Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan zamówień publicznych na 2021 rok

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

 

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Informacje dodatkowe

Informacja na temat aktualizacji

1

2

3

4

5

6

7

1.    ROBOTY       BUDOWLANE

1.1.1

Przebudowa i zmiana użytkowania obiektu Starostwa Powiatowego-zadanie polegające na wymianie CO na gazowe

Tryb podstawowy bez negocjacji

200.000,00

II kw. 2021r.

 

 

1.1.2

Przebudowa drogi nr 1259O relacji Baborów-Radoszowy

Tryb podstawowy bez negocjacji

518.699,00

II kw. 2021r.

 

 

1.1.3

Przebudowa odcinków drogi nr 1216O relacji Głubczyce-Opawica w m. Gołuszowice (roboty budowlane + nadzór inwestorski)

Tryb podstawowy bez negocjacji

813.000,00

III kw. 2021r.

 

 

1.1.4

Przebudowa drogi nr 1276O relacji Czerwonków-Kietrz na odcinku Czerwonków-Księże Pole

Tryb podstawowy bez negocjacji

2.032.520,00

II kw. 2021r.

 

 

1.1.5

Remont dróg powiatowych na terenie powiatu głubczyckiego masą bitumiczno-asfaltową na gorąco

Tryb podstawowy bez negocjacji

406.504,00

I kw. 2021r.

 

 

2.    DOSTAWY

1.2.1

 

 

 

 

 

 

1.2.2

 

 

 

 

 

 

1.2.3

 

 

 

 

 

 

3.    USŁUGI

1.3.1

Prace pielęgnacyjne na Pomniku Przyrody Aleja Lipowa w Głubczycach

Tryb podstawowy bez negocjacji

340.000,00

I kw. 2021r.

 

 

1.3.2

Wycinka drzew z pasów drogowych dróg Powiatu Głubczyckiego

Tryb podstawowy bez negocjacji

447.154,00

I kw. 2021r.

 

 

 

 

Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

 

1)

tryb podstawowy - bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);

2)

tryb podstawowy - negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);

3)

tryb podstawowy - negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);

4)

partnerstwo innowacyjne;

5)

negocjacje bez ogłoszenia;

6)

zamówienie z wolnej ręki;

7)

konkurs;

8)

umowa ramowa.

Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe). Należy wskazać, czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

 

 

Sporządził: Mieczysław Kulesza

11.01.2021 r.