Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyznaczenie jednostki odpowiedzialnej za usuwanie pojazdów z dróg.

                                                                                                                                    Głubczyce, dnia 04.10.2021r.

 

OGŁOSZENIE

 

                 Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym  art. 130a ust. 5f ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 poz. 450) Starosta Powiatowy wyznacza jednostkę odpowiedzialną za usuwanie pojazdów z drogi.

 

1.  Starosta Głubczycki przy wyznaczaniu jednostki do usuwania pojazdów będzie w   

     szczególności brał pod uwagę :

-  proponowane ceny usług (brutto) :

 1. rower lub motorower                                                                        – …... zł,
 2. motocykl                                                                                            – …... zł,
 3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t                           – …... zł,
 4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t     – …… zł,
 5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t      – …… zł,
 6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t                    – …… zł,
 7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne                                                – …… zł.
 8. hulajnoga elektryczna lub urządzenie Transportu osobistego          -  …….zł.

-    Starosta Głubczycki przy wyznaczaniu jednostki wykonującej usługi przechowanie

pojazdów na parkingu strzeżonym, za każdą rozpoczętą dobę, w stawce kwotowej w wysokości brutto:

 1. rower lub motorower                                                                         – …... zł,
 2. motocykl                                                                                           – …... zł,
 3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t                             – …... zł,
 4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t     – …... zł,
 5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t       – …... zł,
 6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t                    – …… zł,
 7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne                                    – …… zł.
 8. hulajnoga elektryczna lub urządzenie Transportu osobistego          -  …….zł.

 

                 Pojazdy usunięte z drogi umieszcza się na wyznaczonym przez Starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie.

                                   

                 Wyznaczenie jednostki usuwającej pojazd oraz prowadzącej parking strzeżony, na którym umieszcza się usunięty pojazd , następuje poprzez wybór najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem warunków określonych w pkt. 1.

 

                  Oferty zawierające dane wyszczególnione w pkt. 1  n/n ogłoszenia na usuwanie z drogi pojazdów należy składać na załączonym formularzu ofertowym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 15 w sekretariacie w kopercie opisanej „Usuwanie pojazdów z dróg” w terminie do 20 października 2021 roku.

                   Dodatkowe informacje można uzyskać  w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kochanowskiego 15 w Głubczycach w pok. Nr 301 lub telefonicznie pod numerem (077) 405 36 66.

 

DOCOFERTA.doc (27,50KB)