Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku-korekta 7

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA W 2020 ROKU - KOREKTA

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb

Wartość

Termin

Rodzaj zamówienia

1.

Prace pielęgnacyjne na Pomniku przyrody Aleja Lipowa w Głubczycach

Przetarg nieograniczony

364.000,00

VI/VII 2020 r.

Usługi

2.

Remont nawierzchni dróg Powiatowych emulsją i grysami

Przetarg nieograniczony

200.000,00

I kw. 2020 r.

Roboty budowlane

3.

Remont dróg Powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego masą bitumiczno-asfaltową na gorąco

Przetarg nieograniczony

300.000,00

III kw. 2020 r.

Roboty budowlane

4.

Wycinka drzew rosnących w pasach dróg Powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego

Przetarg nieograniczony

1.153.280,00

I kw. 2020 r.

Usługi

5.

Nadzory specjalistyczne nad ochroną gatunków na Pomniku przyrody Aleja Lipowa w Głubczycach

Zapytanie ofertowe

7.500,00

VI/VII 2020 r.

Usługi

6.

Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych GESUT i BOOT500 dla miasta Kietrz

Zapytanie ofertowe

83.000,00

II 2020 r.

Usługi

7.

Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych GESUT i BOOT500 dla części gm. Głubczyce

Zapytanie ofertowe

40.000,00

II 2020 r.

Usługi

8.

Scalenie wymianę - gruntów w obrębie Bliszczyc gm. Branice

Zapytanie ofertowe

14.300,00

II 2020 r.

Usługi

9.

Zmniejszenie zużycia energii w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Branicach poprzez kompleksową termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż pompy ciepła

Przetarg nieograniczony

2.303.985,17

do 31.07.2021r.

Roboty budowlane

10.

Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach

Przetarg nieograniczony

1.708.600,00

czerwiec/lipiec 2020r.

Roboty budowlane

11.

 

Zabudowie rowu przydrożnego oraz budowa chodnika na odcinku 400mbw ciągu drogi powiatowej nr 1216O
w miejscowości Gołuszowice na działce o nr ewid. 667/3 – etap I odcinek około 150mb

Przetarg nieograniczony

350.000,00

II kw.

2020 r.

Roboty budowlane

12.

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 2082 O przy
ul. Okrzei w Kietrzu

Przetarg nieograniczony

159.000,00

IV kw.

2020 r.

Roboty budowlane

 

13.

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Przetarg nieograniczony

 237.000,00

IV kw. 2020 r.

Dostawa

14.

Wytworzenie i dostawa tablic rejestracyjnych w roku 2021
i 2022

Przetarg nieograniczony

 162.360,00

IV kw. 2020 r.

Dostawy

15.

Wykonanie usług zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych 2020/2021 oraz 2021/2022 na drogach powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego

Przetarg nieograniczony

695.037,00

IV kw. 2020 r.

Usługa

16.

Zabudowa otwarta rowu melioracyjnego w ciągu drogi powiatowej 1246O oraz częściowy remont nawierzchni
w miejscowości Bernatów

Przetarg nieograniczony

354.456,00

IV kw. 2020 r.

Roboty budowlane

17.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1213O relacji Klisino – Pomorzowiczki na odcinku Klisino-Pomorzowice

Przetarg nieograniczony

3.487.899,00

IV kw. 2020 r.

Roboty budowlane

18.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1220O na odcinku Lewice-Michałkowice oraz drogi powiatowej nr 1241O
w miejscowości Lewice

Przetarg nieograniczony

4.534.622,00

IV kw. 2020 r.

Roboty budowlane

 

Sporządził : M. Kulesza

31.12.2020 r.