Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Powiatu II kadencja 2002-2006

 

1.Uchwała Nr XXXIV/286/2006r. Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Głubczycach na 2006r.


2.Uchwała Nr XXXIV/285/2006r. Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej na 2006r.

 

3.Uchwała Nr XXXIV/284/2006r. Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Integracji Europejskiej na 2006r.

 

4. Uchwała Nr XXXIV/283/2006r. Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Porządku Publicznego  na 2006r.

 

5. Uchwała Nr XXXIV/282/2006r. Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Administracyjno - Budżetowej na 2006r.

 

6. Uchwała Nr XXXIV/281/2006r. Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Ronictwa na 2006r.

 

7. Uchwała Nr XXXIV/280/2006r. Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/214/2005 Rady Powiatu w Głubczycach.

 

8. Uchwała Nr XXXIV/279/2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/247/2005 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 20 grudnia 2005r. dotyczącej regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

 

 9.Uchwała Nr XXXIV/278/2006 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2006 rok

 

 10. Uchwała Nr XXXIV/277/2006 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu  Głubczyckiego

 

 11.Uchwała Nr XXXIII/276/2006 w sprawie zmiany  wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004 –2007 i ogłoszenia tekstu jednolitego

 

12.Uchwała Nr XXXIII/275/2006 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok

 

13. Uchwała Nr XXXIII/274/2006 w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

14. Uchwała Nr XXXII/273/2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/75/2003 Rady Powiatu w Głubczycach  z dnia  23 października 2003r. w sprawie uchwalenia Powiatowego programu

na rzecz osób niepełnosprawnych

 

15.Uchwała Nr XXXII/272/2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/181/2005 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia  25 lutego 2005r.  w sprawie  Regulaminu przyznawania                       i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Głubczyckiego

 

16. Uchwała Nr XXXI/271/2006 w sprawie wyłonienia przedstawicieli do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach.

 

17. Uchwała Nr XXXI/270/2006 w sprawie odwołania  członków  ze składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

 

18. Uchwała Nr XXXI/269/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/236/2005 Rady Powiatu w Głubczycach  z dnia 06 października 2005r. w sprawie przekształcenia  placówki opiekuńczo-wychowawczej Domu Dziecka w Krasnym Polu                                                                                                

19. Uchwała Nr XXXI/268/2006 w sprawie zmiany  wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu  Głubczyckiego na lata 2004 –2007 i ogłoszenia tekstu jednolitego                                                         

20.Uchwała Nr XXXI/267/2006  w sprawie zmian  budżetu powiatu  na 2006 rok                                                                                                                                                                                

21.Uchwała Nr XXX/266/2006 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Opolskiego związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006r.                                

22. Uchwała Nr XXX/265/2006 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/ 260/2005  Rady Powiatu w Głubczycach  z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki  Zdrowotnej   w  Głubczycach                                                                                                                                                               

23. Uchwała Nr XXX/264/2006 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Głubczyckiego z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2006r. 

24.  Uchwała Nr XXX/263/2006 w sprawie zrzeczenia się nieruchomości stanowiących własność Powiatu Głubczyckiego na  rzecz  Gminy Głubczyce

25. Uchwała Nr XXX/262/2006  w sprawie zmiany  wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004 –2007 i ogłoszenia tekstu jednolitego

26. Uchwała Nr XXX/261/2006 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2006 rok

27. Uchwała Nr XXIX/260/2005 w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

28. Uchwała Nr XXIX/259/2005 w sprawie zmiany  wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004 –2007 i ogłoszenia tekstu jednolitego

 

29. Uchwała  Nr XXIX/258/2005 w sprawie zmian  budżetu powiatu  na 2005 rok

 

30. Uchwała Nr  XXIX/257/2005 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej

31. Uchwała Nr XXVIII/256/2005  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań jednej z Gmin Powiatu Głubczyckiego

 

32. Uchwała Nr XXVIII/255/2005 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Głubczyckiego

 

33. Uchwała XXVIII/254/2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX / 175 / 2005 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

34. Uchwała Nr XXVIII/253/2005 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2006r.

35. Uchwała  Nr XXVIII/252/2005 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok   Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

 

36. Uchwała Nr XXVIII/251/2005 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

 

37. Uchwała Nr XXVIII/250/2005  w sprawie zmian  budżetu powiatu  na 2005 rok

38. Uchwała Nr XXVIII/249/2005 w sprawie opinii do uzupełnienia projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w  Głubczycach

39. Uchwała Nr XXVIII/248/2005 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok.

40. Uchwała Nr XXVIII/247/2005 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków:

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników

wynagrodzenia.

 

41.  Uchwała Nr XXVIII/246/2005 w sprawie zmiany  wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004 –2007 i ogłoszenia tekstu jednolitego

 

42. Uchwała Nr XXVII/245/2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX / 175 / 2005 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

43. Uchwała Nr XXVII/244/2005 w sprawie zmian  budżetu powiatu  na 2005 rok


44.Uchwała Nr XXVII/243/2005 w sprawie zmiany  wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004 –2007 i ogłoszenia tekstu jednolitego


45. Uchwała Nr  XXVII/242/2005  w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/ 235 / 2005 Rady Powiatu w Głubczycach  z dnia 06 października 2005 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych  powiatu głubczyckiego


46.Uchwała Nr XXVI/241/2005 w sprawie zmian  budżetu powiatu  na 2005 rok

 

47. Uchwała Nr XXVI/240/2005 w sprawie zmiany  wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004 –2007 i ogłoszenia tekstu jednolitego

 

48. Uchwała Nr XXVI/239/2005 w sprawie zmian w uchwale Rady Powiatu Nr VI/45/99 z dnia 24 czerwca 1999r.w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 

49. Uchwała Nr XXV/238/2005 w sprawie załatwienia skargi z dnia 21 czerwca 2005r. na działalność Starosty Głubczyckiego

 

50. Uchwała Nr XXV/237/2005 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Głubczycach na 2005rok

 

51. Uchwała Nr XXV/236/2005 w sprawie przekształcenia  placówki opiekuńczo-wychowawczej Domu Dziecka w Krasnym Polu

 

52. Uchwała Nr XXV/235/2005 w sprawie emisji obligacji komunalnych powiatu głubczyckiego

 

53. Uchwała Nr XXV/234/2005 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/ 224/2005  Rady Powiatu w Głubczycach  z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, uchwalonego  przez Radę Społeczną SP ZOZ w Głubczycach

 

54. Uchwała Nr XXV/233/2005 w sprawie zmian  budżetu powiatu  na 2005 rok

 

55. Uchwała Nr XXV/232/2005  w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

 

56. Uchwała Nr XXV/231/2005 w sprawie zmiany jednolitego wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004 –2007 i ogłoszenia  tekstu jednolitego

 

57. Uchwała Nr XXV/230/2005 w sprawie zmian  budżetu powiatu  na 2005 rok

 

58. Uchwała Nr XXV/229/2005 w sprawie zmiany  Uchwały Nr XXI / 194 / 2005 Rady Powiatu w Głubczycach  z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

59. Uchwała Nr XXV/228/2005 w sprawie zmian w  budżecie powiatu na 2005 rok

 

60. Uchwała Nr XXIV/227/2005 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Głubczyckiego

 

61. Uchwała Nr XXIV/226/2005 w sprawie emisji obligacji komunalnych powiatu głubczyckiego

 

62. Uchwała Nr XXIV/225/2005 w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

63. Uchwała Nr XXIV/224/2005 w sprawie zatwierdzenia  jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, uchwalonego przez Radę Społeczną SP ZOZ w Głubczycach

 

64. Uchwała Nr XXIV/223/2005 w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

 

65. Uchwała Nr XXIV/222/2005 w sprawie   działań  Zarządu Powiatu zmierzających do przejęcia nieruchomości Samorządu  Województwa  Opolskiego w Branicach

 

66. Uchwała Nr XXIII/221/2005 w sprawie załatwienia skargi z dnia 11 kwietnia 2005r. na działalność Starosty Głubczyckiego

 

67. Uchwała Nr XXIII/220/2005 w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej  w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach

 

68. Uchwała Nr XXIII/219/2005 w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach

 

69. Uchwała Nr XXIII/218/2005 w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Głubczycach

 

