Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zbiorcza informacja o petycjach

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim

2015

W roku 2015 do Starostwa Powiatowego w Głubczycach nie wpłynęły i nie zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji żadne petycje
w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1123).

2016

W roku 2016 do Starostwa Powiatowego w Głubczycach nie wpłynęły i nie zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji żadne petycje
w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1123).

2017

W roku 2017 do Starostwa Powiatowego w Głubczycach nie wpłynęły i nie zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji żadne petycje
w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1123).

2018

W roku 2018 do Starostwa Powiatowego w Głubczycach nie wpłynęły i nie zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji żadne petycje
w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1123).

2019

W roku 2019 do Starostwa Powiatowego w Głubczycach wpłynęły i zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji cztery petycje
w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870).

Głubczyce, dnia 18.06.2020 r.

 

 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2019

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), poniżej przedstawiam zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych przez Starostę Głubczyckiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu
w Głubczycach.

 

L.p.

Przedmiot Petycji

Organ rozpatrujący

Sposób załatwienia

1.

Petycja w sprawie podjęcia niezwłocznych działań związanych z remontem drogi powiatowej nr 1227O relacji Kietrz – Tłustomosty.

Rada Powiatu

w Głubczycach

Odpowiedzi na petycję udzielono pismem OR.0012.7.2018 z dnia 20.12.2018 r.; Uchwala Nr IV/50/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia  28 lutego 2019 r. w sprawie petycji mieszkańców sołectwa Tłustomosty.

 

http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/11161/petycja-mieszkancow-tlustomosty-o-podjecie-dzialan-zmerzajacyc.pdf

2.

Petycja w przedmiocie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych według:
- chronologii węzła komunikacyjnego;
- nr przystanku komunikacyjnego;
- wprowadzenie rozkładu chronologicznego;
- podanie nr przystanku na rozkładzie.

Wydział Komunikacji

 i Transportu

Odpowiedzi na petycję udzielono pismem KM.7142.8.2019.TM z dnia 25.10.2019 r.

 

http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/11160/petycja-o-wprowadzenie-oznaczen-przystankow-autobusowych.pdf

 

3.

Petycja w przedmiocie wykonania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy w szczególności:
- odjazdów przed czasem;
- przyjazdów przed czasem;
- odjazdów po czasie;
- brak zrealizowanego kursu.

 

Wydział Komunikacji

i Transportu

Odpowiedzi na petycję udzielono pismem KM.7142.7.2019.TM z dnia 25.10.2019 r.

 

http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/11159/petycja-o-wykonywanie-kontroli-nad-realizacja-rozkladow-jazdy.pdf

 

4.

Petycja w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach, peronach, stanowiskach, dworcach, stacjach zwanymi dalej węzłami komunikacyjnymi, przesiadkowymi.

Wydział Drogownictwa

Odpowiedzi na petycję udzielono pismem DP.7123.41.2019 z dnia 20.12.2019 r.

 

http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/11158/petycja-w-sprawie-obowiazku-umieszczania-informacji-na-przystan.pdf

 

 

 

                                                                                          Starosta Głubczycki

                                                                                        Piotr Soczyński

 

 

 

2020

W roku 2020 do Starostwa Powiatowego w Głubczycach wpłynęły i zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji trzy petycje
w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870).

Głubczyce, dnia 15.02.2021 r.

 

 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2020

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), poniżej przedstawiam zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych przez Starostę Głubczyckiego.

 

L.p.

Przedmiot Petycji

Organ rozpatrujący

Sposób załatwienia

1.

Petycja w sprawie dokonania analizy – możliwości wdrożenia w urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów – dot. płatności bezgotówkowych

Wydział Ogólno-Organizacyjny

Odpowiedzi na petycję udzielono pismem OR.152.1.2020 z dnia 09.03.2020 r. w dniu 10.03.2020 r.(zgodnie z wytycznymi odpowiedź została przesłana na wskazany adres e-mail).

 

Petycja została również przekazana drogą elektroniczną do jednostek podległych w dniu 10.03.2020 r. (zgodnie z punktem 3P w/w petycji).

 

http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/11325/odpowiedz-na-petycje-fundacji-rozwoju-obrotu-bezgotowkowego.pdf

2.

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, w szczególności poprzez:

- dofinansowanie pieniężna lub rzeczowe rodziców mieszkających i wychowujących swoje dzieci w danej Gminie/Powiecie/Województwie w zakresie edukacji i ich dzieci, które z powodu pandemii panującej w Polsce nie mogą uczyć się w szkole lub przebywać w przedszkolu, a tym samym edukacja została przerzucona na ich rodziców;

- utworzenie miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących.

