Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Powiatu III kadencja 2006-2010

1. Uchwała Nr I/1/2006 Rady Powiatu w Głubczycach - w sprawie wyboru    Przewodniczącego Rady Powiatu w Głubczycach  

2. Uchwała Nr I/2/2006 Rady Powiatu w Głubczycach - w sprawie wyboru    Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Głubczycach.  

3. Uchwała Nr I/3/2006 Rady Powiatu w Głubczycach - w sprawie wyboru Starosty Głubczyckiego.  

4. Uchwała Nr I/4/2006 Rady Powiatu w Głubczycach - w sprawie wyboru Wicestarosty.  

5. Uchwała Nr I/5/2006 Rady Powiatu w Głubczycach - w sprawie wyboru Zarządu Powiatu w Głubczycach.  


6. Uchwała Nr I/6/2006 Rady Powiatu w Głubczycach - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.  


7. Uchwała Nr II/7/2006 Rady Powiatu w Głubczycach - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego przez Pana Władysława Chmielewskiego.  


8. Uchwała Nr II/8/2006 Rady Powiatu w Głubczycach - w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.


9. Uchwała Nr II/9/2006 Rady Powiatu w Głubczycach - w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.


10. Uchwała Nr II/10/2006 Rady Powiatu w Głubczycach - w sprawie powołania Przewodniczacego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu .


11. Uchwała Nr II/11/2006 Rady Powiatu w Głubczycach - w sprawie powołania Komisji Administracyjno-Budżetowej.         

12. Uchwała Nr II/112/2006 Rady Powiatu w Głubczycach - w sprawie powołania Przewodniczacego Komisji Administracyjno-Budżetowej.\

13. Uchwała Nr II/13/2006 Rady Powiatu w Głubczycach - w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i porzadku Publicznego.            

14. Uchwała Nr II/14/2006 Rady Powiatu w Głubczycach - w sprawie powołania Przewodniczacego Komisji Bezpieczeństwa i porzadku Publicznego.           

15. Uchwała Nr II/15/2006 Rady Powiatu w Głubczycach - w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.


16. Uchwała Nr II/16/2006 Rady Powiatu w Głubczycach - w sprawie powołania Przewodniczacego Komisji Komisji Bezpieczeństwa i porzadku Publicznego.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
17. Uchwała Nr II/17/2006 Rady Powiatu w Głubczycach - w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

18. Uchwała Nr II/18/2006 Rady Powiatu w Głubczycach - w sprawie powołania Przewodniczacego Komisji Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.         

19. Uchwała Nr II/19/2006 Rady Powiatu w Głubczycach - w sprawie wyłonienia przedstawicieli Rady Powiatu do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach.         

20. Uchwała Nr II/20/2006 Rady Powiatu w Głubczycach - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII / 274 / 2006  Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 24 marca 2006 r. oraz uchwały  Nr XXXVIII / 323 / 2006 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 września 2006 r.w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

21. Uchwała Nr II/21/2006 Rady Powiatu w Głubczycach - w sprawie zmian budżetu powiatu na 2006 rok.        

22. Uchwała Nr II/22/2006 Rady Powiatu w Głubczycach - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII / 274 / 2006  Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 26 pazdziernika 2006 r. oraz uchwały  Nr XXXIX / 323 / 2006 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 września 2006 r.w sprawie zadan inwestycyjnych dotyczących domów pomocy społecznej.      

23. Uchwała Nr II/23/2006 Rady Powiatu w Głubczycach - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczacego Zarządu Powiatu Głubczyckiego.                            

24. Uchwała Nr IV/24/2006 Rady Powiatu w Głubczycach   w sprawie zmiany  w Statucie  Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Krasnym Polu    

25. Uchwała Nr IV/25/2006 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zmian budżetu powiatu na 2006 rok                                                                                   

26. Uchwała Nr IV/26/2006 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/ 235 / 2005 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia  06 października 2005 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych powiatu głubczyckiego                      

27. Uchwała Nr IV/27/2006 Rady Powiatu w Głubczycach  w sprawie zmiany  wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004 –2013 i ogłoszenia tekstu jednolitego          

28. Uchwała Nr IV/28/2006 Rady Powiatu w Głubczycach  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII / 274 / 2006  Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 24 marca 2006 r. zmienionej uchwałami  Nr XXXVIII / 323 / 2006 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 września 2006 r.Nr III/20/2006Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 07 grudnia 2006r. w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych             

29. Uchwała Nr V/29/2006 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zmian budżetu powiatu na 2006 rok                                                                    

30. Uchwała Nr V/30/2006 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok.                                                                   

31. Uchwała Nr V/31/2006 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia                               

32. Uchwała Nr V/32/2006 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2007 rok

33. Uchwała Nr V/33/2006 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa Komisji Rady Powiatu                     

34. Uchwała Nr V/34/2006 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie uzupełnienia składu komisji Rady Powiatu

35. Uchwała Nr V/35/2006 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zatwierdzenia katalogu rzeczowego urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidacje barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

36. Uchwała Nr VI / 36 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia  29 stycznia 2007r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

37. Uchwała Nr VI / 37 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia  29 stycznia 2007r. w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu głubczyckiego na lata 2004-2013 i ogłoszenie tekstu jednolitego.

38. Uchwała Nr VII/38/2007 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

39. Uchwała Nr VII/39/2007 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zmiany Uchwały V/30/2006 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 grudnia 2006 roku wsprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2007r.

40. Uchwała Nr VII/40/2007 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004-2013 i ogłoszenia tekstu jednolitego.

41. Uchwała Nr VII/41/2007 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 28 lutego 2007r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rzadowej należących do własności Wojewody Opolskiego zwiazanych z przeprowadzeniem poboru w 2007r

42.Uchwała Nr VII/42/2007 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 28 lutego 2007r. w sprawie ustalenia cen za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych oraz umieszczanie ich na parkingach strzeżonych.

43. Uchwała Nr VII/43/2007 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 28 lutego 2007r. w sprawie delegowania Radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

44. Uchwała Nr VII/44/2007 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 28 lutego 2007r. w sprawie upowaznienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podpisywania delegacji Przewodniczącego Rady Powiatu.

45.Uchwała Nr VII/45/2007 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 28 lutego 2007r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Głubczycach.

46.Uchwała Nr VII/46/2007 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 28 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Głubczyckim na lata 2007-2010.

47.Uchwała Nr VII/47/2007 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 28 lutego 2007r. w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

48.Uchwała Nr VII/48/2007 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Głubczycach na 2007rok.

49.Uchwała Nr VII/49/2007 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Administracyjno Budżetowej na 2007rok.

50.Uchwała Nr VII/50/2007 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2007rok.

51.Uchwała Nr VII/51/2007 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oswiaty Kultury i Sportu na 2007rok.

52.Uchwała Nr VII/52/2007 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej  na 2007rok.

53.Uchwała Nr VII/53/2007 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2007rok.