70. Uchwała Nr XXIII/217/2005 w sprawie założenia Szkoły Policealnej Uzupełniającej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Głubczycach

 

71. Uchwała Nr XXIII/216/2005 w sprawie założenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół  Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Głubczycach

 

72. Uchwała Nr XXIII/215/2005 w sprawie: Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie  Powiatu Głubczyckiego

 

73. Uchwała Nr XXIII/214/2005 w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół   ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Głubczyckiego

 

74.Uchwała Nr XXIII/213/2005 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2005 rok 

 

75. Uchwała Nr XXIII/212/2005  w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracowników  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach

 

76. Uchwała Nr XXIII/211/2005 w sprawie zmian w  budżecie powiatu na 2005 rok

 

77. Uchwała Nr XXIII/210/2005 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

 

78. Uchwała Nr XXIII/209/2005 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004 –2007

 

79. Uchwała Nr XXIII/208/2005 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki  Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 

 

80. Uchwała Nr XXIII/207/2005  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań

i gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2004

 

81. Uchwała Nr XXIII/206/2005 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 

82. Uchwała Nr XXIII/205/2005 w sprawie akceptacji i wyrażenia poparcia dla utworzenia Konsorcjum Samodzielnych Publicznych Zespołów Opieki Zdrowotnej w Głubczycach i Kędzierzynie Koźlu

 

81. Uchwała Nr XXII/204/2005 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Porządku Publicznego na 2005rok 

 

80. Uchwała Nr XXII/203/2005 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej  na 2005rok 

 

79. Uchwała Nr XXII/202/2005 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Integracji Europejskiej na 2005rok 

 

78. Uchwała Nr XXII/201/2005 w  sprawie  wyboru   biegłego rewidenta  do dokonania  badania  sprawozdania finansowego  SP ZOZ w Głubczycach  za   2004 rok

 

79. Uchwała Nr XXII/200/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań Gminie Głubczyce

 

80. Uchwała Nr XXII/199/2005 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2005 rok

 

81. Uchwała Nr XXII/198/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu  Głubczyckiego

 

82. Uchwała Nr XXI/197/2005 w sprawie zatwierdzenia  jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego    Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, uchwalonego  przez Radę Społeczną SP ZOZ w Głubczycach

 

83. Uchwała Nr XXI/196/2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami w Liceum Ogólnokształcącym w Głubczycach

 

84. Uchwała Nr XXI/195/2005 w sprawie zamiaru przystąpienia Powiatu Głubczyckiego do

realizacji projektu pt.: „Wzmocnienie instytucjonalne sieci Powiatowych Centrów Informacji Europejskiej i Gospodarczej w Województwie Opolskim” w ramach kontraktu regionalnego 2005/2006 oraz zasad jego finansowania

 

85. Uchwała Nr XXI/194/2005 w sprawie  zaciągnięcia  pożyczki długoterminowej                 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

86. Uchwała Nr XXI/193/2005 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004 –2007

 

87. Uchwała Nr XXI/192/2005 w sprawie zmian w  budżecie powiatu na 2005 rok

 

88. Uchwała Nr XXI/191/2005 w sprawie zmian  budżetu powiatu na 2005 rok

 

89. Uchwała Nr XXI/190/2005 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2005 rok

 

90. Uchwała Nr XXI/189/2005 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2005 rok

 

91. Uchwała Nr XX/188/2005 w sprawie załatwienia skargi z dnia 24 grudnia 2004r. na działalność Starosty Głubczyckiego

 

92. Uchwała Nr XX/187/2005 w sprawie załatwienia skargi z dnia 14 października 2004r. na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach

 

93. Uchwała Nr XX/186/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/143/2004 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI /137/2004 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 12 października 2004 roku w sprawie

zmiany Uchwały Nr XV/127/2004  Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu inwestycyjnego

 

94. Uchwała Nr XX/185/2005 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2005rok 

 

95. Uchwała Nr XX/184/2005 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2005 rok.

 

94. Uchwała Nr XX/183/2005 w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa Komisji Rady Powiatu

 

98. Uchwała Nr XX/182/2005 w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 

99. Uchwała Nr XX/181/2005 w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół  ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Głubczyckiego

 

100. Uchwała Nr XX/180/2005 w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów   z terenu  Powiatu Głubczyckiego

101. Uchwała Nr XX/179/2005 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość orazszczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków:motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

102. Uchwała Nr XX/178/2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego

i wartości jednego punktu w złotych do ustalenia wysokości wynagrodzenia

pracowników Domu Pomocy Społecznej w Bliszczycach

 

103. Uchwała Nr XX/177/2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości  jednego punktu w złotych do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach Warsztatach Szkolnych i  Zespole Szkół  Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Głubczycach                                                                                            

 

104. Uchwała Nr XX/176/2005 w sprawie zaciągnięcia  kredytu inwestycyjnego długoterminowego

 

105. Uchwała Nr XX/175/2005 w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

106. Uchwała Nr XX/174/2005 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych 

 

107. Uchwała Nr XX/173/2005 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2005 rok

 

108. Uchwała Nr XX/172/2005 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2005 rok

 

109. Uchwała Nr XX/171/2005 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Powiatu

 

110. Uchwała Nr XIX/170/2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/104/Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

111. Uchwała Nr XIX/169/2004 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Głubczyckiego z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2005

112. Uchwała Nr XIX/168/2004 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracowników nie będących  nauczycielami zatrudnionymi w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, warsztatach szkolnych

113. Uchwała Nr XIX/167/2004 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Opolskiego związanych z przeprowadzeniem poboru w 2005r.

 

114. Uchwała Nr XIX/166/2004 w sprawie wydatków, które nie wygasają  z upływem roku budżetowego

 

115. Uchwała Nr XIX/165/2004 w sprawie zmian  budżetu powiatu na 2004 rok

 

116. Uchwała Nr XIX/164/2004 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

 

117. Uchwała Nr XVIII/163/2004 w sprawie załatwienia skargi z dnia 04 sierpnia 2004r. na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Klisinie

 

118. Uchwała Nr XVIII/162/2004 w sprawie załatwienia skargi z dnia 25 czerwca  2004r. na działalność Starosty Głubczyckiego

 

119. Uchwała Nr XVIII/161/2004 w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa Komisji Rady Powiatu

 

120. Uchwała Nr XVIII/160/2004 w sprawie zwalniania częściowego lub całkowitego  z opłat rodziców za pobyt  dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie  zastępczej

 

121. Uchwała Nr XVIII/159/2004 w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów   z opłat za pobyt dziecka lub osoby dorosłej w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 

122. Uchwała Nr XVIII/158/2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/144/2001 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia   01 marca 2001r. w sprawie zasad użytkowania nieruchomości samorządu powiatowego przez Samodzielny Publiczny  Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

 

123. Uchwała Nr XVIII/157/2004 w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

124. Uchwała Nr XVIII/156/2004 w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Głubczyckiego

 

125. Uchwała Nr XVIII/155/2004 w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów  z terenu  Powiatu Głubczyckiego

 

126. Uchwała Nr XVIII/154/2004 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2005r.

 

127. Uchwała  Nr XVIII/153/2004   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 rok   Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

 

128. Uchwała Nr XVIII/152/2004 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok

 

129. Uchwała Nr XVIII/151/2004 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2004r

 

130. Uchwała Nr XVIII/150/2004 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok

 

131. Uchwała Nr XVII/149/2004 w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu

 

132. Uchwała Nr XVII/148/2004 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rady Powiatu

 

133. Uchwała Nr XVII/147/2004 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rady Powiatu

 

134. Uchwała Nr XVII/146/2004 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Głubczycach

 

135. Uchwała Nr XVII/145/2004 w sprawie zatwierdzenia projektu planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005r.