Wydział Ogólno-Organizacyjny

Odpowiedzi na petycję udzielono pismem OR.152.2.2020 r. z dnia 10.06.2020 r. (odpowiedź została przesłana listownie oraz na adres e-mail).

 

http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/11458/odpowiedz-na-petycje-w-interesie-publicznym-w-zakresie-zmiany-przepisow-prawa-miejscowego.pdf

3.

Petycja w przedmiocie podwyższenia poziomu bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1218O poprzez:

- niezwłoczne podjęcie działań mających na celu prawidłowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1218O w Braciszowie  na odcinku od kościoła do kapliczki przy boisku wiejskim w kierunku Ciermięcic, zapobiegające zalewaniu i zamulaniu nawierzchni drogi woda z dawnego zbiornika ppoż. i błotem z poboczy

- niezwłoczne podjęcie działań w celu zapobiegania zalewaniu działek oraz fundamentów budynków położonych wzdłuż drogi, w tym udrożnienie odpływu wody z drogi zgodnie z naturalnym uksztaltowaniem terenu.

Zarząd Powiatu
w Głubczycach

Odpowiedzi na petycję udzielono pismem OR.152.3.2020 z dnia 14.10.2020 r. – Uchwała  nr LXXXIII/460/2020 Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 13 października 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji (odpowiedź została przesłana listownie).

 

http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/11731/odpowiedz-na-petycje-w-sprawie-podwyzszenia-poziomu-bezpieczenstwa-na-drodze-powiatowej-nr-1218o.pdf

 

                                                                                          Starosta Głubczycki

 

                                                                                          Piotr Soczyński

 

2021

W roku 2021 do Starostwa Powiatowego w Głubczycach wpłynęła i została rozpatrzona w ramach posiadanych kompetencji jedna petycja
w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870).

Głubczyce, dnia 14.01.2022 r.

 

 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2021

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), poniżej przedstawiam zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych przez Starostę Głubczyckiego.

 

L.p.

Przedmiot Petycji

Organ rozpatrujący

Sposób załatwienia

1.

Petycja w sprawie naprawy nawierzchni drogi powiatowej             nr 1261O relacji Baborów-Szczyty i odtworzenie rowu odwadniającego (lewa strona drogi w kierunku miejscowości Szczyty).

Zarząd Powiatu w Głubczycach

Odpowiedzi na petycję udzielono pismem OR.152.1.2021 z dnia 02.06.2021 r. (Uchwała Nr CXVII/652/2021 Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 31 maja 2021 r.)

 

http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/12980/odpowiedz-na-petycje-o-naprawe-nawierzchni-drogi-relacji-baborow-szczyty-i-odtworzenie-rowu-odwadniajacego.pdf

 

                                                                                          Starosta Głubczycki

 

                                                                                          Piotr Soczyński

 

 

2022

Głubczyce, dnia 11.01.2023 r.

 

 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2022

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), poniżej przedstawiam zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych przez Starostę Głubczyckiego.

 

W roku 2022 do Starostwa Powiatowego w Głubczycach nie wpłynęły i nie zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji żadne petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870).

 

                                                                                          Starosta Głubczycki

                                                                                          Piotr Soczyński

 

2023

W roku 2023 do Starostwa Powiatowego w Głubczycach wpłynęła i została rozpatrzona w ramach posiadanych kompetencji jedna petycja w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870).
 

Głubczyce, dnia 31.01.2024 r.

 

 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2023

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), poniżej przedstawiam zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych przez Starostę Głubczyckiego.

 

 

L.p.

Przedmiot Petycji

Organ rozpatrujący

Sposób załatwienia

1.

Petycja w sprawie podjęcia niezwłocznych działań w związku z zalewaniem posesji znajdujących się przy ul. Głubczyckiej w Bogdanowicach będących skutkiem opadów deszczu

Zarząd Powiatu w Głubczycach

Odpowiedzi na petycję udzielono pismem OR.152.1.2023 z dnia 28.09.2023 r. (Uchwała Nr CCXXXIII/1031/2023 Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 28 września 2023 r. wraz z uzasadnieniem)

https://bip.powiatglubczycki.pl/5327/1619/odpowiedz-na-petycje-mieszkancow-ul-glubczyckiej-w-bogdanowicach.html

                                                                                                                    Starosta Głubczycki

 

                                                                                       Piotr Soczyński