54.Uchwała Nr VII/54/2007 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 28 lutego 2007r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 10 listopada 2006 r na nieprawidłowości w działaniu organów samorządowych przy budowie zbiornika małej retencji "Włodzienin"

55.Uchwała Nr VIII/ 55/ 2007 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 29 marca 2007r.  w sprawie zmian  budżetu powiatu na 2007 rok

56.Uchwała Nr VIII/ 56/ 2007 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 29 marca 2007r. w sprawie:wyrazenia zgody na przekazanie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Głubczycach

57.Uchwała Nr VIII/ 57/ 2007 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 29 marca 2007r. w sprawie zabezpieczenia w formie "weksla In blanco"

58.Uchwała Nr VIII/ 58/ 2007 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 29 marca 2007r. w sprawie o obowiązku złożenia oswiadczenia lustracyjnego

59.Uchwała Nr IX/ 59/ 2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie przekazania w użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Głubczycach nieruchomości stanowiących własność Powiatu Głubczyckiego oraz określenia zasad użytkowania przekazanych nieruchomości przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

60.Uchwała Nr IX/ 60/ 2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie zmian  budżetu powiatu na 2007 rok

61.Uchwała Nr IX/ 61/ 2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie zmiay wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego  na lata 2004-2013 i ogłoszenia tekstu jednolitego

62.Uchwała Nr IX/ 62/ 2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Głubczycach

63.Uchwała Nr IX/ 63/ 2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie wyłączenia szkół ponadgimnazjalnych: I Liceum Profilowanego, II Liceum Ogólnokształcacego, Szkoły Mistrzostwa Sportowego, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Szkoły Policealnej, Szkoły Policealnej Uzupełniającej z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Głubczycach

64.Uchwała Nr IX/ 64/ 2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie włączenuia szkół: I Liceum Profilowane, Szkoły Policealnej , Szkoły Policealnej Uzupełniajacej do Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach.

65.Uchwała Nr IX/ 65/ 2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształczacych

66.Uchwała Nr IX/ 66/ 2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 kwietnia 2007r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

67.Uchwała Nr IX/ 67/ 2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 kwietnia 2007r w sprawie udzielenia absolutorium Zarzadowi Powiatu Głubczyckiego

68.Uchwała Nr IX/ 68/ 2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 kwietnia 2007r  w sprawie wygaśniecia mandatu radnego

69.Uchwała Nr X/ 69 /2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 05 czerwca 2007 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego

70. Uchwała Nr X/ 70 / 2007  Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 05 czerwca 2007r. w sprawie zmian  budżetu powiatu na 2007 rok

71. Uchwała Nr X/ 71 /2007  Rady Powiatu  w Głubczycac z dnia  05 czerwca 2007r. w sprawie zmiany  wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004 –2013 i ogłoszenia tekstu jednolitego

72. Uchwała Nr X/ 72  /2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia  05 czerwca 2007r.  w sprawie zatwierdzenia  jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach,  uchwalonego  przez Radę Społeczną SP ZOZ w Głubczycach

 

73. Uchwała Nr X/ 73 /2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia  05 czerwca 2007r. w sprawie wskazania firmy, która przeprowadzi badanie bilansu za 2006 rok w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

74. Uchwała Nr XI / 74 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia  28 czerwca 2007r.  w sprawie zmian  budżetu powiatu na 2007 rok

 

75. Uchwała Nr XI / 75 / 2007 Rady Powiatu  w Głubczycach z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zmiany  wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004 –2013

 

76.  Uchwała Nr XI / 76 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 czerwca 2007r.w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracowników Domu Pomocy Społecznej „ Kombatant” w Głubczycach

 

77. Uchwała Nr XI / 77 / 2007Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Głubczycach

 

78. Uchwała Nr XI / 78 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycach  z dnia 28 czerwca  2007r. w sprawie uzupełnienia składu komisji Rady Powiatu

 

79. Uchwała Nr XI / 79 / 2007Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 czerwca  2007r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Regulaminowo-Statutowej

80. Uchwała Nr / 80  / 2007 Rady Powiatu w  Głubczycachz dnia 28 czerwca 2007r.     w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Regulaminowo-Statutowej

 

81. Uchwała Nr XI / 81 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Związek Powiatów Polskich”

 

82. Uchwała Nr XII / 82 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 06 września 2007r. w sprawie zmiany  budżetu powiatu na 2007 rok

 

83. Uchwała Nr XII / 83 / 2007 Rady Powiatu  w Głubczycachz dnia 06 września 2007r. w sprawie zmiany  wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004 –2013

 

84. Uchwała Nr XII / 84 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 06 września 2007r. w sprawie poręczenia pożyczki pobieranej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

 

85. Uchwała Nr XII / 85 / 2007 Rady Powiatu  Głubczyckiegoz dnia 06 września 2007r. w sprawie zaciągnięcia  pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

86. Uchwała Nr XII / 86 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 06 września 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji Gminie Otmuchów

 

87. Uchwała Nr XII / 87 / 2007 Rady Powiatu  Głubczyckiegoz dnia 06 września 2007r. w sprawie zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVI/117/2000 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 września 2000r.

 

88. Uchwała Nr XII / 88 /  2007 Rady Powiatu  Głubczyckiegoz dnia 06 września 2007r. w sprawie zamiany nieruchomości

 

89. Uchwała Nr XII / 89 / 2007Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 06 września 2007r.w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracowników Domu Pomocy Społecznej w Dzbańcach

 

90. Uchwała Nr XII / 90 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 06 września 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracowników działalności administracyjnej Domu Pomocy Społecznej w Klisinie

 

91. Uchwała Nr XII / 91 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 06 września 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych do ustalenia wysokości

wynagrodzenia pracowników działalności opiekuńczo-terapeutycznej Domu Pomocy Społecznej w Klisinie

 

92. Uchwała Nr XII / 92 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 06 września 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracowników działalności gospodarczej Domu Pomocy Społecznej w Klisinie

 

93. Uchwała Nr XII / 93 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 06 września 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w szkołach, placówkach oświatowo wychowawczych  i warsztatach szkolnych

 

94. Uchwała Nr XII / 94 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 06 września 2007r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 

95. Uchwała Nr XII /  95 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia  06 września 2007r. w sprawie  wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Powiatu  w Głubczycach

 

96. Uchwała Nr XIII / 96 / 2007 Rady  Powiatu  w  Głubczycachz  dnia 10 października 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/47/2007 Rady Powiatu w Głubczycach  z dnia  28 luty 2007r. w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacjizawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy FunduszRehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

97. Uchwała Nr XIII / 97 /2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 10 października 2007r.   w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2007 rok

 

98. Uchwała Nr XIII / 98 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 10 października 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/93/2007 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 06 września 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych   i warsztatach szkolnych

 

99.Uchwała Nr XIII / 99 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 10 października 2007 r.w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Głubczycach nr XXI/196/2005 z dnia 31 marca 2005 r.  w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych do ustalenia wysokości wynagrodzeniapracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w Liceum Ogólnokształcącym w Głubczycach

 

100. Uchwała Nr XIII / 100 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycach

z dnia  10 października 2007r.w sprawie zmiany uchwały Nr XX/177/2005 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach, Warsztatach Szkolnych i  Zespole Szkół  Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Głubczycach