 

136. Uchwała Nr/XVII/144/2004 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2004 rok

 

137. Uchwała Nr  XVII/143/2004 w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr XVI/137/2004   Rady  Powiatu  w  Głubczycach  z  dnia 12 października  2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/127/2004 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu inwestycyjnego

 

138. Uchwała Nr XVI/142/2004 w sprawie załatwienia skargi z dnia 28 maja 2004r. na działalność Zarządu Powiatu Głubczyckiego

 

139. Uchwała Nr XVI/141/2004 w sprawie załatwienia skargi z dnia 24 lutego 2004r. na działalność  Starosty Głubczyckiego oraz Kierownika Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Głubczycach

 

140. Uchwała Nr XVI/140/2004 w sprawie wytypowania kandydata na członka pozaetatowego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

 

141. Uchwała Nr XVI/139/2004 w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce prowadzenia szkolnego schroniska młodzieżowego w Pietrowicach

 

142. Uchwała Nr XVI/138/2004 w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa Komisji Rady Powiatu

 

143. Uchwała Nr XVI/137/2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/127/2004  Rady Powiatu w Głubczycach z dnia  25 sierpnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu inwestycyjnego

 

144. Uchwała Nr XVI/136/2004 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/113/2004 Rady Powiatu Głubczycach z dnia 13 maja 2004 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok

 

145. Uchwała Nr XVI/135/2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/104/2004 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

146. Uchwała Nr XVI/134/2004 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok

 

147. Uchwała Nr XVI/133/2004 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2004 rok

 

148. Uchwała Nr XVI/132/2004r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2004 rok

 

149. Uchwała Nr XVI/131/2004r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

 

150. Uchwała Nr  XV/130/2004   w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok

                                  

151. Uchwała Nr XV/129/2004 w sprawie zaciągnięcia  kredytu długoterminowego

 

152. Uchwała Nr XV/ 128 /2004 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2004 rok

 

153.Uchwała Nr XV/127/2004 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu inwestycyjnego

 

154. Uchwała Nr XIV/126/2004 w sprawie załatwienia skargi z dnia 29 stycznia 2004r. na działalność  Zarządu Powiatu Głubczyckiego

 

155. Uchwała Nr XIV/125/2004 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej  na 2004 rok

 

156. Uchwała Nr XIV/124/2004 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Porządku Publicznego na 2004 rok

 

157. Uchwała Nr XIV/123/2004 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  Oświaty, Kultury i Integracji Europejskiej na 2004 rok

 

158. Uchwała Nr XIV/122/2004 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji

Administracyjno-Budżetowej na 2004rok 

 

159. Uchwała Nr XIV/121/2004 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa  na 2004 rok.

 

160. Uchwała Nr XIV/120/2004 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu               w Głubczycach na 2004rok

 

161. Uchwała Nr XIV/119/2004 w sprawie przystąpienia do projektu „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny”

 

162. Uchwała Nr XIV/118/2004 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok

 

163. Uchwała Nr XIV/117/2004 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej

 

164. Uchwała Nr XIV/116/2004 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 

165. Uchwała Nr XIII /115 /2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg powiatowych na terenie powiatu głubczyckiego

 

166. Uchwała Nr XIII/ 114 /2004 w sprawie uchylenia „Wieloletniego programu inwestycyjnego”

 

167. Uchwała Nr XIII/ 113 /2004 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok

 

168. Uchwała Nr XIII/ 112 /2004 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok

 

169. Uchwała Nr XIII/111/2004 w sprawie załatwienia skargi z dnia 30 stycznia 2004r. na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Głubczycach

 

170. Uchwała Nr XIII/110/2004 w sprawie załatwienia skargi z dnia 26 września 2003r. na działalność dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Głubczycach

 

171. Uchwała Nr XIII/109/2004 w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

 

172. Uchwała Nr XIII/108/2004 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli

 

173. Uchwała Nr XIII/107/2004 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

 

174. Uchwała Nr XIII/106/2004 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

175. Uchwała  Nr XIII/105/2004 w sprawie zatwierdzenia katalogu dotyczącego zasad i procedur udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

176. Uchwała Nr XIII/104/2004 w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

177. Uchwała Nr XIII/103/2004 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok

178. Uchwała Nr XIII/102/2004 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok

 

179. Uchwała Nr XIII/101/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu  Głubczyckiego

 

180. Uchwała Nr XII/100/2004 w sprawie założenia Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach

 

181. Uchwała Nr XII/99/2004 w sprawie założenia dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego  w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach

 

182. Uchwała Nr XII/98/2004 w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

183. Uchwała Nr XII/97/2004 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Opolskiego związanych z przeprowadzeniem poboru w 2004r.

 

184. Uchwała Nr XII/96/2004 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok

 

185. Uchwała Nr XI/95/2004 w sprawie załatwienia skargi z dnia 15 października 2003r. na działalność Starosty Głubczyckiego

 

186. Uchwała Nr XI/94/2004 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komisji Rewizyjnej

 

187. Uchwała Nr XI/93/2004 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

 

188. Uchwała Nr XI/92/2004 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/2000 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia  28 września 2000r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za                  1 kilometr przebiegu

 

199. Uchwała Nr XI/91/2004 w sprawie zatwierdzenia planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem

 

200. Uchwała Nr XI/90/2004 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Głubczyckiego

 

201. Uchwała Nr XI/89/2004 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok

 

202. Uchwała Nr X/ 88/2003 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok

 

203. Uchwała Nr X/87/2003 w sprawie zmiany  uchwały Nr IX/ 85/2003 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 02 grudnia 2003 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

204. Uchwała Nr IX/86/2003 w sprawie uchwalenia  Statutu  Powiatu  Głubczyckiego

 

205. Uchwała Nr IX/85/2003 w sprawie zmiany  uchwały Nr VIII/73/2003 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 października 2003 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

206. Uchwała Nr IX/84/2003 w sprawie zmian w uchwale Rady Nr XVII/120/2000 z dnia  9 listopada 2000 roku  w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 

207. Uchwała Nr IX/83/2003   w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok

 

208. Uchwała Nr IX/82/2003 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok

 

209. Uchwała Nr VIII/81/2003  w sprawie uzupełnienia składu komisji Rady Powiatu

 

210. Uchwała Nr VIII/80/2003 w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa Komisji Rady Powiatu

 

211. Uchwała Nr VIII/79/2003 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Porządku Publicznego na II – półrocze 2003 rok

 

212. Uchwała Nr VIII/78/2003 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej na II- półrocze 2003 rok

 

213. Uchwała Nr VIII/77/2003 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Integracji Europejskiej na II- półrocze 2003 rok

 

214. Uchwała  Nr VIII/76/2003 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 rok  Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

 

215. Uchwała Nr VIII/75/2003 w sprawie uchwalenia Powiatowego programu na rzecz osób niepełnosprawnych

 

216. Uchwała Nr VIII/74/2003 w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/2002r. Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2002r.

 

217. Uchwała Nr VIII/73/2003 w sprawie Uchwały Nr V/47/2003 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2003r w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

218. Uchwała Nr VIII/72/2003 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok

 

219. Uchwała Nr VIII/71/2003 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok

 

220. Uchwała Nr VIII/70/2003 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa

 

221. Uchwała Nr VII/69/2003 w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego  Starostwa Powiatowego w Głubczycach

 

222. Uchwała Nr VII/68/2003 w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu  Powiatu Głubczyckiego

 

223. Uchwała Nr VII/67/2003 w sprawie zatwierdzenia „ Wieloletniego programu inwestycyjnego”

 

224. Uchwała Nr VI/66/2003 w sprawie nawiązania współpracy z Landkreis Holzminden

 

225. Uchwała Nr VI/65/2003 w sprawie zatwierdzenia „ Wieloletniego programu inwestycyjnego”

 

226. Uchwała Nr VI/64/ 2003 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok

 

227. Uchwała Nr VI/63/2003 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

 

228. Uchwała Nr VI/62/2003 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok

 

229. Uchwała Nr VI/61/2003 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok

 

230. Uchwała Nr V/  60 /2003 w sprawie załatwienia skargi z dnia 02 czerwca  2003r.  na działalność Starosty Głubczyckiego i Dyrektora SP ZOZ w Głubczycach

 

231. Uchwała Nr V/  59 /2003 w sprawie załatwienia skargi z dnia 20 marca 2003r.na działalność Starosty Głubczyckiego

 

232. Uchwała Nr V/  58 /2003 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 

233. Uchwała Nr V/ 57 / 2003 w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

 

234. Uchwała Nr V/  56 / 2003 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Integracji Europejskiej

 

235. Uchwała Nr V/  55 / 2003 w sprawie powołania Komisji Porządku Publicznego

Uchwała Nr V/ 54 / 2003 w sprawie powołania Komisji Administracyjno- Budżetowej

 

