Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wynik otwartego konkursu ofert na   realizację zadania z zakresu pomocy społecznej  Powiatu Głubczyckiego realizowanego w 2022 roku , w sferze działalności na rzecz dzieci  i  młodzieży, w tym wypoczynku dzieci       i młodzieży oraz   w sferze działalności na rzecz  integracji i reintegracji  społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

ZARZAD  POWIATU                                                                                       Głubczyce 10.06.2022r.

W GŁUBCZYCACH

 

                                                             OGŁOSZENIE

                                         ZARZĄDU  POWIATU W GŁUBCZYCACH

 

Wynik otwartego konkursu ofert na   realizację zadania z zakresu pomocy społecznej  Powiatu Głubczyckiego realizowanego w 2022 roku , w sferze działalności na rzecz dzieci  i  młodzieży, w tym wypoczynku dzieci       i młodzieży oraz   w sferze działalności na rzecz  integracji i reintegracji  społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

                     

 

           Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz1057 , z 2021r. poz.1038,1243,1535) Zarząd Powiatu w Głubczycach  ogłasza, iż po rozpatrzeniu ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na  realizację zadania  publicznego z zakresu pomocy społecznej Powiatu Głubczyckiego realizowanego w 2022 roku , w sferze działalności na rzecz dzieci  i  młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  i młodzieży oraz w sferze działalności na rzecz  integracji i reintegracji  społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wybrał ofertę złożoną przez Franciszkański  Ośrodek  Pomocy  Dzieciom  w  Głubczycach , który  zapewni realizację  zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w sferze działalności na rzecz dzieci  i  młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  i młodzieży oraz w sferze działalności na rzecz  integracji i reintegracji  społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przyznając dotację w kwocie 20 000 zł. na realizację przedmiotowego  zadania.

 

                                                                                                        PRZEWODNICZĄCY

                                                                                      ZARZĄDU  POWIATU W GŁUBCZYCACH

                                                                                                          Piotr Soczyński