101.Uchwała Nr XIV / 101 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycac z dnia 30 października 2007r. w sprawie zmiany  budżetu  powiatu na 2007 rok

 

102. Uchwała Nr XIV / 102 / 2007 Rady Powiatu  w Głubczycachz dnia 30 paździrnika w sprawie zmiany  wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004 –2013

 

103. Uchwała Nr XIV / 103 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycach  z dnia 30 października 2007r. w sprawie zaciągnięcia  kredytu długoterminowego

 

104. Uchwała Nr XIV / 104 / 2007 Rady Powiatu  w Głubczycach z dnia 30 października 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII / 85 /2007 Rady Powiatu w Głubczycach  z dnia 06 września 2007 roku  w sprawie zaciągnięcia  pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

105. Uchwała Nr XIV / 105 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 października 2007r. w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

106. Uchwała Nr XIV / 106 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycach  z dnia 30 października 2007r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Głubczyckim na lata 2007 -20013”

 

107. Uchwała Nr XIV / 107 / 2007Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 października 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracownikówDomu Pomocy Społecznej w Bliszczycach

 

108. Uchwała Nr XIV / 108 / 2007Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 30 października  2007r.w sprawie określenia rodzaju, warunków  i sposobu przyznawania świadczeń realizowanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych  przez Powiat Głubczycki

 

109. Uchwała Nr XIV / 109 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 października  2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/79/2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie powołania doraźnej    Komisji Regulaminowo-Statutowej

 

110.Uchwała Nr XV / 110 / 2007Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 22 listopada 2007r.  w sprawie zmian  budżetu  powiatu na 2007 rok

 

111.Uchwała Nr XV/ 111 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 22 listopada 2007 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/105/2007 Rady Powiatu w Głubczycach  z dnia  30 października 2007r. w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

112. Uchwała Nr  XV / 112 /  2007 Rady Powiatu Głubczyckiego z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w  Zarządzie Powiatu

 

113.  Uchwała Nr XV /  113 /  2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 22 listopada  2007r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 

114. Uchwała Nr  XV / 114 /  2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie uzupełnienia składu  Zarządu Powiatu

 

115. Uchwała Nr XV /  115 /  2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 22 listopada  2007r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 

116. Uchwała Nr XV / 116  / 2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia  22 listopada  2007r. w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia  lustracyjnego

 

117. Uchwała  Nr XV/ 117 / 2007 Rady  Powiatu  w  Głubczycach z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/290/2006 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

118.  Uchwała Nr XVI / 118 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie zmian  budżetu  powiatu na 2007 rok

 

119. Uchwała XVI / 119 / 2007 Rady Powiatu  w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie zmiany  wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004 –2013

 

120. Uchwała Nr XVI / 120 /2007 Rady Powiatu w Głubczycach  z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok.

 

121. Uchwała Nr XVI / 121 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycach  z dnia 19 grudnia  2007r.Uchwała Nr XVI / 124 /2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2007r w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII / 88 / 2007  Rady Powiatu w Głubczycach z dnia  06 września 2007r.  w sprawie zamiany nieruchomości  w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 

122. Uchwała Nr XVI / 122 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie zmian w statucie Powiatu Głubczyckiego

 

123. Uchwała Nr / XVI/ 123 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2007r.

 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet radnych

 

124. Uchwała Nr XVI / 124 /2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII / 88 / 2007  Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 06 września 2007r.  w sprawie zamiany nieruchomości 

 

125. Uchwała Nr XVI / 125 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2007 r w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 rok

 

126. Uchwała Nr XVI / 126 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycach  z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 17 października 2007r. na działalność  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Klisinie

 

127.Uchwała Nr XVI / 127 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa Komisji Rady Powiatu      

              

128. Uchwała Nr XVI / 128 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2007 r w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków  Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Głubczycach na pokrycie kosztów rozbiórki materiałów zawierających azbest dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych

 

129. Uchwała Nr XVI / 129 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII / 84 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 06 września 2007 roku w sprawie poręczenia pożyczki pobieranej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

 

130. Uchwała Nr XVII/130/2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie zmian w budżecie  powiatu na 2007 rok

 

131. Uchwała Nr XVII/131/2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/ 103/2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zaciągnięcia  kredytu długoterminowego

 

132. Uchwała  Nr XVII/132/2007 Rady  Powiatu  w  Głubczycach z  dnia 28 grudnia 2007r.w sprawie zmiany Uchwały Nr VII / 47 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycach   z dnia 28 luty  2007 r.  w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

133.Uchwała Nr XVIII/133/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 07 lutego 2008r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 rok

134.Uchwała Nr XVIII/134/2008 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 07 lutego 2008r.n w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/121/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawieustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania iwypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego,funkcyjnego, za warunki pracyoraz niektórych innych składników wynagrodzenia.


 

 135.Uchwała Nr XVIII/135//2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 07 lutego 2008r w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/128/2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia  19 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania   ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Głubczycach na pokrycie kosztów rozbiórki materiałów zawierających azbest dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych

136.Uchwała Nr XVIII/136/2008 Rady Powiatu w Głubczycach
z dnia 07 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Głubczyckiego z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2008r.

137.Uchwała Nr XVIII/137/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 07 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Opolskiego związanych z przeprowadzeniem poboru w 2008r.

138. Uchwała Nr XVIII /138 2008 Rady Powiatu w Głubczycach  z dnia 07 lutego 2008r. w sprawie uzupełnienia składu komisji Rady Powiatu

139.Uchwała Nr XVIII/139/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 07 lutego 2008r w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Głubczycach na 2008 rok

140. Uchwała Nr XVIII/140/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 07 lutego 2008r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Administracyjno Budżetowej na 2008rok 

141.Uchwała Nr XVIII/141/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia  07 lutego 2008r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2008rok 

142. Uchwała Nr XVIII/142/2008 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 07 lutego 2008r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2008rok 

143.Uchwała Nr XVIII/143/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 07 lutego 2008r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2008rok 

144.Uchwała Nr XVIII/144/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 07 lutego 2008r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej na 2008rok 

145.Uchwała Nr XIX/145/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 lutego 2008 rok w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

146.Uchwała Nr XIX/146/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu pobieranego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

147.Uchwała Nr XIX/147/2008 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 29 lutego 2008r  w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 rok

148.Uchwała Nr XIX/148/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 lutego 2008r.w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

149.Uchwała Nr XIX/149/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 lutego 2008r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Głubczyckiego

150.Uchwała Nr XIX/150/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 lutego 2008r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach do składania i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
 
151. Uchwała Nr XX/151/2008 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 28 marca 2008r.w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 rok

152. Uchwała Nr XX/152/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 marca 2008r. w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej

153.Uchwała Nr XX/153//2008 Rady Powiatu w Głubczycach
z dnia 28 marca 2008r. w sprawie  ustanowienia stypendiów Starosty Głubczyckiego dla uczniów szkół , dla których organem prowadzącym jest  Powiat Głubczycki

154.Uchwała Nr XX/154/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 marca 2008r w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego  w Głubczycach do kosztów związanych z demontażem konstrukcji budowlanych zawierających azbest dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych

