Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wynik przetargu - IV przetarg dz. 107-2 Gródczany

                                                                                                                                                                                       Głubczyce 2022-06-10                                                                                                                          

     

 

Nr G.6845.4.2021

 

 

Informacja o wyniku przetargu

 

            Starosta Głubczycki stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września  2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( j. t.  Dz. U z 2021 roku poz. 2213 ) podaje do publicznej wiadomości  wynik przeprowadzonego w dniu 10 czerwca 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Głubczycach    IV przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1.Przetarg dotyczył dzierżawy na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2031 r. nieruchomości Skarbu    Państwa o powierzchni 0,0600 ha niezabudowanej położonej w miejscowości Gródczany – działka  nr 107/2, księga wieczysta OP1G/00037033/5.

 

2. Nie było podmiotów dopuszczonych do przetargu.

 

3.Nie było podmiotów nie dopuszczonych do przetargu.

 

3. Cena wywoławcza do IV przetargu wynosiła  1 491,00 zł. netto za 1 rok dzierżawy.

 

4. Nie zostały złożone żadne oferty na dzierżawę nieruchomości.

    Nieruchomość nie została wydzierżawiona.

 

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń     w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głubczycach  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 7 dni tj. do dnia  17 czerwca 2022 roku.

 

                                                                                     Przewodniczący Komisji Przetargowej

                                                                                                    Mieczysław Kulesza