Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry, ewidencje i archiwa

 

1. Rejestry, ewidencje.

    W Starostwie Powiatowym w Głubczycach prowadzone są następujące rejestry:

l.p.

Nazwa rejestru/ewidencji

Imię i osoby dysponującej

telefon

e-mail

Wydział Ogólno - Organizacyjny

1.

Ewidencja Zarządzeń własnych kierownictwa Starostwa

Katarzyna Naróg

77 405 36 80

knarog@powiatglubczycki.pl

2.

Ewidencja Uchwał  Zarządu Powiatu

Katarzyna Naróg

77 405 36 80

knarog@powiatglubczycki.pl

3.

Rejestr kontroli zewnętrznych

Katarzyna Naróg

77 405 36 80

knarog@powiatglubczycki.pl

4.

Ewidencja Uchwał Rady Powiatu

Teresa Koba

77 405 36 80

biurorady@powiatglubczycki.pl

5.

Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych

Teresa Koba

77 405 36 80

biurorady@powiatglubczycki.pl

6.

Rejestr delegacji krajowych

Monika Lenartowicz

77 405 36 60

sekretariat@powiatglubczycki.pl

7.

Rejestr delegacji zagranicznych

Monika Lenartowicz

77 405 36 60

sekretariat@powiatglubczycki.pl

8.

Rejestr petycji

Monika Sado

77 405 36 66

msado@powiatglubczycki.pl

9.

Rejestr zamówień publicznych

Mieczysław Kulesza

77 405 36 66

zampubliczne@powaitglubczycki.pl

10.

Rejestr Stowarzyszeń

Magdalena Hac

77 405 36 66

mhac@powiatglubczycki.pl

11.

Rejestr skarg, wniosków

Magdalena Hac

77 405 36 66

mhac@powiatglubczycki.pl

12.

Rejestr umów i porozumień

Magdalena Hac

77 405 36 66

mhac@powiatglubczycki.pl

13.

Rejestr pracowników Starostwa Powiatowego

Wanda Junka

77 405 36 65

wanda.junka@powiatglubczycki.pl

14.

Rejestr kadry kierowniczej p.s.j.o.

Wanda Junka

77 405 36 65

wanda.junka@powiatglubczycki.pl

15.

Rejestr rzeczy znalezionych, ich znalazców  i odbiorców

Wanda Junka

77 405 36 65

wanda.junka@powiatglubczycki.pl

16.

Rejestr pełnomocnictw   i upoważnień

Wanda Junka

77 405 36 65

wanda.junka@powiatglubczycki.pl

17.

Rejestr osób zwolnionych

Wanda Junka

77 405 36 65

wanda.junka@powiatglubczycki.pl

18.

Rejestr osób stających do kwalifikacji wojskowej

Wanda Junka

77 405 36 65

wanda.junka@powiatglubczycki.pl

19.

Rejestr zmian imion i nazwisk

Wanda Junka

77 405 36 65

wanda.junka@powiatglubczycki.pl

20.

Akcja kurierska

Krzysztof Hartabus

77 405 36 65

obrona.cywilna@powiatglubczycki.pl

Wydział Geodezji i Nieruchomości

1.

Ewidencja gruntów  i budynków. 

Zbigniew Szmuc

774053681

geodeta@powiatglubczycki.pl

2.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu 

Zbigniew Szmuc

774053681

geodeta@powiatglubczycki.pl

3.

Ewidencja nieruchomości Skarbu Państwa stanowiąca zasób nieruchomości Skarbu Państwa

Zbigniew Szmuc

774053681

geodeta@powiatglubczycki.pl

4.

Ewidencja nieruchomości Powiatu Głubczyckiego stanowiąca zasób nieruchomości Powiatu Głubczyckiego

Zbigniew Szmuc

774053681

geodeta@powiatglubczycki.pl

Wydział Oświaty i Zdrowia

1.

Ewidencja  szkół i placówek niepublicznych

Tomasz Seń

Aleksandra Puzio

77 405 36 78

oswiata@powiatglubczycki.pl

2.

Ewidencja  szkół i placówek publicznych

Tomasz Seń

Aleksandra Puzio

77 405 36 78

oswiata@powiatglubczycki.pl

3.

Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych

Tomasz Seń

Aleksandra Puzio

 

77 405 36 78

 

oswiata@powiatglubczycki.pl

4.

Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

Tomasz Seń

Aleksandra Puzio

77 405 36 78

oswiata@powiatglubczycki.pl

5.

Rejestr instytucji kultury

Tomasz Seń

Aleksandra Puzio

77 405 36 78

oswiata@powiatglubczycki.pl

Wydział Budownictwa i Architektury

1.