155. Uchwała Nr XX/ 155/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 marca 2008r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

156. Uchwała Nr XX /156/ 2008 Rady Powiatu w Głubczycach  z dnia 28 marca 2008r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 29 października 2007r. na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach

157.Uchwała Nr XX /157/ 2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 marca 2008r w sprawie załatwienia skargi z dnia 07 lutego 2008r. na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Klisinie

158.Uchwała Nr XX/158/2008         

159.Uchwała Nr XXI /159/ 2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Głubczycach

160.Uchwała Nr XXI/160/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 rok   

161.Uchwała Nr XXI/161/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 kwietnia 2008 r w sprawie zmiany uchwały Nr XX/153/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia stypendiów Starosty Głubczyckiego dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Głubczycki

162.Uchwała Nr XXI/162/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 kwietnia 2008r w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/158/2008 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa Komisji Rady Powiatu                     

163.Uchwała Nr XXI /163/ 2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Głubczycach

164. Uchwała Nr XXI/164/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie przekazania cesją kontraktu na usługi dializoterapii i poradni nefrologicznej firmie „Gambro Healthcare” na podstawie zawartej między stronami umowy

165.Uchwała Nr XXI /165/ 2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/89/2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 06 września 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracowników Domu Pomocy Społecznej w Dzbańcach

166.Uchwała Nr XXI/166/ 2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/91/2007 z dnia 06 września 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracowników działalności opiekuńczo – terapeutycznej Domu Pomocy Społecznej w Klisinie

167.Uchwała Nr XXI/167/ 2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/92/2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia    06 września 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego  i wartości jednego punktu w złotych do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracowników działalności gospodarczej Domu Pomocy Społecznej w Klisinie

168.Uchwała Nr XXII/168/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 maja 2008r w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 rok

169.Uchwała Nr XXII/169/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 maja 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu głubczyckiego szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych 

170.Uchwała Nr XXII /170/ 2008 Rady Powiatu w Głubczycach  z dnia 30 maja 2008r.w sprawie załatwienia skargi z dnia 03 kwietnia 2008r. na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

171. Uchwała Nr XXII /171/ 2008 Rady Powiatu w Głubczycach  z dnia 30 maja 2008r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 21 kwietnia 2008r. na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach

172.Uchwała Nr XXII/172/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 maja 2008r. w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania bilansu za 2007 rok w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

174.Uchwała Nr XXII/174/2008 Rady Powiatu w Głubczycach  z dnia 30 maja 2008r w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2006 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie wyłonienia przedstawicieli Rady Powiatu do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

175.Uchwała Nr XXIII/175/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2088r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 rok

176.Uchwała Nr XXIII/176/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2008 r w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004 –2013

177. Uchwała Nr XXIII/177/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2008r.w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorski ub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

178. Uchwała Nr XXIII/178/2008 Rady Powiatu w Głubczycachz dnia 26 czerwca 2008r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok   Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

179.Uchwała Nr XXIII/179/2008  Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI / 164 / 2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia   25 kwietnia 2008r. w sprawie przekazania cesją kontraktu na usługi dializoterapii   i poradni nefrologicznej firmie „Gambro Healthcare” na podstawie zawartej między stronami umowy

180.Uchwała Nr XXIII/180/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia    26 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu do ustalenia wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głubczycach

181.Uchwała Nr XXIII/181/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie utworzenia publicznej placówki doskonalenia nauczycieli

182.Uchwała Nr XXIII/182/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVI/304/2006 z dnia 30 czerwca 2006n roku w sprawie uchwalenia Statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głubczycach.

183.Uchwała Nr XXIII/183/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Głubczycach.

184.Uchwała Nr XXIII/184/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.” Gotowi do pracy – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Poddziałaniu 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

185.Uchwały Nr XXIII/185/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Nabycie umiejętności i uprawnień do kierowania pojazdami zwiększających atrakcyjność i kompetencje uczniów szkół zawodowych poprzez zorganizowanie kursów prawa jazdy”.

186.Uchwała Nr XXIV/186/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 rok

187.Uchwała Nr XXIV/187/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004 –2013

188.Uchwała Nr XXIV/188/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 sierpnia 2008r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII / 177 / 2008 Rady Powiatu w Głubczycach  z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

189.Uchwała Nr XXIV/189/2008 Rady Powiatu Głubczyckiego z dnia 28 sierpnia 2008 roku.w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/183/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Głubczycach.

190.Uchwała Nr XXIV/190/2008 Rady Powiatu w Głubczycach 'z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII /182/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia  26 czerwca 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVI/304/2006  z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głubczycach. 

191.Uchwała XXIV/191/ 2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Głubczyce dotyczącego współdziałania przy realizacji zadań statutowych Muzeum Ziemi Głubczyckiej .

192.Uchwała Nr XXIV/192/ 2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Władysławem Chmielewskim

193.Uchwała Nr XXV /193/ 2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 września 2008r.w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji Gminie Ujazd

194. Uchwała Nr XXV/194/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 września 2008r.w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 rok

195.Uchwała Nr XXV/195/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 września 2008r. w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004 –2013

196.Uchwała Nr XXV/196/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu  Powiatu Głubczyckiego za 2007 rok

197.Uchwała Nr XXV/197/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 września 2008r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Trójcy Świętej w Opawicy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

198.Uchwała Nr XXV/198/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 września 2008r.w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Wawrzyńca w Królowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

199.Uchwała Nr XXV/199/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 września 2008r w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętej Anny  w Wiechowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane   przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

200.Uchwała Nr XXV/200/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 września 2008r, w sprawie udzielenia dotacji Klasztorowi Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów    w Głubczycach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane   przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

201.Uchwała   Nr XXV/201/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 września 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX / 148 / 2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia  29 luty 2008 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji  zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

202.Uchwała Nr XXV/202/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację drogi na odcinku Ściborzyce Wielkie – Hněvošice”

203.Uchwała Nr XXV/203/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pn. „Rekonstrukcja  i modernizacja drogi na odcinku Trebom – Kietrz”.
 
204.Uchwała Nr XXVI/204/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 października 2008r w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX / 146 /2008 Rady Powiatu w Głubczycach  z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu pobieranego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

205.Uchwała Nr XXVI/205/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 rok

206. Uchwała Nr XXVI/206/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 października 2008r w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004 –2013

207.Uchwała   Nr XXVI/207/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/148/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

208.Uchwała Nr XXVI/208/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej   Nr XVI / 120 / 2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok

209.Uchwała Nr XXVI/209/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 października 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

210.Uchwała Nr XVII/210/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

211.Uchwała Nr XXVII/211/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 listopada 2008r.w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 rok

212. Uchwała Nr XXVII/212/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 listopada 2008r w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

213.Uchwała Nr XXVII/213/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zabezpieczenia środków, jako wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „budowę chodnika i remont nawierzchni wraz z budową odwodnienia odcinka ul. Żeromskiego w Głubczycach” do współfinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011

214.Uchwała Nr XXVII/214/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zabezpieczenia środków, jako wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „budowa chodnika z kanalizacją deszczową wraz z remontem drogi powiatowej w miejscowości Lisięcice” do współfinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.

