Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania budżetowe Powiatu Głubczyckiego za 2020 rok

PDFRb 27 ZZ za I kw 2020r..pdf (396,78KB)
PDFRb 27 ZZ za I kw 2020r. korekta Nr 1.pdf (397,09KB)
PDFRb 50 o dotacjach za I kw 2020r..pdf (332,00KB)
PDFRb 50 o wydatkach za I kw 2020r..pdf (569,55KB)
XLSRBZN531412467_1_20 (1).xls (114,00KB)
XLSMprbn160200000_1_20.xlsm (244,88KB)
XLSMprbz160200000_1_20.xlsm (262,60KB)
PDFRb NDS za I kw 2020r..pdf (243,23KB)
PDFRb Z za I kw 2020r..pdf (90,01KB)
PDFRb 27 S za I kw 2020r..pdf (794,26KB)
PDFRb 28 S za I kw 2020r..pdf (1,36MB)
PDFRb 34 S za I kw 2020r..pdf (245,13KB)
PDFRb N za I kw 2020r..pdf (353,00KB)

PDFRb 27 S do dnia 30 czerwca 2020r..pdf (829,60KB)
PDFRb 27 ZZ za do końca II kw 2020r..pdf (396,90KB)
PDFRb 28 S do dnia 30 czerwca 2020r..pdf (1,40MB)
PDFRb 34 do końca II kw 2020r..pdf (245,99KB)
PDFRb 50 D za II kw 2020r..pdf (336,49KB)
PDFRb 50 W za II kw 2020r..pdf (569,11KB)
PDFRb N do końca II kw 2020r..pdf (356,25KB)
PDFRb NDS do końca II kw 2020r..pdf (243,64KB)
PDFRb Z do końca II kw 2020r..pdf (90,22KB)
XLSRBZN531412467_2_20.xls (97,50KB)
PDFRbZ za II kwartał 2020r. SP ZOZ instytucja kultury.pdf (1,77MB)
PDFRbN za II kwartał 2020 r. SP ZOZ instytucja kultury.pdf (1,23MB)

PDFprbn160200000_3_20 dot. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego.pdf (194,97KB)
PDFprbn160200000_3_20 dot. samorzadowej instytucji kultury.pdf (194,14KB)
PDFprbz160200000_3_20 dot. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorownaego przez jednostke samorządu terytorialnego.pdf (216,90KB)
PDFprbz160200000_3_20 dot. samorządowej instytucji kultury.pdf (218,63KB)
PDFRb 27 S za III kw 2020r..pdf (881,98KB)
PDFRb 28 S za III kw 2020r..pdf (1,42MB)
PDFRb 34 S za III kw 2020r..pdf (244,66KB)
PDFRb N za III kw 2020r..pdf (353,32KB)
PDFRb NDS za III kw 2020r..pdf (243,05KB)
PDFRb Z za III kw 2020r..pdf (90,20KB)
PDFRb NDS za III kw 2020r. korekta.pdf (243,89KB)
PDFRb 27 S za III kw 2020r. korekta (1).pdf (881,21KB)

PDFRb-27 S za IV kwartał 2020 r..pdf (759,75KB)
PDFRb-27ZZ za IV kwartał 2020 r..pdf (255,63KB)
PDFRb-28 S za IV kwartał 2020 r..pdf (1,27MB)
PDFRb-34S za IV kwartał 2020 r..pdf (163,19KB)
PDFRb-50 D za IV kwartał 2020 r..pdf (229,66KB)
PDFRb-50W za IV kwartał 2020 r..pdf (482,77KB)
PDFRb-N samorządowa instytucja kultury za IV kwartał 2020 r..pdf (172,03KB)
PDFRb-N SP ZOZ za IV kwartał 2020 r..pdf (172,67KB)
PDFRb-N za IV kwartał 2020 r..pdf (268,06KB)
PDFRb-NDS za IV kwartał 2020 r..pdf (157,51KB)
PDFRb-ST za IV kwartał 2020 r..pdf (114,84KB)
PDFRb-UZ za IV kwartał 2020 r..pdf (247,13KB)
PDFRb-Z samorządowa instytucja kultury za IV kwartał 2020 r..pdf (194,39KB)
PDFRb-Z SP ZOZ za IV kwartał 2020 r..pdf (194,89KB)
PDFRb-Z za IV kwartał 2020 r..pdf (104,45KB)

XLSprbn160200000_4_20 korekta.xls (782,50KB)
XLSprbz160200000_4_20 korekta.xls (1,07MB)