Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ruchy masowe ziemi - Rejestr

Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi

Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy

na terenie powiatu głubczyckiego

  

Zgodnie z art. 110a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska Starosta prowadzi obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestr zawierający informacje o tych terenach.

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. z 2007r., Nr 121, poz. 840) Starosta Głubczycki zlecił Państwowemu Instytutowi Geologicznemu opracowanie w 2016 r. „Rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy wraz z kartami rejestracyjnymi terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi  i kartami rejestracyjnymi osuwisk na terenie powiatu głubczyckiego, obejmującego gminę Głubczyce”

Kolejno w 2019 r. Starosta Głubczycki zlecił Państwowemu Instytutowi Geologicznemu opracowanie : „Map terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy wraz z kartami rejestracyjnymi terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i kartami rejestracyjnymi osuwisk na obszarze powiatu głubczyckiego, obejmujących gminę Kietrz”.

W wyniku zlecenia w dniu 6 kwietnia 2023 r. firmie KIELKART – Przedsiębiorstwo Usług Geologicznych z siedzibą w Kielcach – sporządzenia „Map terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy wraz z kartami rejestracyjnymi terenów zagrożonych  ruchami masowymi ziemi i kartami rejestracyjnymi terenów, na których występują ruchy masowe ziemi, obejmujących gminę Baborów i Branice” zakończono opracowywanie rejestru zawierającego informację o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenach na których występują te ruchy w powiecie głubczyckim.

Jednocześnie karty rejestracyjne osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz  mapy w skali 1:10 000 z lokalizacją osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi zgromadzone są w ogólnodostępnej bazie „Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO”, pod adresem: http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3/