Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Rady Muzeum przy Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art.11 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, w związku z upływem kadencji  ogłasza się nabór kandydatów do Rady Muzeum  przy Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach.

 

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:

-organ założycielski

-właściwe ze względu na siedzibę muzeum organy jednostek samorządu terytorialnego

- stowarzyszenia naukowe i twórcze

-fundacje i inne instytucje wspierające działalność muzeum,

- dyrektor muzeum,

- rada muzeum

Spośród wszystkich kandydatów na członków Rady Muzeum, zgłoszonych przez uprawnione podmioty zostanie powołana pięcioosobowa Rada Muzeum na czteroletnią kadencję. Członkostwo w Radzie Muzeum jest dobrowolne i nieodpłatne.

Kandydatury należy zgłaszać na piśmie wraz z uzasadnieniem i rekomendacją do dnia 15 lutego 2022 r. na adres:

Wydział Oświaty i Zdrowia

Starostwa Powiatowego w Głubczycach               

 ul. Kochanowskiego 15,

48-100 Głubczyce.