Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIA 2020 ROK

NR I TYTUŁ ZARZĄDZENIA INFORMACJA O ZMIANACH STATUS AKTU
NR 1/2020 w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym   AKTYWNY
NR 2/2020 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2020 roku

zmieniony aktem:

1. Zarządzenie Nr 4/2020

AKT WYGASŁ
NR 3/2020 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2020 roku   AKT WYGASŁ
NR 4/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2020 z 27.01.2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2020 roku   AKT WYGASŁ
NR 5/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia miesięcznych limitów dla służbowych telefonów komórkowych stanowiących własność Powiatu Głubczyckiego   AKTYWNY
NR 6/2020 w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności do rozliczeń z kontrahentami Powiatu Głubczyckiego   AKTYWNY
NR 7/2020 w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności   AKTYWNY
NR 8/2020 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15/2018 Starosty Głubczyckiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości   AKTYWNY
NR 9/2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY
NR 10/2020 w sprawie ustalenia procedur windykacji należności Skarbu Państwa i Powiatu Głubczyckiego w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY
NR 11/2020 w sprawie zamiany zarządzenia Nr 14/2011 Starosty Głubczyckiego z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Procedur kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Głubczycach, zmienionego zarządzeniem nr 33/2012 r. Starosty Głubczyckiego z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zamiany zarządzenia Nr 14/2011 Starosty Głubczyckiego z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Procedur kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY
NR 12/2020 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY
NR 13/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/2019 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu  ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Głubczycach   AKTYWNY
NR 14/2020 w sprawie zmiany regulaminu korzystania ze ze środków transportu w Starostwie Powiatowym w Głubczycach    AKTYWNY
NR 15/2020 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości   AKTYWNY
NR 16/2020 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości   AKTYWNY
NR 17/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/2019 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu  ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Głubczycach   AKTYWNY
NR 18/2020 w sprawie procedur organizacji obsługi klientów Starostwa Powiatowego w okresie zagrożenia koronawirusem w Polsce   AKTYWNY
NR 19/2020 w sprawie wprowadzenia zasad pracy zdalnej w ramach działań prewencyjnych podejmowanych w Starostwie Powiatowym w Głubczycach w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2   AKTYWNY
NR 20/2020 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości   AKTYWNY
NR 21/2020 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15/2018 Starosty Głubczyckiego z dnia 03 kwietnia 2018r. w sprawie przyjęcia zasad(polityki) rachunkowości   AKTYWNY
NR 22/2020 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 35/2016 Starosty Głubczyckiego z dnia 30 września 2016r. w sprawie ustalenia procedur rozliczania dotacji celowych i podmiotowych w Starostwie powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY
NR 23/2020 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości   AKTYWNY
NR 24/2020 w sprawie zawieszenia dokonywania ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz ocen rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka   AKTYWNY
NR 25/2020 w sprawie powołania geodety - projektanta wymiany gruntów w obrębie ewidencyjnym Bliszczyce   AKT WYGASŁ
NR 26/2020 W sprawie powołania komisji konkursowej oraz przyjęcia Regulaminu pracy komisji konkursowej do rozstrzygnięcia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach   AKT WYGASŁ
NR 27/2020 w sprawie powołania w Starostwie Powiatowym w Głubczycach komisji w celu wyłączenia materiałów z Zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   AKT WYGASŁ
NR 28/2020 w sprawie dni wolnych od pracy w Starostwie Powiatowym w Głubczycach w 2020 r.   AKT WYGASŁ
NR 29/2020 w sprawie powołania komisji do odbioru dokumentacji   AKT WYGASŁ
NR 30/2020 w sprawie wdrożenia instrukcji określającej procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Głubczycach   AKTYWNY
NR 31/2020 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Powiatowej Komisji Ruchu Drogowego   AKTYWNY
NR 32/2020 w sprawie powołania komisji do odbioru dokumentacji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1220O na odcinku Lewice-Michałkowice oraz drogi powiatowej nr 1241O w miejscowości Lewice” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213O relacji Klisino-Pomorzowiczki”   AKT WYGASŁ
NR 33/2020 W sprawie powołania komisji do odbioru dokumentacji   AKT WYGASŁ
NR 34/2020 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości   AKTYWNY
NR 35/2020 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia w samorządowych jednostkach organizacyjnych   AKT WYGASŁ

