Dz.U. z 219 r. poz. 688, z pźn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów.

Szczegóły dotyczące programu można znaleźć na stronie  www.mrpips.gov.pl

_______________________________________________________________________________

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza do udziału w konkursie „Partnerstwo bez granic”, którego celem jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, na obszarze Województwa Opolskiego, w roku 2019 przez samorządy lokalne, instytucje i organizacje pozarządowe.  

W sprawach dotyczących szczegółu programu można kontaktować się na adres: www.j.sekowska@opolskie.pl

 

PDFInformacja z przebiegu konsultacji projektu.pdf (249,03KB)