Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

Opis usługi

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz
    o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, admini-stracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygoto-wawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

  • nieodpłatną mediację (usługę tę opisano na osobnej Karcie).

Kto może skorzystać                          

Z porad może skorzystać każda osoba, która złoży oświadczanie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz przedsiębiorca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem, że dodatkowo złoży oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 77 405 36 60
lub 77 405 36 94 oraz za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://np.ms.gov.pl/zapisy lub poprzez e-mail:
sekretariat@powiatglubczycki.pl.

 

Inne informacje               

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

W czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod podanym numerem do zapisów.

 

Jednostka prowadząca

Adres

Dni i godziny dyżurów

Telefon,
e-mail, strona internetowa

Radcowie prawni Adwokaci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Głubczycach
ul. Sobieskiego 5A,
48-100 Głubczyce

pon. – godz. 09:00-13:00

wt. – godz. 11:00-15:00

śr. – godz. 09:00-13:00

czw. – godz. 08:00-12:00

pt. – godz. 11:00-15:00

- 77 405 36 60,

- 77 405 36 94,

- sekretariat
@powiat
glubczycki.pl,

- https://np.ms.
gov.pl/zapisy

Fundacja Młodzi Ludziom
z siedzibą w Łodzi

Urząd Miejski
w Kietrzu
ul. 3 Maja 1,
48-130 Kietrz

pon. – godz. 13:00-17:00

wt. – godz. 08:00-12:00

śr. – godz. 08:00-12:00

czw. – godz. 08:00-12:00

pt. – godz. 10:00-14:00

PDFKarta informacyjna - NPP.pdf (248,66KB)