215.Uchwała Nr XXVIII/215/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 09 grudnia 2008r w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 rok

216.Uchwała Nr XXVIII/216/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 09 grudnia 2008r w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004 –2013 

217. Uchwała Nr XXVIII/217/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 09 grudnia 2008r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/203/2008 Rady powiatu w Głubczycach z dnia  26 września 2008r. w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pn. „Rekonstrukcja i modernizacja drogi na odcinku Třebom – Kietrz”

218.Uchwała   Nr XXVIII/218/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 09 grudnia 2008r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX / 148 / 2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 luty 2008 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

219.Uchwała Nr XXIX/219/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2008r.w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 rok

220.Uchwała Nr XXIX/220/2008 Rady Powiatu w Głubczycach Z dnia 19 grudnia 2008r.w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok.

221.Uchwała Nr XXIX/221/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2008r.w sprawie nadania statutu dlaPowiatowego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Głubczycach

222.Uchwała Nr XXIX/222/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2008 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/184/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia  26 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Gotowi do pracy – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Poddziałaniu 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

223.Uchwała Nr XXIX/223/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2008r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV / 201 / 2008 Rady Powiatu Głubczycach   z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/148/2008 Rady Powiat z dnia 29 luty 2008 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji  zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

224.Uchwała Nr XXIX/224/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2009rok  

225.Uchwała Nr XXIX/225/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2009rok 

226.Uchwała Nr XXIX/226/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2008r.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2009rok 

227. Uchwała Nr XXIX/227/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2008r.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2009rok 

228. Uchwała Nr XXIX/228/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2008r.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej na 2009rok 

229.Uchwała Nr XXIX/229/ 2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2008r w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok

230.Uchwała Nr XXIX/230/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2008 r.w sprawiezmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXVII/212/2008 z dnia 26 listopada 2008r. w sprawieustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

231.Uchwała Nr XXIX/231/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2008r.w sprawie skargi Głubczyckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  w Głubczycach na  Uchwałę Nr XXIV/192/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia  28 sierpnia 2008 roku  w sprawie wyrażenia zgody ma rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Władysławem Chmielewskim.

232. Uchwała Nr XXX/232/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2009 r.w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok

233.Uchwała Nr XXX/233/2009  Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2009  w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004 –2013

234.Uchwała Nr XXX/234/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania bilansu za 2008 rok w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

235.  Uchwała Nr XXX/235/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2009 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/127/2000 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia               28 grudnia 2000 r. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia nieruchomości oraz majątku trwałego przez samodzielne zakłady opieki zdrowotnej.

236. Uchwała Nr XXX/236/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2009 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Głubczycach na 2009 rok

237.Uchwała Nr XXXI/237/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok

238.Uchwała Nr XXXI/238/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu pobieranego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

239.Uchwała Nr XXXI/239/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009r.

240.Uchwała Nr XXXI/240/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Baborów prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji IX Festiwalu Kultury Powiatowej

241.Uchwała Nr XXXI/241/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie poparcia utworzenia kierunku rolnictwa w Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

242.Uchwała Nr XXXI/242/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 lutego 2009r w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

243.Uchwała Nr XXXI/243/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 lutego 2009r.w sprawie zmiany uchwały Nr XX/154/2008 Rady Powiatu w Głubczycach  z dnia  28 marca 2008r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania   ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Głubczycach do kosztów związanych z demontażem konstrukcji budowlanych zawierających azbest dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych

244. Uchwała Nr XXXI/244/ 2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych  i warsztatach szkolnych prowadzonych przez Powiat Głubczycki

245.Uchwała Nr XXXI/245/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Głubczyckiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”

246.Uchwała Nr XXXI/246/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Głubczyckiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”246. 

247.Uchwała Nr XXXII/247/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok.

248.Uchwała Nr XXXII/248/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004 –2013

249.Uchwała Nr XXXII/249/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 marca 2009r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Głubczycach.

250.Uchwała Nr XXXII/250/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 marca 2009r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Opolskiego związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009r.

251.Uchwała Nr XXXII/251/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny dokonanej przez Powiat Głubczycki na rzecz Gminy Kietrz.

252.Uchwała Nr XXXII/252/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27marca 2009r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „eLka dla młodych z ZSM w Głubczycach”/

253.Uchwała Nr XXXIII/253/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 17 kwietnia 2009r.  w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok.

254. Uchwała Nr XXXIII/254/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu pobieranego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach.

255. Uchwała Nr XXXIII/255/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia Spółki „Szpital Powiatowy w Głubczycach” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach.

256. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/255/ 2009 Rady Powiatu w Głubczycach  z dnia 17 kwietnia 2009r.

257. Uchwała Nr XXXIV /256/ 2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Głubczycach.

258.Uchwała Nr XXXIV/257/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2009r.w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok.

259. Uchwała Nr XXXIV/258/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach.

260. Uchwała Nr XXXIV/259/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczącego prowadzenie biblioteki powiatowej.

261.Uchwała Nr XXXIV/260/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Klisinie wraz z filiami w Boboluszkach, Branicach i Radyni.

262.Uchwała Nr XXXIV/261/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie  ustanowienia Nagrody Starosty  Głubczyckiego dla maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego.

263. Uchwała Nr XXXV/263/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach

264. Uchwała Nr XXXV/264/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 maja 2009r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok
 
265. Uchwała Nr XXXV/265/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 maja 2009r.w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/261/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 roku wsprawie  ustanowienia Nagrody Starosty Głubczyckiego dla maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego.
 
266. Uchwała Nr XXXV/266/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.”Gotowi do pracy – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
267. Uchwała Nr XXXVII / 267 / 2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 09 lipca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok
 
268. Uchwała Nr XXXVII / 268 / 2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 09 lipca 2009 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004 – 2013
 
269. Uchwała Nr XXXVII / 269 / 2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 09 lipca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

270. Uchwała Nr XXXVII/270/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 09 lipca 2009 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok   Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
 
271. Uchwała Nr XXXVII / 271 / 2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 09 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI / 291 / 2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach,
za pierwsze półrocze
 
272. Uchwała Nr XXXVII / 272 / 2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 09 lipca 2009r.w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
 
 
273. Uchwała Nr XXXVIII/273/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia  14 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/263/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą  w Głubczycach
 
274. Uchwała Nr XXXVIII/274/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie  Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

275. Uchwała Nr XXXIX/275/2009 Rady Pwiatu w Głubczycach w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009r.

276. Uchwała Nr XXXIX/276/2009 Rady Pwiatu w Głubczycach w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004-2013.

277. Uchwała Nr XXXIX/277/2009 Rady Pwiatu w Głubczycach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/ 254 / 2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu pobieranego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach.

278. Uchwała Nr XXXIX/278/2009 Rady Pwiatu w Głubczycach w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Głubczyckiego za 2008r.