236. Uchwała Nr V/ 53 / 2003 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Głubczycach na 2003rok

 

237.Uchwała Nr V/ 52 /2003 w sprawie delegowania radnego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 

238. Uchwała Nr V/ 51 / 2003 w sprawie  zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących

własność Powiatu Głubczyckiego

 

239. Uchwała Nr V/ 50 /2003 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli

 

240. Uchwała Nr V/ 49 /2003 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w Liceum Ogólnokształcącym w Głubczycach

 

241. Uchwała Nr V / 48 / 2003 w sprawie zmiany uchwały Nr III/23/2002 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia  19 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu  Głubczyckiego dla szkół niepublicznych

 

242. Uchwała Nr V/ 47 /2003 w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej   i społecznej , finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

243. Uchwała Nr V/ 46 / 2003 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok

 

244. Uchwała Nr V/ 45 / 2003 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok

 

245. Uchwała Nr V / 44 /2003 w sprawie wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu  Powiatu Głubczyckiego

 

246. Uchwała Nr V/ 43 /2003 w sprawie zajęcia stanowiska w zakresie projektu sieci oddziałów szpitalnych  w województwie opolskim

 

247. Uchwała Nr V /42/ 2003 w sprawie załatwienia skargi z dnia 10 marca 2003r.na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Głubczycach

 

248. Uchwała Nr V /41/ 2003 w sprawie przyznania honorowego wyróżnienia Statuetką Głubczyckiego Lwa

 

249. Uchwała Nr IV/40/2003 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa  na 2003 rok.

 

250. Uchwała Nr IV/39/2003 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia

i Integracji Europejskiej na 2003 rok.

 

251.Uchwała Nr IV/38/2003 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Administracyjno Budżetowej i Porządku Publicznego na 2003 rok.

 

252. Uchwała Nr IV/37/2003 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Powiatu  w Głubczycach.

 

253. Uchwała Nr IV/36/2003 w sprawie wydania tekstu jednolitego Statutu Powiatu Głubczyckiego.

 

254. Uchwała Nr IV/35/2003 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Głubczyckiego.

 

255. Uchwała Nr IV/34/2003 w sprawie uzupełnienia składu komisji Rady Powiatu.

256. Uchwała Nr IV/33/2003 w sprawie załatwienia skargi z dnia 24 czerwca 2002r.na działalność dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach.

 

257. Uchwała Nr IV/32/2003 w sprawie uzupełnienia przedstawicieli Rady Powiatu do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach.

 

258. Uchwała Nr IV/31/2003 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podpisywania delegacji Przewodniczącego Rady Powiatu.

 

259. Uchwała Nr IV/30/2003 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracowników Domu Pomocy Społecznej w Dzbańcach

 

260. Uchwała Nr IV/29/2003 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok.

 

261. Uchwała Nr IV/28/2003 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej.

 

262.Uchwała Nr IV/27/2003   w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Głubczyckiego.

 

263. Uchwała Nr III/26/2002 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komisji Rewizyjnej.

 

264. Uchwała Nr III/25/2002 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości.

 

265. Uchwała Nr III/24/2002 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości.

 

266. Uchwała Nr III/ 23/2002 w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Głubczyckiego dla szkół niepublicznych.

 

267. Uchwała Nr III/22/2002  w sprawie zmiany  uchwały  Nr  II  / 10 / 2002  Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej , finansowanych przez  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

268. Uchwała Nr III/21/2002 w sprawie zmiany uchwały Nr II / 11 / 2002 Rady Powiatu w Głubczycach  z dnia 28 listopada 2002r.

 

269. Uchwała Nr III/20/2002 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2002 rok.

 

270. Uchwała Nr III/19/2002 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok.

 

271. Uchwała Nr II/ 18 /2002 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Głubczyckiego.

 

272. Uchwała Nr II/ 17 /2002 w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

273. Uchwała Nr II/ 16 /2002 w sprawie powołania Komisji Administracyjno-Budżetowej i Porządku Publicznego.

 

274. Uchwała Nr II/ 15 /2002 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia i Integracji Europejskiej.

 

275. Uchwała Nr II/ 14 /2002 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

276. Uchwała Nr II/ 13 /2002 w sprawie wyłonienia przedstawicieli Rady Powiatu do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach.

 

277. Uchwała Nr II/ 12 /2002 w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Głubczyckiego dla szkół niepublicznych.

 

278. Uchwała Nr II/ 11/2002 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/237/2002 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 16 maja 2002r.

 

279. Uchwała Nr II / 10 /2002 w sprawie zmiany uchwały Nr  XXXI / 235 / 2002  Rady Powiatu w Głubczycach  z dnia 16 maja 2002 r. oraz uchwały Nr  XXXIV / 249 / 2002  Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 10 października  2002 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej , finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

280. Uchwała Nr II/ 9 /2002 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2002 rok.

281.Uchwała Nr II/ 8 /2002 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego  Rady Powiatu w Głubczycach.

282. Uchwała Nr II/ 7 /2002 w sprawie przyjęcia rezygnacji z Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

 

283. Uchwała Nr II/ 6 /2002 w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego przez Pana Tadeusza Mankiewicza.

 

284. Uchwała Nr I/5/2002 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatowego Pana Józefa Małka

285. Uchwała Nr I/4/2002 w sprawie wyboru Wicestarosty i członków Zarządu Powiatu.

 

286. Uchwała Nr I / 3/ 2002 w sprawie wyboru Starosty Głubczyckiego.

 

287. Uchwała Nr I/ 2 / 2002 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących  Rady Powiatu

w Głubczycach.

 

288. Uchwała Nr I / 1/ 2002 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Głubczycach.

 

289. Uchwała Nr XXXV/287/2006 rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 maja 2006 w sprawie przyznania honorowego  wyróżnienia statuetką „ Głubczyckiego Lwa ”

 

290. Uchwała Nr XXXV/288/2006 rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 maja 2006 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2006 rok

 

291.  Uchwała Nr XXXV/289/2006 rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 maja 2006 w sprawie zmiany zadań inwestycyjnych dotyczących remontów dróg powiatowych oraz zmiany zadań inwestycyjnych w domach pomocy społecznej

 

292. Uchwała Nr XXXV/290/2006 rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 maja 2006 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok Samodzielnego publicznego Zespołu  Opieki zdrowotnej w Głubczycach

 

293. Uchwała Nr XXXVI/291/2006 – w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu orz w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach za I półrocze

 

294. Uchwasła Nr XXXVI/292/2006- w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 

295. Uchwała Nr XXXVI/293/2006- w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczane do sektora

 

296. Uchwała Nr XXXVI/294/2006 - w sprawie zmian budżetu powiatu na 2006 rok

 

297. Uchwała Nr XXXVI/295/2006-    w sprawie zmiany  wieloletniego programu inwestycyjneg  Powiatu Głubczyckiego na lata 2004 –2007 i ogłoszenia tekstu jednolitego

 

298. Uchwała Nr XXXVI/296/2006 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/248/2005 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006r.

 

299. Uchwała Nr XXXVI/297/2006- w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

 

300. Uchwała Nr XXXVI/298/2006 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 

301. Uchwała Nr XXXVI/299/2006 - w sprawie uchwalenia Statutu  Powiatowego Urzędu Pracy  w Głubczycach

 

302. Uchwała Nr XXXVI/300/2006  - w sprawie uchwalenia Statutu  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach

 

303. Uchwała Nr XXXVI/301/2006 -  w sprawie uchwalenia Statutu  Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Krasnym Polu

 

304. Uchwała Nr XXXVI/302/2006 - w sprawie uchwalenia Statutu  Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Głubczycach

 

305. Uchwała Nr XXXVI/303/2006  -  w sprawie uchwalenia Statutu  Domu Pomocy Społecznej w Klisinie wraz z filiami w Boboluszkach, Branicach i Radyni

 

306. Uchwała Nr XXXVI/304/2006  - w sprawie uchwalenia Statutu  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głubczycach

 

307. Uchwała Nr XXXVI/305/2006  - w sprawie uchwalenia Statutu  Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach

 

308. Uchwała Nr XXXVI/306/2006 - w sprawie uchwalenia Statutu  Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach

 

309. Uchwała Nr XXXVI/307/2006  - w sprawie uchwalenia Statutu  Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Głubczycach

