Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

 

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
 

Opis usługi

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja. Usługę tę opisano na osobnej Karcie.

Kto może skorzystać                          

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 77 405 36 60 lub 77 405 36 94 oraz za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://np.ms.gov.pl/zapisy lub poprzez e-mail: sekretariat@powiatglubczycki.pl.

 

Inne informacje               

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

Jednostka prowadząca

Adres

Dni i godziny dyżurów

Telefon,
e-mail, strona internetowa

Fundacja Młodzi Ludziom
z siedzibą w Łodzi

Urząd Miejski
w Kietrzu
ul. 3 Maja 1,
48-130 Kietrz

pon. – godz. 13:00-17:00

wt. – godz. 08:00-12:00

śr. – godz. 08:00-12:00

czw. – godz. 08:00-12:00

pt. – godz. 10:00-14:00

- 77 405 36 60,

- 77 405 36 94,

- sekretariat
@powiat
glubczycki.pl,

- https://np.ms.
gov.pl/zapisy

PDFKarta informacyjna - NPO.pdf (195,86KB)