279. Uchwała Nr XXXIX/279/2009 Rady Pwiatu w Głubczycach w sprawie zmian w Statucie Powiatu Głubczyckiego.

280. Uchwała Nr XXXIX/280/2009 Rady Pwiatu w Głubczycach w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Poomocy Społecznej w Klisinie wraz z filiami w Boboluszkach, Branicach i Radyni.

281.  Uchwała Nr XXXIX/281/2009 Rady Pwiatu w Głubczycach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny dokonanej przez Powiat Głubczycki na rzecz Gminy Kietrz

282. Uchwała Nr XXXIX/282/2009 Rady Pwiatu w Głubczycach w sprawie udzielenia pomocy Gminie Głubczyce w postaci przekazania drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg powiatowych.

283. Uchwała Nr XXXIX/283/2009 Rady Pwiatu w Głubczycach w sprawie założenia Liceum Profilowanego dla Dorosołych w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach.

284. Uchwała Nr XXXIX/2842009 Rady Pwiatu w Głubczycach w sprawie założenia Liceum Ogólnokształccącego w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach.

285. Uchwała Nr XXXIX/285/2009 Rady Pwiatu w Głubczycach w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Babicach na prace konserwatorskie, restarskie lub roboty budowlane przy  zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

286. Uchwała Nr XXXIX/286/2009 Rady Pwiatu w Głubczycach w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Krzyża  w Bogdanowicachna  prace konserwatorskie, restarskie lub roboty budowlane przy  zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

287.Uchwała Nr XXXIX/287/2009 Rady Pwiatu w Głubczycach w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Pomorzowicach na prace konserwatorskie, restarskie lub roboty budowlane przy  zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

288. Uchwała Nr XXXIX/288/2009 Rady Pwiatu w Głubczycach w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Piotra i Pawła  w Równem na  prace konserwatorskie, restarskie lub roboty budowlane przy  zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

289. Uchwała Nr XL/289/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok.
 
290. Uchwała Nr XLI/290/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI / 239 / 2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 luty  2009 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
291. Uchwała Nr XLI/291/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zaopiniowania projektu uchwały
w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.
 
292. Uchwała Nr XLI/292/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1201O relacji Głubczyce – Wiechowice na odcinku od miejscowości Włodzienin do skrzyżowania z DW 419” do współfinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.
 
293. Uchwała Nr XLI/293/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka ulicy Głubczyckiej ciągu drogi powiatowej nr 1262O w miejscowości Baborów”
do współfinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.
 
294. Uchwała Nr XLII/294/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie intencji przystąpienia do realizacji projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”.
 
295. Uchwała Nr XLII/295/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz pełniącym obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców metodycznych, pedagogów, psychologów, logopedów, a także innych specjalistów prowadzący zajęcia specjalistyczne oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć                              w kształceniu zaocznym.
 
296. Uchwała Nr XLII/296/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI / 239 / 2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 luty 2009 r.i Uchwały Nr XLI / 290 / 2009 Rady Powiatu w Głubczycach
z dnia 25 września 2009 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacjizawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
297. Uchwała Nr XLII/297/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2009 – 2014”
 
298. Uchwała Nr XLII/298/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok.
 
299. Uchwała Nr XLII/299/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004 –2013.
 
300.  Uchwała Nr XLII/300/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Śląsk bez granic – nowa destynacja turystyczna” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
 
301. Uchwała Nr XLII/301/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie nawiązania współpracy z Dobrowolnym Związkiem Gmin Mikroregionu Północno-zachodnio-opawskiego.
 
302. Uchwała Nr XLII/302/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Głubczycach.
 
303. Uchwała Nr XLII/303/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania bilansu  za okres 01.01.2009 r. – 17.07.2009 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Głubczycach.
 
304. Uchwała Nr XLII/304/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie załatwienia skargi z dnia 24 sierpnia 2009 r. na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach.

 

305. Uchwała Nr XLIII/305/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok.
 
306. Uchwała Nr XLIII/306/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004 –2013.
 
307. Uchwała Nr XLIII/307/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI / 239 / 2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 lutego 2009 r.,Uchwały Nr XLI / 290 / 2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 września 2009 r. oraz Uchwały Nr XLII / 296 / 2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia
30 października 2009 r. w sprawie podziału środków na realizację zadańz zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej, finansowanych przezPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
308. Uchwała Nr XLIV/308/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego   w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności  Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach.
 
309. Uchwała Nr XLIV/309/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 rok
 
310. Uchwała Nr XLIV/310/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie  zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004 –2013.
 
311.  Uchwała Nr XLIV/311/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie  uchwalenia budżetu powiatu na
2010 rok.
 
312.  Uchwała Nr XLIV/312/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za  okres od 01.01.2009r. do 17.07.2009r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach .
 
313. Uchwała Nr XLIV/313/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2010.
 
314. Uchwała Nr XLIV/314/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań celem przystąpienia do spółki i nabycia udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej
w Głubczycach,  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach.
 
315. Uchwała Nr XLIV/315/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Administracyjno -Budżetowej na 2010rok.
 
316. Uchwała Nr XLIV/316/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2010rok 
 
317. Uchwała Nr XLIV/317/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2010rok .
 
318. Uchwała Nr XLIV/318/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2010 rok .
 
319. Uchwała Nr XLIV/319/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej na 2010rok .
 
320. Uchwała Nr XLIV/320/2009 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.
 
321. Uchwała Nr XLIV/321/2009 Rady Powiatu w Głubczycach zmieniająca uchwałę Nr XXXV/263/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia  29 maja 2009r.w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach.
 
322. Uchwała Nr XLV/322/2010 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 rok.
 
323. Uchwała Nr XLV/323/2010 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004 –2013 .
 
324. Uchwała Nr XLV/324/2010 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 
325. Uchwała Nr XLV/325/2010 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie  zmiany Uchwały Nr V/35/2006 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia  28 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia katalogu rzeczowego urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte dofinansowaniem  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.
 
 
326. Uchwała Nr XLV/326/2010 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie  powierzenia Gminie Głubczyce prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczącego prowadzenie biblioteki powiatowej.
 
327. Uchwała Nr XLV/327/2010 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie  powierzenia Gminie Głubczyce prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji X Festiwalu Kultury Powiatowej.
 
328. Uchwała Nr XLV/328/2010 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie  zatwierdzenia udziału Powiatu Głubczyckiego w realizacji projektu   pn. „Wzrost kompetencji społecznych gwarantem sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
 
329. Uchwała Nr XLV/329/2010 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu  w  Głubczycach na 2010 rok.

 

330. Uchwała Nr XLVI/330/2010 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Głubczyckiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 
331. Uchwała Nr XLVI/331/2010 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie  zmiany budżetu powiatu na 2010 rok.
 
332. Uchwała Nr XLVI/332/2010 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie  przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Opolskiego związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010r.
 