 

310. Uchwała Nr XXXVI/308/2006  - w sprawie uchwalenia Statutu  Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach

 

311. Uchwała Nr XXXVI/309/2006  -  w sprawie uchwalenia Statutu  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach

 

312. Uchwała Nr XXXVI/310/2006  – w sprawie uchwalenia Statutu  Domu Pomocy Społecznej „Pod klonami” w Dzbańcach

 

313. Uchwała Nr XXXVI/311/2006  - w sprawie uchwalenia Statutu  Domu Pomocy Społecznej  w Bliszczycach

 

314. Uchwała Nr XXXVI/312/2006  - w sprawie uchwalenia Statutu Starostwa Powiatowego w Głubczycach

 

315. Uchwała Nr XXXVI/313/2006  – w sprawie przyznania honorowego wyróżnienia statuetką „Głubczyckiego Lwa”

 

316.  Uchwała Nr XXXVI/314/2006  – w sprawie przyznania honorowego wyróżnienia statuetką „Głubczyckiego Lwa”

 

317. Uchwała Nr XXXVII/315/2006 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2006r.

 

318. Uchwała Nr XXXVII/316/2006 w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004-2007 i ogłoszenia tekstu jednolitego.

 

319. Uchwała Nr XXXVII/317/2006 w sprawie zmiany zadań inwestycyjnych dotyczących remontów dróg powiatowych

 

320. Uchwała Nr XXXVIII/318/2006 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania

 

321. Uchwała Nr XXXVIII/319/2006 w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

 

322. Uchwała Nr XXXVIII/320/2006 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych 

 

323. Uchwała Nr XXXVIII/321/2006 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2006r.

 

324.Uchwała Nr XXXVIII/322/2006  w sprawie zmiany  wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004 –2013 i ogłoszenia tekstu jednolitego

 

325. Uchwała  Nr XXXVIII/323/2006  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII / 274 / 2006  Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 marca 2006r. w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji  zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

326. Uchwała Nr XXXVIII/324/2006 w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Głubczycach

 

327. Uchwała Nr XXXVIII/325/2006 w sprawie zmiany  Statutu  Powiatu  Głubczyckiego

 

328. Uchwała Nr XXXVIII/326/2006 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Głubczycach

 

329. Uchwała Nr XXXIX/327/2006 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2006 rok

 

330. Uchwała Nr XXXIX/328/2006 w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004-2013 i ogłoszenia tekstu jednolitego

 

331. Uchwała Nr XXXIX/329/2006 w sprawie zmiany zadań inwestycyjnych dotyczących domów pomocy społecznej

 

332. Uchwała Nr XXXIX/330/2006 w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Głubczyckiego

 

333. Uchwała Nr XXXIX/331/2006 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

334. Uchwała Nr XXXIX/332/2006 w sprawie ustalenia najni.ższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracowników działalności administracyjnej Domu Pomocy Społecznej w Klisinie

 

335. Uchwała Nr XXXIX/333/2006 w sprawie ustalenia najni.ższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracowników działalności opiekunczo-tarapeutycznej Domu Pomocy Społecznej w Klisinie

 

336. Uchwała Nr XXXIX/334/2006 w sprawie ustalenia najni.ższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracowników działalności gospodarczej Domu Pomocy Społecznej w Klisinie

 

337. Uchwała Nr XXXIX/335/2006 w sprawie ustalenia najni.ższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracowników Domu Dziecka w Krasnym Polu

 

 

 

 

informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę


DOCUchwała Nr XXXIV 280 2006 Rady Powiatu.doc (267,00KB)

DOCUchwała Nr XXXIV 281 2006 Rady Powiatu.doc (312,00KB)

DOCUchwała Nr XXXIV 282 2006 Rady Powiatu.doc (290,00KB)

DOCUchwała Nr XXXIV 283 2006 Rady Powiatu.doc (295,00KB)

DOCUchwała Nr XXXIV 284 2006 Rady Powiatu.doc (277,00KB)

DOCUchwała Nr XXXIV 285 2006 Rady Powiatu.doc (271,00KB)

DOCUchwała Nr XXXIV 286 2006 Rady Powiatu.doc (282,50KB)

DOCUchwała Nr XXXIV 279 2006 Rady Powiatu.doc (541,50KB)

DOCUchwała Nr XXXIV 278 2006 Rady Powiatu.doc (124,50KB)

DOCUchwała Nr XXXIV 277 2006 Rady Powiatu.doc (362,00KB)

DOCUchwała Nr XXXIII 276 2006 Rady Powiatu.doc (268,00KB)

DOCUchwała Nr XXXIII 275 2006 Rady Powiatu.doc (157,00KB)

DOCUchwała Nr XXXII 274 2006 Rady Powiatu.doc (376,50KB)

DOCUchwała Nr XXXII 273 2006 Rady Powiatu.doc (415,50KB)

DOCUchwała Nr XXXII 272 2006 Rady Powiatu.doc (434,50KB)

DOCUchwała Nr XXXI 271 2006 Rady Powiatu.doc (371,00KB)

DOCUchwała Nr XXXI 270 2006 Rady Powiatu.doc (346,00KB)

DOCUchwała Nr XXXI 269 2006 Rady Powiatu.doc (459,00KB)

DOCUchwała Nr XXXI 268 2006 Rady Powiatu.doc (454,00KB)

DOCUchwała Nr XXXI 267 2006 Rady Powiatu.doc (79,00KB)

DOCUchwała Nr XXX 266 2006 Rady Powiatu.doc (411,50KB)

DOCUchwała Nr XXX 265 2006 Rady Powiatu.doc (358,00KB)

DOCUchwała Nr XXX 264 2006 Rady Powiatu.doc (384,00KB)

DOCUchwała Nr XXX 263 2006 Rady Powiatu.doc (1,96MB)

DOCUchwała Nr XXX 262 2006 Rady Powiatu.doc (823,50KB)

DOCUchwała Nr XXX 261 2006 Rady Powiatu.doc (193,50KB)

DOCUchwała Nr XIX 260 2005 Rady Powiatu.doc (69,00KB)

DOCUchwała Nr XIX 259 2005 Rady Powiatu.doc (247,00KB)

DOCUchwała Nr XIX 258 2005 Rady Powiatu.doc (151,50KB)

DOCUchwała Nr XIX 257 2005 Rady Powiatu.doc (253,00KB)

DOCUchwała Nr XXVIII 256 2005 Rady Powiatu.doc (92,00KB)

DOCUchwała Nr XXVIII 255 2005 Rady Powiatu.doc (97,50KB)

DOCUchwała Nr XXVIII 254 2005 Rady Powiatu.doc (58,50KB)

DOCUchwała Nr XXVIII 253 2005 Rady Powiatu.doc (86,50KB)

DOCUchwała Nr XXVIII 252 2005 Rady Powiatu.doc (1,15MB)

DOCUchwała Nr XXVIII 251 2005 Rady Powiatu.doc (60,00KB)

DOCUchwała Nr XXVIII 250 2005 Rady Powiatu.doc (53,50KB)

DOCUchwała Nr XXVIII 249 2005 Rady Powiatu.doc (60,00KB)

DOCUchwała Nr XXVIII 248 2005 Rady Powiatu.doc (678,00KB)

DOCUchwała Nr XXVIII 247 2005 Rady Powiatu.doc (105,50KB)

DOCUchwała Nr XXVIII 246 2005 Rady Powiatu.doc (190,00KB)

DOCUchwała Nr XXVII 245 2005 Rady Powiatu.doc (104,50KB)

DOCUchwała Nr XXVII 244 2005 Rady Powiatu.doc (78,00KB)

DOCUchwała Nr XXVII 243 2005 Rady Powiatu.doc (191,50KB)

DOCUchwała Nr XXVII 242 2005 Rady Powiatu.doc (53,00KB)

DOCUchwała Nr XXVI 241 2005 Rady Powiatu.doc (100,50KB)

DOCUchwała Nr XXVI 240 2005 Rady Powiatu.doc (177,00KB)

DOCUchwała Nr XXVI 239 2005 Rady Powiatu.doc (229,00KB)

DOCUchwała Nr XXV 238 2005 Rady Powiatu.doc (115,50KB)

