Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport za 2018 rok

PDFRaport o stanie Powiatu Głubczyckiego za 2018 r..pdf (21,94MB)

 

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Głubczyckiego

 

Informuję, iż został opracowany Raport o stanie powiatu głubczyckiego za 2018 rok.

Raport zawiera informację o zrealizowanych politykach, programach, uchwałach oraz środkach pozabudżetowych pozyskanych z zewnątrz.

Z analizy raportu można wywnioskować, że zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat są efektem wytężonej pracy zarówno rady powiatu, zarządu powiatu jak i  pracowników Starostwa Powiatowego w Głubczycach wraz z pracownikami powiatowych jednostek organizacyjnych. To również zasługa pozyskanych środków zewnętrznych. Dzięki tym środkom udało nam się zrealizować kilka znaczących inwestycji, które są szerzej opisane w raporcie.  


Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem.

                                                                                                     Z poważaniem
                                                                                       Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                                   Radosław Gorzko

 

 

Zgodnie z zapisem art. 30 a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, - raport ten będzie omawiany na sesji Rady Powiatu, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

W przedmiotowej debacie mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 150 osób /wzór zgłoszenia do pobrania poniżej/.                     

 Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być omawiany raport o stanie powiatu. Sesja planowana jest na dzień 13.06.2019 r. o godz. 1200.

Głubczyce, dnia 21 maja 2019 r.

PDFZGŁOSZENIE DO ZABRANIA GŁOSU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE POWIATU GŁUBCZYCKIEGO ZA ROK 2018.pdf (301,77KB)