333. Uchwała Nr XLVI/333/2010 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie  zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych z siedzibą w Kup
 
334. Uchwała Nr XLVII/334/2010 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok.
 
335. Uchwała Nr XLVII/335/2010 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004 –2013.
 
336. Uchwała Nr XLVII/336/2010 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie  wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za okres od dnia 18 lipca 2009 do dnia 31 grudnia 2009 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach w Likwidacji
 
337. Uchwała Nr XLVII/337/2010 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
338. Uchwała Nr XLVII/338/2010 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/181/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie utworzenia publicznej placówki doskonalenia nauczycieli
 
339. Uchwała Nr XLVII/339/2010 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie udzielenia pomocy Gminie Baborów w postaci przekazania drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg powiatowych
 
340. Uchwała Nr XLVII/340/2010 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie udzielenia pomocy Gminie Branice w postaci przekazania drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg powiatowych
341. Uchwała Nr XLVII/341/2010 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie udzielenia pomocy Gminie Głubczyce w postaci przekazania drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg powiatowych
 
342. Uchwała Nr XLVII/342/2010 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie udzielenia pomocy Gminie Kietrz w postaci przekazania drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg powiatowych
 
343. Uchwała Nr XLVIII/343/2010 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie intencji zachowania trwałości projektu
 pn.„Termomodernizacja budynku głównego i diagnostycznego Szpitala Powiatowego
w Głubczycach, dla którego beneficjentem jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach w Likwidacji”.
 
 344. Uchwała Nr XLIX/344/2010 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Głubczycach
z wykonania budżetu powiatu za 2009r.
 
345. Uchwała Nr XLIX/345/2010 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010r.
 
346. Uchwała Nr XLIX/346/2010 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na rzecz Gminy Głubczyce.
 
346. Uchwała Nr XLIX/346/2010 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na rzecz Gminy Głubczyce.
 
347. Uchwała Nr L/347/2010 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok.
 
348. Uchwała Nr L/348/2010 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach w Likwidacji  i Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach, za pierwsze półrocze.
 
349. Uchwała Nr L/349/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
od 18.07.2009 r. do 31.12.2009r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Głubczycach w Likwidacji.
 
350.  Uchwała Nr L/350/2010  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej  w Głubczycach za 2009 r.
 
351.Uchwała Nr L/351/2010 w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach w Likwidacji, uchwalonego przez Radę Społeczną SP ZOZ w Głubczycach w Likwidacji.
 
352.Uchwała Nr L/352/2010 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę
 w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.
 
353.Uchwała Nr L/353/2010 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „ Gotowi do pracy - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym " w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
354.Uchwała Nr L/354/2010w sprawie zmiany uchwały Nr XX/153/2008Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie ustanowienia stypendiów Starosty Głubczyckiego dla uczniów szkół , dla których organem prowadzącym jest  Powiat Głubczycki.
355. Uchwała Nr L/355/2010 w sprawie ustalenia cen za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych oraz umieszczanie ich na parkingach strzeżonych.
 
356. Uchwała Nr L/356/2010 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
 
357. Uchwała Nr LI/357/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr L / 348 / 2010 Rady Powiatu
w Głubczycach z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w  Głubczycach w Likwidacji  i Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach, za pierwsze półrocze.
 
358. Uchwała Nr LI/358/2010 w sprawie udzielenia pomocy Gminie Branice w postaci przekazania płytek chodnikowych pozyskanych z remontowanego chodnika przy drodze powiatowej nr 1220O
w miejscowości Branice.
 
359. Uchwała Nr LI/359/2010 w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Cisek
 
360. Uchwała Nr LI/360/2010 w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Kietrz na zadanie realizowane wspólnie.
 
361 Uchwała Nr LI/361/2010 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Baborowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 
362. Uchwała Nr LI/362/2010 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętej Rodziny w Branicachna prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 
363. Uchwała Nr LI/363/2010 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Bartłomieja w Dzierżysławiu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 
364. Uchwała Nr LI/364/2010 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Jakuba Starszego w Nasiedlu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 
365. Uchwała Nr LI/365/2010 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Trójcy Świętej  w Opawicy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym  do rejestru zabytków.
 
366. Uchwała Nr LI/366/2010 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010r.

367. Uchwała Nr LII/367/2010 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

368. Uchwała Nr LII/368/2010 w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004 –2013

 
369. Uchwała Nr LII/369/2010 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
 
370. Uchwała Nr LII/370/2010 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu
Powiatu Głubczyckiego za 2009 rok
 
371. Uchwała Nr LII/371/2010 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bogdanowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym  do rejestru zabytków
 
372. Uchwała Nr LII/372/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII / 337 / 2010 Rady Powiatu w Głubczycach  z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
373. Uchwała Nr LII /373/ 2010 w sprawie załatwienia skargi z dnia 11 maja 2010 r. na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „ Pod Klonami ” w Dzbańcach
 
374. Uchwała Nr LIII/374/2010 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok
 
375.Uchwała Nr LIII/375/2010  w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004 –2013
 
376. Uchwała Nr LIII/376/2010 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach w Likwidacji
 
377. Uchwała Nr LIII/377/2010 w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach w Likwidacji,  uchwalonego przez Radę Społeczną SP ZOZ w Głubczycach w Likwidacji
 
378.Uchwała Nr LIV/378/2010 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok
 
379.  Uchwała Nr LIV/379/2010 w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Głubczyckiego na lata 2004 –2013
 
380. Uchwała Nr LIV/380/2010 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Głubczyckiemu lub powiatowym jednostkom organizacyjnym
 
381. Uchwała Nr LIV/381/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII / 337/2010 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 marca 2010r. w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
 
382. Uchwała Nr LIV/382/2010 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania
 
383. Uchwała Nr LIV/383/2010 w sprawie zmiany statutu Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach
 
384. Uchwała Nr LIV/384/2010 w sprawie udzielenia pomocy Gminie Baborów w postaci przekazania materiałów budowlanych tj. płytek chodnikowych, obrzeży i krawężników pozyskanych z remontowanych chodników przy drodze powiatowej  nr 1262O (ulica Głubczycka) w miejscowości Baborów
385. Uchwała Nr LIV/385/2010 w sprawie udzielenia pomocy Gminie Głubczyce w postaci przekazania płytek chodnikowych pozyskanych z remontowanych chodników przy drodze powiatowej
nr 1215O w miejscowości Głubczyce
 
386. Uchwała Nr LIV/386/2010 w sprawie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku.
 
 
 


DOCUchwała nr 1.doc (154,50KB)

DOCUchwała nr 2.doc (155,50KB)

DOCUchwała nr 3.doc (152,00KB)

DOCUchwała nr 4.doc (140,00KB)

DOCUchwała nr 5.doc (140,50KB)

DOCUchwała nr 6.doc (167,00KB)

DOCUchwała nr 7.doc (160,50KB)

DOCUchwała nr 8.doc (145,50KB)

DOCUchwała nr 9.doc (135,00KB)

DOCUchwała nr10.doc (142,00KB)

DOCUchwała nr11.doc (158,50KB)

DOCUchwała nr12.doc (89,50KB)

DOCUchwała nr13.doc (98,50KB)

DOCUchwała nr14.doc (91,00KB)

DOCUchwała nr15.doc (98,50KB)

DOCUchwała nr16.doc (89,00KB)

DOCUchwała nr17.doc (97,00KB)

