Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnianie wypisów , wyrysów, map i materiałów z zasobu geodezyjnego

Informacje: tel. 774 053 682 , e-mail  starostwo@powiatglubczycki.pl 

PDFWniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z oparatu ewidencyjnego.pdf (359,45KB)
XLSXWniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego - wersja edytowalna.xlsx (40,54KB)
XLSXWniosek P-P1 - mapa zasadnicza i ewidencyjna 2023.xlsx (26,75KB)
XLSXWniosek P-P2 - pliki gml baza danych EGIB 2023.xlsx (26,82KB)
XLSXWniosek P-P3 - pliki gml baza danych GESUT 2023.xlsx (25,67KB)
XLSXWniosek P-P4 - pliki gml baza danych BDOT500 2023.xlsx (25,81KB)
XLSXWniosek P-P5 - rejestr cen nieruchomosci 2023.xlsx (27,12KB)
XLSXWniosek P-P6 - raporty dodatkowe na podstawie bazy EGIB 2023.xlsx (25,93KB)
XLSXWniosek P-P7 - kopia materiałów z operatu geodezyjnego 2023.xlsx (25,50KB)
 

Usługi WMS:

EGIB - http://31.42.2.114/cgi-bin/glubczyce

GESUT   -  https://ikerg.powiatglubczycki.pl/cgi-bin/glubczyce-gesut

BDOT500 -  https://ikerg.powiatglubczycki.pl/cgi-bin/glubczyce-bdot 

BDSOG -   https://ikerg.powiatglubczycki.pl/cgi-bin/glubczyce-bdsog

 

 

KOMORNICY

DOCiKomornik wniosek o zawarcie umowy.doc (53,00KB)

- PDFiKomornik wzór umowy.pdf (90,58KB)

- PDFiKomornik regulamin świadczenia usług.pdf (270,97KB)

 

RZECZOZNAWCY

DOCiRzeczoznawca_2021_wniosek_o_zawarcie umowy.doc (53,00KB)

PDFiRzeczoznawca_2021_umowa_wzór.pdf (93,66KB)

PDFiRzeczoznawcy regulamin świadczenia usług.pdf (280,46KB)

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA USŁUGI WFS

Usługa pobierania danych przestrzennych Web Feature Service (WFS) w zakresie danych, takich jak:

  • geometria działek ewidencyjnych;
  • geometria budynków;
  • dane opisowe dotyczące działek ewidencyjnych:
  • dane opisowe dotyczące budynków 
     

dostępna jest pod adresem: https://services.gugik.gov.pl/cgi-bin/1602

Jednym ze sposobów pobierania danych z usługi WFS jest wykorzystanie darmowego oprogramowania QGIS.

PDFinstrukcja pobierania działek i budynków z usługi WFS za pomocą QGIS.pdf (2,04MB)