Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan zamówień publicznych na 2022 rok

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne                                                                                                                                                      

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Informacje dodatkowe

Informacja na temat aktualizacji

1

2

3

4

5

6

7

1.    ROBOTY       BUDOWLANE

1.1.1

Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Głubczycach

Tryb podstawowy bez negocjacji

3 300 000,00

I kw. 2022 r.

 

 

1.1.2

Wykonanie dywaników asfaltowych na drogach powiatowych

Tryb podstawowy bez negocjacji

406 504,00

I kw. 2022 r.

 

 

1.1.3

Przebudowa odcinków drogi nr 1216O relacji Głubczyce-Opawica w m. Gołuszowice – etap III

Tryb podstawowy bez negocjacji

1 951 219,00

IV kw. 2022 r.

 

 

1.1.4

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy
Al. Śląskiej w Głubczycach

Tryb podstawowy bez negocjacji

511 436,00

I kw. 2022 r.

 

 

2.    DOSTAWY

1.2.1

 

 

 

 

 

 

1.2.2

 

 

 

 

 

 

1.2.3

 

 

 

 

 

 

3.    USŁUGI

1.3.1

Wycinka drzew z pasów drogowych dróg Powiatu Głubczyckiego

Tryb podstawowy bez negocjacji

406 504,00

IV kw. 2022 r.

 

 

1.3.2

Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 dla części gmin: Głubczyce, Kietrz, Baborów oraz obrębów Branice i Głubczyce

Tryb podstawowy bez negocjacji

382 000,00

I kw. 2022 r.

 

 

 

Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

1)

tryb podstawowy - bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);

2)

tryb podstawowy - negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);

3)

tryb podstawowy - negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);

4)

partnerstwo innowacyjne;

5)

negocjacje bez ogłoszenia;

6)

zamówienie z wolnej ręki;

7)

konkurs;

8)

umowa ramowa.

Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

Należy wskazać, czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

 

Sporządziła: Marta Stupińska

13.01.2022 r.