Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania budżetowe Powiatu Głubczyckiego za 2019 rok

PDFopinia Rio z wykonania budżetu Powiatu Głubczyckiego za 2018 rok.pdf (1,12MB)
PDFRb 27 S za I kw 2019r..pdf (241,72KB)
PDFRb 28 S za I kw 2019r..pdf (1,42MB)
PDFRb 34 S za I kw 2019r..pdf (238,15KB)
PDFRb N za I kw 2019r..pdf (349,06KB)
PDFRb NDS za I kw 2019r..pdf (282,56KB)
PDFRb Z za I kw 2019r..pdf (89,62KB)

PDFsprawozdanie Rb 27 ZZ za II kw 2019r..pdf (395,98KB)
PDFsprawozdanie Rb 27S za II kw 2019r..pdf (824,07KB)
PDFsprawozdanie Rb 28 S za II kw 2019r..pdf (1,47MB)
PDFsprawozdanie Rb 50 - wydatki za II kw 2019r..pdf (563,19KB)
PDFsprawozdanie Rb 50 - dotacje za II kw 2019r..pdf (329,78KB)
PDFsprawozdanie Rb 34 S za II kw 2019r..pdf (238,83KB)
PDFsprawozdanie Rb N za II kw 2019r..pdf (348,13KB)
PDFsprawozdanie Rb NDS za II kw 2019r..pdf (283,58KB)
PDFsprawozdanie Rb Z za II kw 2019r..pdf (90,29KB)
XLSMprbn160200000_2_19.xlsm (240,39KB)
XLSMprbz160200000_2_19.xlsm (262,25KB)
XLSMRBZN531412467_2_19.xlsm (42,41KB)

XLSprbn160200000_3_Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach.xls (691,00KB)
XLSprbn160200000_3_SP ZOZ w Głubczycach.xls (691,00KB)
XLSprbz160200000_3_19 Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach.xls (719,50KB)
XLSprbz160200000_3_19 SP ZOZ.xls (719,50KB)
PDFsprawozdanie Rb 27 ZZ za III KW 2019 r..pdf (394,33KB)
PDFsprawozdanie Rb 27S za III KW 2019 r..pdf (840,59KB)
PDFsprawozdanie Rb 28S za III KW 2019 r..pdf (1,48MB)
PDFsprawozdanie Rb 34S za III KW 2019 r..pdf (238,16KB)
PDFsprawozdanie Rb 50 -dochody za III KW 2019 r..pdf (335,51KB)
PDFsprawozdanie Rb 50 -wydatki za III KW 2019 r..pdf (579,09KB)
PDFsprawozdanie Rb N za III KW 2019 r..pdf (349,81KB)
PDFsprawozdanie Rb NDS za III KW 2019 r..pdf (282,83KB)
PDFsprawozdanie Rb Z za III KW 2019 r..pdf (89,99KB)

PDFSprawozdanie Rb 27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z real. zadań z zakresu adm.rządowej ... za 2019 rok.pdf (395,14KB)
XLSRBZN531412467_4_19.xls (97,50KB)
PDFSprawozdanie Rb 27S z wykonania planu dochodów budzetowych za 2019 rok.pdf (874,55KB)
XLSprbn160200000_4_19.xls (781,00KB)
XLSprbz160200000_4_19.xls (1,04MB)
PDFSprawozdanie Rb 34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansch publicznych za 2019 rok.pdf (240,20KB)
PDFSprawozdanie Rb 28S z wykonania planu wydatków budzetowych za 2019 rok.pdf (1,51MB)
PDFSprawozdanie Rb 50 o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu adm.rządowej .... za 2019 rok.pdf (340,34KB)
PDFSprawozdanie Rb 50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu adm.rządowej .... za 2019 rok.pdf (588,90KB)
PDFSprawozdanie Rb N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2019 rok.pdf (348,33KB)
PDFSprawozdanie Rb NDS o nadwyżce deficycie jst za 2019 rok.pdf (282,88KB)
PDFSprawozdanie Rb ST o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2019 roku.pdf (200,94KB)
PDFSprawozdanie Rb UZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za 2019 rok.pdf (332,37KB)
PDFSprawozdanie Rb Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2019 rok.pdf (94,77KB)


PDFprbz160200000_4_19 KOREKTA Nr 1.pdf (220,41KB)
PDFprbn160200000_4_19 korekta Nr 2.pdf (210,33KB)