DOCUchwała Nr XXV 237 2005 Rady Powiatu.doc (121,00KB)

DOCUchwała Nr XXV 236 2005 Rady Powiatu.doc (68,00KB)

DOCUchwała Nr XXV 235 2005 Rady Powiatu.doc (102,00KB)

DOCUchwała Nr XXV 234 2005 Rady Powiatu.doc (109,50KB)

DOCUchwała Nr XXV 233 2005 Rady Powiatu.doc (81,00KB)

DOCUchwała Nr XXV 232 2005 Rady Powiatu.doc (94,50KB)

DOCUchwała Nr XXV 231 2005 Rady Powiatu.doc (220,50KB)

DOCUchwała Nr XXV 230 2005 Rady Powiatu.doc (55,00KB)

DOCUchwała Nr XXV 229 2005 Rady Powiatu.doc (46,50KB)

DOCUchwała Nr XXV 228 2005 Rady Powiatu.doc (72,50KB)

DOCUchwała Nr XXIV 227 2005 Rady Powiatu.doc (95,00KB)

DOCUchwała Nr XXIV 226 2005 Rady Powiatu.doc (92,50KB)

DOCUchwała Nr XXIV 225 2005 Rady Powiatu.doc (64,50KB)

DOCUchwała Nr XXIV 224 2005 Rady Powiatu.doc (795,00KB)

DOCUchwała Nr XXIV 223 2005 Rady Powiatu.doc (1,36MB)

DOCUchwała Nr XXIV 222 2005 Rady Powiatu.doc (54,50KB)

DOCUchwała Nr XXIII 221 2005 Rady Powiatu.doc (60,00KB)

DOCUchwała Nr XXIII 220 2005 Rady Powiatu.doc (58,50KB)

DOCUchwała Nr XXIII 219 2005 Rady Powiatu.doc (56,50KB)

DOCUchwała Nr XXIII 218 2005 Rady Powiatu.doc (58,50KB)

DOCUchwała Nr XXIII 217 2005 Rady Powiatu.doc (58,00KB)

DOCUchwała Nr XXIII 216 2005 Rady Powiatu.doc (58,50KB)

DOCUchwała Nr XXIII 215 2005 Rady Powiatu.doc (70,00KB)

DOCUchwała Nr XXIII 214 2005 Rady Powiatu.doc (92,50KB)

DOCUchwała Nr XXIII 213 2005 Rady Powiatu.doc (68,00KB)

DOCUchwała Nr XXIII 212 2005 Rady Powiatu.doc (60,00KB)

DOCUchwała Nr XXIII 211 2005 Rady Powiatu.doc (53,00KB)

DOCUchwała Nr XXIII 210 2005 Rady Powiatu.doc (67,00KB)

DOCUchwała Nr XXIII 209 2005 Rady Powiatu.doc (149,50KB)

DOCUchwała Nr XXIII 208 2005 Rady Powiatu.doc (72,50KB)

DOCUchwała Nr XXIII 207 2005 Rady Powiatu.doc (74,00KB)

DOCUchwała Nr XXIII 206 2005 Rady Powiatu.doc (221,50KB)

DOCUchwała Nr XXIII 205 2005 Rady Powiatu.doc (57,50KB)

DOCUchwała Nr XXII 204 2005 Rady Powiatu.doc (64,00KB)

DOCUchwała Nr XXII 203 2005 Rady Powiatu.doc (66,50KB)

DOCUchwała Nr XXII 202 2005 Rady Powiatu.doc (70,00KB)

DOCUchwała Nr XXII 201 2005 Rady Powiatu.doc (58,00KB)

DOCUchwała Nr XXII 200 2005 Rady Powiatu.doc (60,00KB)

DOCUchwała Nr XXII 199 2005 Rady Powiatu.doc (47,50KB)

DOCUchwała Nr XXII 198 2005 Rady Powiatu.doc (57,00KB)

DOCUchwała Nr XXI 197 2005 Rady Powiatu.doc (372,50KB)

DOCUchwała Nr XXI 196 2005 Rady Powiatu.doc (59,00KB)

DOCUchwała Nr XXI 195 2005 Rady Powiatu.doc (57,00KB)

DOCUchwała Nr XXI 194 2005 Rady Powiatu.doc (61,50KB)

DOCUchwała Nr XXI 193 2005 Rady Powiatu.doc (168,50KB)

DOCUchwała Nr XXI 192 2005 Rady Powiatu.doc (69,50KB)

DOCUchwała Nr XXI 191 2005 Rady Powiatu.doc (107,00KB)

DOCUchwała Nr XXI 190 2005 Rady Powiatu.doc (83,00KB)

DOCUchwała Nr XXI 189 2005 Rady Powiatu.doc (104,00KB)

DOCUchwała Nr XX 188 2005 Rady Powiatu.doc (96,50KB)

DOCUchwała Nr XX 187 2005 Rady Powiatu.doc (99,50KB)

DOCUchwała Nr XX 186 2005 Rady Powiatu.doc (145,50KB)

DOCUchwała Nr XX 185 2005 Rady Powiatu.doc (96,00KB)

DOCUchwała Nr XX 184 2005 Rady Powiatu.doc (126,50KB)

DOCUchwała Nr XX 183 2005 Rady Powiatu.doc (85,00KB)

DOCUchwała Nr XX 182 2005 Rady Powiatu.doc (87,00KB)

DOCUchwała Nr XX 181 2005 Rady Powiatu.doc (151,50KB)

DOCUchwała Nr XX 180 2005 Rady Powiatu.doc (141,50KB)

DOCUchwała Nr XX 179 2005 Rady Powiatu.doc (165,50KB)

DOCUchwała Nr XX 178 2005 Rady Powiatu.doc (102,50KB)

DOCUchwała Nr XX 176 2005 Rady Powiatu.doc (115,50KB)

DOCUchwała Nr XX 175 2005 Rady Powiatu.doc (103,50KB)

DOCUchwała Nr XX 174 2005 Rady Powiatu.doc (94,00KB)

DOCUchwała Nr XX 173 2005 Rady Powiatu.doc (104,50KB)

DOCUchwała Nr XX 172 2005 Rady Powiatu.doc (72,00KB)

DOCUchwała Nr XX 171 2005 Rady Powiatu.doc (82,00KB)

DOCUchwała Nr XIX 170 2004 Rady Powiatu.doc (41,00KB)

DOCUchwała Nr XIX 169 2004 Rady Powiatu.doc (138,50KB)

DOCUchwała Nr XIX 168 2004 Rady Powiatu.doc (113,50KB)

DOCUchwała Nr XIX 167 2004 Rady Powiatu.doc (94,00KB)

DOCUchwała Nr XIX 166 2004 Rady Powiatu.doc (95,00KB)

DOCUchwała Nr XIX 165 2004 Rady Powiatu.doc (61,00KB)

DOCUchwała Nr XIX 164 2004 Rady Powiatu.doc (219,50KB)

DOCUchwała Nr XVIII 163 2004 Rady Powiatu.doc (103,50KB)

DOCUchwała Nr XVIII 162 2004 Rady Powiatu.doc (99,00KB)

DOCUchwała Nr XVIII 161 2004 Rady Powiatu.doc (79,50KB)

DOCUchwała Nr XVIII 160 2004 Rady Powiatu.doc (124,00KB)

DOCUchwała Nr XVIII 159 2004 Rady Powiatu.doc (114,50KB)

DOCUchwała Nr XVIII 158 2004 Rady Powiatu.doc (522,00KB)

DOCUchwała Nr XVIII 157 2004 Rady Powiatu.doc (61,00KB)

DOCUchwała Nr XVIII 156 2004 Rady Powiatu.doc (129,50KB)

DOCUchwała Nr XVIII 155 2004 Rady Powiatu.doc (131,50KB)

DOCUchwała Nr XVIII 154 2004 Rady Powiatu.doc (78,00KB)

DOCUchwała Nr XVIII 153 2004 Rady Powiatu.doc (891,00KB)

DOCUchwała Nr XVIII 152 2004 Rady Powiatu.doc (46,50KB)

DOCUchwała Nr XVIII 151 2004 Rady Powiatu.doc (114,50KB)

DOCUchwała Nr XVIII 150 2004 Rady Powiatu.doc (555,50KB)

DOCUchwała Nr XVII 149 2004 Rady Powiatu.doc (68,50KB)