Rejestr wniosków
o pozwolenie na budowę
- prowadzony w formie elektronicznej za pomocą systemu RWDZ

(art. 82b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2020r. poz. 1333 wraz z późn. zm.)

Aneta Toporowska,

Joanna Burban,

Martyna Malinowska,

Iwona Kołodziejczyk

77 405 36 75

 77 405 36 76

aab@powiatglubczycki.pl

2.

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę - prowadzony w formie elektronicznej za pomocą systemu RWDZ

(art. 82b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2020r. poz. 1333 wraz z późn. zm.)

Aneta Toporowska,

Joanna Burban,

Martyna Malinowska,

Iwona Kołodziejczyk

77 405 36 75

 77 405 36 76

aab@powiatglubczycki.pl

3.

Rejestr zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3 - prowadzony w formie elektronicznej za pomocą systemu RWDZ

(art. 82b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2020r. poz. 1333 wraz z późn. zm.)

Aneta Toporowska,

Joanna Burban,

Martyna Malinowska,

Iwona Kołodziejczyk

77 405 36 75

 77 405 36 76

 

aab@powiatglubczycki.pl

1.

Rejestr wniosków
o pozwolenie na budowę
- prowadzony w formie elektronicznej za pomocą systemu RWDZ

(art. 82b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2020r. poz. 1333 wraz z późn. zm.)

Aneta Toporowska,

Joanna Burban,

Martyna Malinowska,

Iwona Kołodziejczyk

77 405 36 75

 77 405 36 76

aab@powiatglubczycki.pl

2.

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę - prowadzony w formie elektronicznej za pomocą systemu RWDZ

(art. 82b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2020r. poz. 1333 wraz z późn. zm.)

Aneta Toporowska,

Joanna Burban,

Martyna Malinowska,

Iwona Kołodziejczyk

77 405 36 75

 77 405 36 76

aab@powiatglubczycki.pl

Wydział Drogownictwa

1.

Ewidencja projektów zatwierdzonych organizacji ruchu

Klaudia Zięba

77 4053667

2.

Rejestr zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego

 

Klaudia Zięba

77 4053667

Wydział Komunikacji i Transportu

1.

Rejestr przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców.

Tomasz Makarski

77 -485-22-75

wydzialkomunikacji

@powiatglubczycki.pl

2.

Rejestr przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów.

Tomasz Makarski

77 -485-22-75

wydzialkomunikacji

@powiatglubczycki.pl

3.

Ewidencja instruktorów nauki jazdy.

Kornelia Młot

Tomasz Makarski

77 -485-22-75

wydzialkomunikacji

@powiatglubczycki.pl

4.

Ewidencja wydanych uprawnień diagnosty

Kornelia Młot

Tomasz Makarski

77 -485-22-75

wydzialkomunikacji

@powiatglubczycki.pl

5.

Ewidencja kierowców  i osób bez uprawnień (w ramach SI CEPiK).

Edyta Jepiszko

Kornelia Młot

Tomasz Makarski

 

77 -485-22-75

 

wydzialkomunikacji

@powiatglubczycki.pl

6.

Ewidencja pojazdów i ich właścicieli (w ramach SI CEPiK).

Aleksandra Horodecka

Bogusława Uhryn

Diana Krupa

Katarzyna Jórków

Tomasz Makarski

Zbigniew Marczak

77 -485-04-93

wydzialkomunikacji

@powiatglubczycki.pl

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

1.

Rejestr wydanych kart wędkarskich

Izabela Pilch

77 405 36 72

srodowisko@powiatglubczycki.pl

2.

Rejestr sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb

Izabela Pilch

77 405 36 72

srodowisko@powiatglubczycki.pl

3.

Rejestr wydanych świadectw legalności pozyskania drewna dla osób fizycznych i RSP

Grzegorz Kawałkowski

77  405 36 71

srodowisko@powiatglubczycki.pl

4.

Rejestr wydanych świadectw legalności pozyskania drewna dla Lasu Komunalnego

w Głubczycach

Grzegorz Kawałkowski

77  405 36 71

srodowisko@powiatglubczycki.pl

5.

Rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom przewozowym

Ewa Sowińska

77 405 36 72

srodowisko@powiatglubczycki.pl

6.

Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie powiatu głubczyckiego

Ewa Sowińska

77 405 36 72

srodowisko@powiatglubczycki.pl

Wydział Finansowo- Budżetowy

1.

Rejestr opłaty skarbowej

Jolanta Podstawka

77 405 36 74

ksiegowosc@powiatglubczycki.pl