Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 2023 R.

Lp.

Nazwa jednostki

Zakres nieodpłatnego poradnictwa

Adres jednostki

Dane kontaktowe

Dni i godziny działalności

Kryteria dostępu
do usługi

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Głubczycach*

Poradnictwo rodzinne

Ul. Sobieskiego 5a

48-100 Głubczyce

 

tel. 77 485 87 73

e-mail: sekretariat@pcprglubczyce.pl

str. internetowa: pcpr.powiatglubczycki.pl

 

poniedziałek-piątek

700-1500

Mieszkańcy Powiatu Głubczyckiego

2.

Punkt Interwencji Kryzysowej*

 

Zespół działań interdyscyplinarnych
na rzecz osób
i rodzin będących

w stanie kryzysu

 

Ul. Sobieskiego 5a

48-100 Głubczyce

tel. 77 485 08 17

e-mail: interwencjakryzysowa@pcprglubczyce.pl

str.internetowa: pcpr.powiatglubczycki.pl/43/30/punkt-interwencji-kryzysowej.html

poniedziałek 700-1500

wtorek 1200-2000

środa-piątek 700-1500

Mieszkańcy Powiatu Głubczyckiego

3.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Głubczycach*

 

Poradnictwo psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne

Ul. Raciborska 17

48-100 Głubczyce

tel. 77 485 29 95

e-mail: pppglubczyce@op.pl

str. internetowa: pppglubczyce.pl

poniedziałek-piątek

800-1500

Dzieci i młodzież ucząca się, rodzice, nauczyciele, opiekunowie prawni

4.

 

NZOZ INTER-MED Poradnia Leczenia Uzależnień w Głubczycach*

 

Pomoc osobom uzależnionym
i ich rodzinom

Ul. Sienkiewicza 1

48-100 Głubczyce

tel. 77 485 01 94

e-mail: inter.med@poczta.onet.pl

poniedziałek,
wtorek, czwartek

1600-2000

Mieszkańcy Powiatu Głubczyckiego

5.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego*

Nieprzewidziane sytuacje, które mogą wystąpić na terenie Powiatu Głubczyckiego
(np. powodzie, wypadki,

zdarzenia losowe)

Ul. Kochanowskiego 15

48-100 Głubczyce

 

W godzinach pracy

Starostwa Powiatowego w Głubczycach:

tel. 77 405 36 60

Całodobowo:

tel. 722 392 885

e-mail: pczk@powiatglubczycki.pl

 

całodobowo

Świadek zdarzenia kryzysowego, osoba poszukująca informacji
dot. zarządzania kryzysowego

6.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach*

Pomoc społeczna

Ul. Pocztowa 6a

48-100 Głubczyce

 

tel. 77 485 29 22

e-mail: ops@ops.glubczyce.pl

str. internetowa: ops.glubczyce.pl

 

poniedziałek 730-1600

wtorek-czwartek 730-1530

piątek 730-1500

Mieszkańcy Gminy Głubczyce

7.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie

Pomoc społeczna

Ul. Ratuszowa 35

48-120 Baborów

 

tel. 77 403 69 36

e-mail: ops@baborow.pl

str. internetowa: ops.baborow.pl

 

poniedziałek-piątek

700-1500

Mieszkańcy Gminy Baborów

8.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Branicach

Pomoc społeczna

Ul. Główna 61

48-140 Branice

 

tel. 77 486 00 60 lub 798 171 410

e-mail: opsbranice@post.pl

str. internetowa: ops.branice.pl

 

poniedziałek 700-1700

wtorek-piątek 700-1530

Mieszkańcy Gminy Branice

9.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu*

 

Pomoc społeczna

Ul. Wojska Polskiego 21

48-130 Kietrz

tel. 77 485 45 02

e-mail: mops@kietrz.pl

str. internetowa: mops.kietrz.pl

poniedziałek-piątek

700-1500

Mieszkańcy Gminy Kietrz

10.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głubczycach

Pomoc osobom uzależnionym
i członkom ich rodzin

Punkt konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ul. Niepodległości 14

48-100 Głubczyce

Punkt konsultacyjny

tel. 77 485 08 60

e-mail: gkrpa@glubczyce.pl

 

 

 

Punkt konsultacyjny

środa, piątek

1000-1200

 

Dyżury psychoterapeuty uzależnień

poniedziałek, czwartek 1600-1930

 

Mieszkańcy Gminy Głubczyce

11.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Baborowie

Pomoc osobom uzależnionym
i członkom ich rodzin

 

Komisja

Ul. Ratuszowa 2a

48-120 Baborów

(budynek Urzędu Miejskiego)

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób
z Problemami Alkoholowymi

Ul. Rynek 17

48-120 Baborów

 

Komisja

tel. 77 887 39 24

Dyżur psychologa

środa

1530-1830

Mieszkańcy Gminy Baborów

12.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Branicach

 

Pomoc osobom uzależnionym
i członkom ich rodzin

 

Komisja:

Centrum Kultury Wersalka

ul. Kościelna 7a

48-140 Branice

tel. 77 486 82 50

 

Komisja (posiedzenia):

09.01., 23.01., 06.02., 20.02., 06.03., 20.03., 03.04., 17.04., 08.05., 22.05., 05.06., 19.06., 10.07., 21.08., 11.09., 18.09., 09.10., 23.10., 06.11., 20.11., 04.12., 18.12.2023 r.