DOCUchwała Nr XVII 148 2004 Rady Powiatu.doc (77,00KB)

DOCUchwała Nr XVII 147 2004 Rady Powiatu.doc (80,00KB)

DOCUchwała Nr XVII 146 2004 Rady Powiatu.doc (225,50KB)

DOCUchwała Nr XVII 145 2004 Rady Powiatu.doc (96,50KB)

DOCUchwała Nr XVII 144 2004 Rady Powiatu.doc (70,00KB)

DOCUchwała Nr XVII 143 2004 Rady Powiatu.doc (103,50KB)

DOCUchwała Nr XVI 142 2004 Rady Powiatu.doc (95,00KB)

DOCUchwała Nr XVI 141 2004 Rady Powiatu.doc (100,00KB)

DOCUchwała Nr XVI 140 2004 Rady Powiatu.doc (80,50KB)

DOCUchwała Nr XVI 139 2004 Rady Powiatu.doc (96,00KB)

DOCUchwała Nr XVI 138 2004 Rady Powiatu.doc (77,50KB)

DOCUchwała Nr XVI 137 2004 Rady Powiatu.doc (170,50KB)

DOCUchwała Nr XVI 136 2004 Rady Powiatu.doc (98,50KB)

DOCUchwała Nr XVI 135 2004 Rady Powiatu.doc (63,00KB)

DOCUchwała Nr XVI 134 2004 Rady Powiatu.doc (101,00KB)

DOCUchwała Nr XVI 133 2004 Rady Powiatu.doc (72,50KB)

DOCUchwała Nr XVI 132 2004 Rady Powiatu.doc (89,50KB)

DOCUchwała Nr XVI 131 2004 Rady Powiatu.doc (98,50KB)

DOCUchwała Nr XV 130 2004 Rady Powiatu.doc (83,50KB)

DOCUchwała Nr XV 129 2004 Rady Powiatu.doc (100,00KB)

DOCUchwała Nr XV 128 2004 Rady Powiatu.doc (86,50KB)

DOCUchwała Nr XV 127 2004 Rady Powiatu.doc (100,00KB)

DOCUchwała Nr XIV 126 2004 Rady Powiatu.doc (96,00KB)

DOCUchwała Nr XIV 125 2004 Rady Powiatu.doc (90,00KB)

DOCUchwała Nr XIV 124 2004 Rady Powiatu.doc (235,00KB)

DOCUchwała Nr XIV 123 2004 Rady Powiatu.doc (96,50KB)

DOCUchwała Nr XIV 122 2004 Rady Powiatu.doc (89,00KB)

DOCUchwała Nr XIV 121 2004 Rady Powiatu.doc (107,00KB)

DOCUchwała Nr XIV 120 2004 Rady Powiatu.doc (114,50KB)

DOCUchwała Nr XIV 119 2004 Rady Powiatu.doc (99,00KB)

DOCUchwała Nr XIV 118 2004 Rady Powiatu.doc (106,50KB)

DOCUchwała Nr XIV 117 2004 Rady Powiatu.doc (75,50KB)

DOCUchwała Nr XIV 116 2004 Rady Powiatu.doc (527,00KB)

DOCUchwała Nr XIII 115 2004 Rady Powiatu.doc (72,00KB)

DOCUchwała Nr XIII 114 2004 Rady Powiatu.doc (88,50KB)

DOCUchwała Nr XIII 113 2004 Rady Powiatu.doc (98,00KB)

DOCUchwała Nr XIII 112 2004 Rady Powiatu.doc (65,50KB)

DOCUchwała Nr XIII 111 2004 Rady Powiatu.doc (100,00KB)

DOCUchwała Nr XIII 110 2004 Rady Powiatu.doc (102,50KB)

DOCUchwała Nr XIII 109 2004 Rady Powiatu.doc (106,00KB)

DOCUchwała Nr XIII 108 2004 Rady Powiatu.doc (86,00KB)

DOCUchwała Nr XIII 107 2004 Rady Powiatu.doc (100,50KB)

DOCUchwała Nr XIII 106 2004 Rady Powiatu.doc (106,50KB)

DOCUchwała Nr XIII 105 2004 Rady Powiatu.doc (2,26MB)

DOCUchwała Nr XIII 104 2004 Rady Powiatu.doc (60,00KB)

DOCUchwała Nr XIII 103 2004 Rady Powiatu.doc (32,00KB)

DOCUchwała Nr XIII 102 2004 Rady Powiatu.doc (58,00KB)

DOCUchwała Nr XIII 101 2004 Rady Powiatu.doc (46,50KB)

DOCUchwała Nr XII 100 2004 Rady Powiatu.doc (54,00KB)

DOCUchwała Nr XII 99 2004 Rady Powiatu.doc (53,00KB)

DOCUchwała Nr XII 98 2004 Rady Powiatu.doc (57,50KB)

DOCUchwała Nr XII 97 2004 Rady Powiatu.doc (58,00KB)

DOCUchwała Nr XII 96 2004 Rady Powiatu.doc (37,50KB)

DOCUchwała Nr XI 95 2004 Rady Powiatu.doc (57,00KB)

DOCUchwała Nr XI 94 2004 Rady Powiatu.doc (48,50KB)

DOCUchwała Nr XI 93 2004 Rady Powiatu.doc (198,50KB)

DOCUchwała Nr XI 92 2004 Rady Powiatu.doc (58,50KB)

DOCUchwała Nr XI 91 2004 Rady Powiatu.doc (66,00KB)

DOCUchwała Nr XI 90 2004 Rady Powiatu.doc (56,50KB)

DOCUchwała Nr XI 89 2004 Rady Powiatu.doc (427,50KB)

DOCUchwała Nr X 88 2004 Rady Powiatu.doc (38,00KB)

DOCUchwała Nr X 87 2004 Rady Powiatu.doc (58,00KB)

DOCUchwała Nr IX 86 2004 Rady Powiatu.doc (150,00KB)

DOCUchwała Nr IX 85 2004 Rady Powiatu.doc (35,00KB)

DOCUchwała Nr IX 84 2004 Rady Powiatu.doc (69,00KB)

DOCUchwała Nr IX 83 2004 Rady Powiatu.doc (70,00KB)

DOCUchwała Nr IX 82 2003 Rady Powiatu.doc (36,50KB)

DOCUchwała Nr IX 81 2003 Rady Powiatu.doc (45,50KB)

DOCUchwała Nr VIII 80 2003 Rady Powiatu.doc (51,00KB)

DOCUchwała Nr VIII 79 2003 Rady Powiatu.doc (56,50KB)

DOCUchwała Nr VIII 78 2003 Rady Powiatu.doc (58,50KB)

DOCUchwała Nr VIII 77 2003 Rady Powiatu.doc (53,50KB)

DOCUchwała Nr VIII 76 2003 Rady Powiatu.doc (492,50KB)

DOCUchwała Nr VIII 75 2003 Rady Powiatu.doc (977,50KB)

DOCUchwała Nr VIII 74 2003 Rady Powiatu.doc (52,50KB)

DOCUchwała Nr VIII 73 2003 Rady Powiatu.doc (36,00KB)

DOCUchwała Nr VIII 72 2003 Rady Powiatu.doc (54,00KB)

DOCUchwała Nr VIII 71 2003 Rady Powiatu.doc (65,50KB)

DOCUchwała Nr VIII 70 2003 Rady Powiatu.doc (46,50KB)

DOCUchwała Nr VII 69 2003 Rady Powiatu.doc (328,50KB)

DOCUchwała Nr VII 68 2003 Rady Powiatu.doc (203,00KB)

DOCUchwała Nr VII 67 2003 Rady Powiatu.doc (68,00KB)

DOCUchwała Nr VI 66 2003 Rady Powiatu.doc (1,22MB)

DOCUchwała Nr VI 65 2003 Rady Powiatu.doc (60,50KB)

DOCUchwała Nr VI 64 2003 Rady Powiatu.doc (53,00KB)

DOCUchwała Nr VI 63 2003 Rady Powiatu.doc (60,00KB)

DOCUchwała Nr VI 62 2003 Rady Powiatu.doc (53,00KB)

DOCUchwała Nr VI 61 2003 Rady Powiatu.doc (54,00KB)

DOCUchwała Nr V 60 2003 Rady Powiatu.doc (60,00KB)