NR 36/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w akcji „Serca w powiecie głubczyckim”

  AKTYWNY
NR 37 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 47/2011 Starosty Głubczyckiego z dnia 22 grudnia 2011 r.   AKTYWNY
NR 38 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów, środków trwałych, rozrachunków środków pieniężnych i innych papierów wartościowych w Starostwie Powiatowym w Głubczycach

 

  AKTYWNY
NR 39 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności   AKTYWNY
NR 40 w sprawie przyjęcia „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021”   AKTYWNY
NR 41 w sprawie zasad wypłaty i rozliczeń pobranych zaliczek gotówkowych z kasy Starostwa Powiatowego w Głubczycach   AKTYWNY
NR 42 w sprawie odwołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych   AKT WYGASŁ
NR 43 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych   AKTYWNY
NR 44 w sprawie powołania komisji do odbioru dokumentacji projektowej „Przebudowy i sposobu użytkowania budynku administracyjnego należącego do Starostwa Powiatowego w Głubczycach”   AKT WYGASŁ
NR 45 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego   AKT WYGASŁ
NR 46 w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego   AKT WYGASŁ
NR 47 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości   AKTYWNY
NR 48 w sprawie wprowadzenia Procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych w Powiecie Głubczyckim i jednostkach budżetowych zmienione Zarządzeniem Nr 50/2023 z 17.08.2023 r. AKTYWNY
NR 49 w sprawie powołania Zespołu MDR w Powiecie Głubczyckim   AKTYWNY
NR 50 w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Głubczyckim i jednostkach budżetowych   AKTYWNY
NR 51 w sprawie ustalenia składu Komisji powołanej do dokonania oceny i wydzielenia do wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej powstałej w Urzędzie Rejonowym w Głubczycach   AKTYWNY
NR 52 w sprawie ustalenia składu Komisji powołanej do dokonania oceny i wydzielenia do wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej powstałej w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Głubczycach   AKT WYGASŁ
NR 53 w sprawie wprowadzenia zasad pracy zdalnej w ramach działań prewencyjnych podejmowanych w Starostwie Powiatowym w Głubczycach w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-Co V-2   AKTYWNY
NR 54 w sprawie powołania Komisji bezpieczeństwa i porządku   AKTYWNY
NR 55 w sprawie powołania Komisji do odbioru prac polegających na przygotowaniu dokumentów, świadectw charakterystyki energetycznej budynków i danych w formie opracowania zawierającego pomiar wartości osiągnięcia wskaźników dla projektu dot. termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach   AKTYWNY
NR 56 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości   AKTYWNY
NR 57 w sprawie powołania Komisji do odbioru prac polegających na budowie 5 altan przy stawach wędkarskich w ramach projektu pod nazwą: „Głubczycko-Prudnickie Zawody Wędkarskie”   AKTYWNY
NR 58 w sprawie ustalenia zasad archiwizacji w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKT WYGASŁ
NR 59 w sprawie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł   AKTYWNY
NR 60 w sprawie dni wolnych od pracy w Starostwie Powiatowym w Głubczycach w 2021 r.   AKTYWNY
NR 61 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia naboru na stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Wydziale Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach   AKT WYGASŁ
NR 62 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2019 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Głubczycach   AKTYWNY
NR 63 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości   AKTYWNY

NR 64/2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/2018 Starosty Głubczyckiego z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości

  AKTYWNY
NR 65 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 10/2018 Starosty Głubczyckiego z dnia 05.02.2018 roku   AKTYWNY
NR 66 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 21/2017 Starosty Głubczyckiego z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowej   AKTYWNY
NR 67 w sprawie wyznaczenia administratora systemu teleinformatycznego oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY
NR 68 w sprawie powołania zespołu do przygotowania szczegółowych wymagań bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego oraz procedur bezpiecznej eksploatacji tego systemu w Starostwie Powiatowym w Głubczycach uchylone Zarządzeniem Nr 42/2023 z 20.07.2023 r. AKT WYGASŁ