1700-1830

 

 

Mieszkańcy Gminy Branice

13.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

Poradnictwo konsumenckie

Ul. Kochanowskiego 15

48-100 Głubczyce

tel. 77 405 36 69

e-mail: rzecznikkonsumenta@powiatglubczycki.pl

środa

1100-1530

Mieszkańcy Powiatu Głubczyckiego

14.

Powiatowy Urząd Pracy
w Głubczycach

Pomoc osobom poszukującym pracy

Ul. Pocztowa 6

48-100 Głubczyce

 

tel. 77 485 20 37 lub 77 485 85 37

e-mail: opgl@praca.gov.pl

str. internetowa: glubczyce.praca.gov.pl

 

poniedziałek-piątek

730-1530

godziny przyjmowania interesantów:

800-1400

Mieszkańcy Powiatu Głubczyckiego

15.

**

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Głubczycach*

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatna mediacja

Ul. Sobieskiego 5a

48-100 Głubczyce

(budynek PCPR

w Głubczycach)

tel. 77 405 36 60, 77 405 36 94

e-mail: sekretariat@powiatglubczycki.pl

str. internetowa: np.ms.gov.pl/zapisy

poniedziałek 0900-1300
(dyżur mediacyjny)

wtorek 1100-1500

środa 0900-1300

czwartek 800-1200

piątek 1100-1500

(dyżur mediacyjny)

 

Osoby w trudnej sytuacji życiowej
oraz osoby samozatrudnione, (niezatrudniające pracowników przez ostatnie
12 miesięcy), które nie są w stanie pokryć kosztów odpłatnej pomocy prawnej

 

 

 

16.

**

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kietrzu

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja

Ul. 3 Maja 1

48-130 Kietrz

(budynek Urzędu Miejskiego w Kietrzu)

poniedziałek 1300-1700

wtorek 800-1200

środa 800-1200

czwartek 800-1200

piątek 1000-1400
(dyżury mediacyjne)

*dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich/wejście do budynku dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich/dostęp do części budynku dla osób na wózkach inwalidzkich

**Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Prowadząc rejestrację zgłoszeń, dąży się do równomiernej rejestracji zgłoszeń osób uprawnionych odpowiednio do dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w danym powiecie.

Wykaz ogólnopolskich infolinii tematycznych działających w ramach nieodpłatnego poradnictwa

 

Numer telefonu

Państwowa Inspekcja Pracy

801 002 006 (dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych)

459 599 000 (dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Centrum Obsługi Telefonicznej)

22 560 16 00

Telefoniczna Informacja Pacjenta/Rzecznik Praw Pacjenta/ Wojewódzkie Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia

800 190 590

Krajowa Informacja Skarbowa

22 330 03 30 (dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych)

801 055 055 (dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych)

+48 22 330 03 30 (dla osób dzwoniących z zagranicy)

Rzecznik Finansowy

22 333 73 28 – w godzinach 9.00-14.00, dyżur telefoniczny ekspertów
z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, w szczególności ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, assistance), na życie, NNW, domów
i mieszkań, turystyczne, kredytów, małych i średnich przedsiębiorstw, rolnych etc.

22 333 73 25 – w godzinach 8.00-16.00 dyżur telefoniczny ekspertów
z zakresu problemów z bankami i na rynku kapitałowym.

22 333-73-26 lub 22 333-73-27 - w godzinach 10:00-14:00 udzielanie informacji dotyczących statusu wniosku skierowanego do Rzecznika Finansowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich

800 676 676

Rzecznik Praw Dziecka – Dziecięcy Telefon Zaufania

800 12 12 12

Infolinia Konsumencka

801 440 220 lub 222 66 76 76

Kryzysowy Telefon Zaufania

116 123

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111

Centrum Praw Kobiet

800 107 777

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„Niebieska Linia”

800 120 002

Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce

801 033 242

Ogólnopolski Telefon Zaufania “Narkotyki-Narkomania”

800 199 990

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Opole

77 45 24 715, 77 45 24 469, 77 45 24 243,
502 473 533

PDFLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkanców powiatu głubczyckiego 2023 r. 02.08.2023 r.pdf (258,05KB)