DOCUchwała Nr V 59 2003 Rady Powiatu.doc (56,00KB)

DOCUchwała Nr V 58 2003 Rady Powiatu.doc (265,50KB)

DOCUchwała Nr V 57 2003 Rady Powiatu.doc (52,50KB)

DOCUchwała Nr V 56 2003 Rady Powiatu.doc (35,00KB)

DOCUchwała Nr V 55 2003 Rady Powiatu.doc (55,00KB)

DOCUchwała Nr V 54 2003 Rady Powiatu.doc (56,50KB)

DOCUchwała Nr V 53 2003 Rady Powiatu.doc (58,50KB)

DOCUchwała Nr V 52 2003 Rady Powiatu.doc (49,00KB)

DOCUchwała Nr V 51 2003 Rady Powiatu.doc (52,50KB)

DOCUchwała Nr V 50 2003 Rady Powiatu.doc (66,50KB)

DOCUchwała Nr V 49 2003 Rady Powiatu.doc (57,00KB)

DOCUchwała Nr V 48 2003 Rady Powiatu.doc (55,50KB)

DOCUchwała Nr V 47 2003 Rady Powiatu.doc (60,00KB)

DOCUchwała Nr V 46 2003 Rady Powiatu.doc (61,50KB)

DOCUchwała Nr V 45 2003 Rady Powiatu.doc (52,00KB)

DOCUchwała Nr V 44 2003 Rady Powiatu.doc (52,50KB)

DOCUchwała Nr V 43 2003 Rady Powiatu.doc (55,50KB)

DOCUchwała Nr V 42 2003 Rady Powiatu.doc (60,50KB)

DOCUchwała Nr V 41 2003 Rady Powiatu.doc (46,50KB)

DOCUchwała Nr IV 40 2003 Rady Powiatu.doc (63,00KB)

DOCUchwała Nr IV 39 2003 Rady Powiatu.doc (59,00KB)

DOCUchwała Nr IV 38 2003 Rady Powiatu.doc (62,50KB)

DOCUchwała Nr IV 37 2003 Rady Powiatu.doc (57,00KB)

DOCUchwała Nr IV 36 2003 Rady Powiatu.doc (45,00KB)

DOCUchwała Nr IV 35 2003 Rady Powiatu.doc (52,50KB)

DOCUchwała Nr IV 34 2003 Rady Powiatu.doc (45,00KB)

DOCUchwała Nr IV 33 2003 Rady Powiatu.doc (58,00KB)

DOCUchwała Nr IV 32 2003 Rady Powiatu.doc (411,00KB)

DOCUchwała Nr IV 31 2003 Rady Powiatu.doc (131,00KB)

DOCUchwała Nr IV 30 2003 Rady Powiatu.doc (110,50KB)

DOCUchwała Nr IV 29 2003 Rady Powiatu.doc (67,50KB)

DOCUchwała Nr IV 28 2003 Rady Powiatu.doc (61,50KB)

DOCUchwała Nr IV 27 2003 Rady Powiatu.doc (79,00KB)

DOCUchwała Nr III 26 2003 Rady Powiatu.doc (76,00KB)

DOCUchwała Nr III 25 2003 Rady Powiatu.doc (84,00KB)

DOCUchwała Nr III 24 2003 Rady Powiatu.doc (88,50KB)

DOCUchwała Nr III 23 2003 Rady Powiatu.doc (51,00KB)

DOCUchwała Nr III 22 2003 Rady Powiatu.doc (105,50KB)

DOCUchwała Nr III 21 2003 Rady Powiatu.doc (119,00KB)

DOCUchwała Nr III 20 2003 Rady Powiatu.doc (81,00KB)

DOCUchwała Nr III 19 2003 Rady Powiatu.doc (460,50KB)

DOCUchwała Nr II 18 2002 Rady Powiatu.doc (101,00KB)

DOCUchwała Nr II 17 2002 Rady Powiatu.doc (96,50KB)

DOCUchwała Nr II 16 2002 Rady Powiatu.doc (39,50KB)

DOCUchwała Nr II 15 2002 Rady Powiatu.doc (78,00KB)

DOCUchwała Nr II 14 2002 Rady Powiatu.doc (71,50KB)

DOCUchwała Nr II 13 2002 Rady Powiatu.doc (98,00KB)

DOCUchwała Nr II 12 2002 Rady Powiatu.doc (154,00KB)

DOCUchwała Nr II 11 2002 Rady Powiatu.doc (117,50KB)

DOCUchwała Nr II 10 2002 Rady Powiatu.doc (108,00KB)

DOCUchwała Nr II 9 2002 Rady Powiatu.doc (58,50KB)

DOCUchwała Nr II 8 2002 Rady Powiatu.doc (71,50KB)

DOCUchwała Nr II 7 2002 Rady Powiatu.doc (75,50KB)

DOCUchwała Nr II 6 2002 Rady Powiatu.doc (92,50KB)

DOCUchwała Nr I 5 2002 Rady Powiatu.doc (92,50KB)

DOCUchwała Nr I 4 2002 Rady Powiatu.doc (77,50KB)

DOCUchwała Nr I 3 2002 Rady Powiatu.doc (68,00KB)

DOCUchwała Nr I 2 2002 Rady Powiatu.doc (78,00KB)

DOCUchwała Nr I 1 2002 Rady Powiatu.doc (73,50KB)

DOCUchwała Nr XXXV 287 2006.doc (90,00KB)

DOCUchwała Nr XXXV 288 2006.doc (190,50KB)

DOCUchwała Nr XXXV 289 2006.doc (133,50KB)

DOCUchwała Nr XXXV 290 2006.doc (1,92MB)

DOCXXXVI-291-2006.doc (112,50KB)

DOCXXXVI-292-2006.doc (78,50KB)

DOCXXXVI-293-2006.doc (106,00KB)

DOCXXXVI-294-2006.doc (60,50KB)

DOCXXXVI-295-2006.doc (161,50KB)

DOCXXXVI-296-2006.doc (32,00KB)

DOCXXXVI-297-2006.doc (84,00KB)

DOCXXXVI-298-2006.doc (472,50KB)

DOCXXXVI-299-2006.doc (94,00KB)

DOCXXXVI-300-2006.doc (134,00KB)

DOCXXXVI-301-2006.doc (67,00KB)

DOCXXXVI-302-2006.doc (76,50KB)

DOCXXXVI-303-2006.doc (112,50KB)

DOCXXXVI-304-2006.doc (145,50KB)

DOCXXXVI-305-2006.doc (70,50KB)

DOCXXXVI-306-2006.doc (90,50KB)

DOCXXXVI-307-2006.doc (72,00KB)

DOCXXXVI-308-2006.doc (85,00KB)

DOCXXXVI-309-2006.doc (78,00KB)

DOCXXXVI-310-2006.doc (72,00KB)

DOCXXXVI-311-2006.doc (89,50KB)

DOCXXXVI-312-2006.doc (110,50KB)

DOCXXXVI-313-2006.doc (90,50KB)

DOCXXXVI-314-2006.doc (85,50KB)

DOCUchwała 315.doc (256,50KB)

DOCUchwała 316.doc (473,50KB)

DOCUchwała 317.doc (116,00KB)

DOCUchwała 318.doc (112,50KB)

DOCXXXVIII-319-2006.doc (98,00KB)

DOCXXXVIII-320-2006.doc (120,50KB)

DOCXXXVIII-321-2006.doc (118,00KB)

DOCXXXVIII-322-2006.doc (279,50KB)

DOCXXXVIII-323-2006.doc (81,50KB)

DOCXXXVIII-324-2006.doc (43,50KB)

DOCXXXVIII-325-2006.doc (94,50KB)

DOCXXXVIII-326-2006.doc (67,50KB)

DOCXXXIX-327-2006.doc (156,50KB)

DOCXXXIX-328-2006.doc (281,00KB)

DOCXXXIX-329-2006.doc (110,50KB)

DOCXXXIX-330-2006.doc (114,50KB)

DOCXXXIX-331-2006.doc (100,50KB)

DOCXXXIX-332-2006.doc (115,50KB)

DOCXXXIX-333-2006.doc (114,50KB)

DOCXXXIX-334-2006.doc (115,00KB)

DOCXXXIX-335-2006.doc (112,50KB)