DOCUchwała nr18.doc (89,00KB)

DOCUchwała nr19.doc (101,50KB)

DOCUchwała nr20.doc (90,50KB)

DOCUchwała nr21.doc (98,50KB)

DOCUchwała nr22.doc (111,00KB)

DOCUchwała nr23.doc (110,00KB)

DOCUchwała Nr 24 Rady Powiatu.doc (34,50KB)

DOCUchwała Nr 25 Rady Powiatu.doc (49,50KB)

DOCUchwała Nr 26 Rady Powiatu.doc (30,50KB)

DOCUchwała Nr 27 Rady Powiatu.doc (25,00KB)

DOCZałącznik do Uchwały Nr 27 Rady Powiatu.doc (196,00KB)

DOCUchwała Nr 28 Rady Powiatu.doc (24,50KB)

DOCZałącznik do Uchwały Nr 28 Rady Powiatu.doc (25,50KB)

DOCUchwała Nr 29 Rady Powiatu.doc (42,00KB)

DOCUchwała Nr 30 Rady Powiatu.doc (680,50KB)

DOCUchwała Nr 31 Rady Powiatu.doc (77,50KB)

DOCUchwała Nr 32 Rady Powiatu.doc (31,00KB)

DOCUchwała Nr 33 Rady Powiatu.doc (24,00KB)

DOCUchwała Nr 34 Rady Powiatu.doc (23,00KB)

DOCUchwała Nr 35 Rady Powiatu.doc (42,50KB)

DOCUchwała nr 37 Rady Powiatu.doc (305,00KB)

DOCUchwała nr 36 Rady Powiatu.doc (60,50KB)

DOCUchwała nr38 Rady Powiatu.doc (72,00KB)

DOCUchwała nr 39 Rady Powiatu.doc (136,50KB)

DOCUchwała nr 40 Rady Powiatu.doc (313,00KB)

DOCUchwała nr 41 Rady Powiatu.doc (112,50KB)

DOCUchwała nr 42 Rady Powiatu.doc (52,00KB)

DOCUchwała nr 43 Rady Powiatu.doc (95,50KB)

DOCUchwała nr 44 Rady Powiatu.doc (102,50KB)

DOCUchwała nr 45 Rady Powiatu.doc (289,00KB)

DOCUchwała nr 46 Rady Powiatu.doc (155,50KB)

DOCUchwała nr 47 Rady Powiatu.doc (57,00KB)

DOCUchwała nr 48 Rady Powiatu.doc (103,00KB)

DOCUchwała nr 49 Rady Powiatu.doc (102,00KB)

DOCUchwała nr 50 Rady Powiatu.doc (112,50KB)

DOCUchwała nr 51 Rady Powiatu.doc (107,00KB)

DOCUchwała nr 52 Rady Powiatu.doc (98,50KB)

DOCUchwała nr 53 Rady Powiatu.doc (108,50KB)

DOCUchwała nr 54 Rady Powiatu.doc (107,50KB)

DOCUchwała Nr 55 Rady Powiatu.doc (116,00KB)

DOCUchwała Nr 56 Rady Powiatu.doc (110,50KB)

DOCUchwała Nr 57 Rady Powiatu.doc (106,50KB)

DOCUchwała Nr 58 Rady Powiatu.doc (121,50KB)

DOCUchwała nr 59 Rady Powiatu.doc (163,00KB)

DOCUchwała nr 60 Rady Powiatu.doc (91,00KB)

DOCUchwała nr 61Rady Powiatu.doc (299,50KB)

DOCUchwała nr 62 Rady Powiatu.doc (70,00KB)

DOCUchwała nr 63 Rady Powiatu.doc (60,50KB)

DOCUchwała nr 64 Rady Powiatu.doc (91,50KB)

DOCUchwała nr 65 Rady Powiatu.doc (261,50KB)

DOCUchwała nr 66 Rady Powiatu.doc (97,00KB)

DOCUchwała nr 67 rady Powiatu.doc (102,50KB)

DOCUchwała nr 68 Rady Powiatu.doc (95,50KB)

DOCUchwała Nr 69 Rady Powiatu.doc (27,50KB)

DOCUchwała Nr 70 Rady Powiatu.doc (55,00KB)

DOCZałącznik do Uchwały Nr 70 Rady Powiatu.doc (46,50KB)

DOCUchwała Nr 71 Rady Powiatu.doc (30,00KB)

DOCZałącznik do Uchwały Nr 71 Rady Powiatu.doc (221,50KB)

DOCUchwała Nr 72 Rady Powiatu.doc (33,00KB)

DOCZałącznik do Uchwały Nr 72 Rady Powiatu.doc (67,00KB)

DOCUchwała Nr 73 Rady Powiatu.doc (26,00KB)

DOCUchwała Nr 74 Rady Powiatu.doc (45,00KB)

DOCUchwała Nr 75 Rady Powiatu.doc (29,50KB)

DOCZałącznik do Uchwały Nr 75 Rady Powiatu.doc (221,00KB)

DOCUchwała Nr 76 Rady Powiatu.doc (27,00KB)

DOCUchwała Nr 77 Rady Powiatu.doc (27,50KB)

DOCUchwała Nr 78 Rady Powiatu.doc (27,50KB)

DOCUchwała Nr 79 Rady Powiatu.doc (30,50KB)

DOCUchwała Nr 80 Rady Powiatu.doc (30,00KB)

DOCUchwała Nr 81 Rady Powiatu.doc (29,00KB)

DOCUchwała Nr 82 Rady Powiatu.doc (74,00KB)

DOCUchwała Nr 83 Rady Powiatu.doc (30,50KB)

DOCZałącznik do Uchwały Nr 83 Rady Powiatu.doc (228,00KB)

DOCUchwała Nr 84 Rady Powiatu.doc (30,00KB)

DOCUchwała Nr 85 Rady Powiatu.doc (29,50KB)

DOCUchwała Nr 86 Rady Powiatu.doc (30,00KB)

DOCUchwała Nr 87 Rady Powiatu.doc (29,00KB)

DOCUchwała Nr 88 Rady Powiatu.doc (30,00KB)

DOCUchwała Nr 89 Rady Powiatu.doc (27,00KB)

DOCUchwała Nr 90 Rady Powiatu.doc (27,50KB)

DOCUchwała Nr 91 Rady Powiatu.doc (27,50KB)

DOCUchwała Nr 92 Rady Powiatu.doc (27,00KB)

DOCUchwała Nr 93 Rady Powiatu.doc (28,00KB)

DOCUchwała Nr 94 Rady Powiatu.doc (136,50KB)

DOCUchwała Nr 95 Rady Powiatu.doc (28,50KB)

DOCuchwała 96.doc (298,00KB)

DOCuchwała 97.doc (86,50KB)

DOCuchwała 98.doc (184,00KB)

DOCuchwała 99.doc (172,00KB)

DOCuchwała 100.doc (180,00KB)

DOCuchwała 101.doc (162,50KB)

DOCuchwała 102.doc (363,00KB)

DOCuchwała 103.doc (163,50KB)

DOCuchwała 104.doc (168,00KB)

DOCuchwała 105.doc (81,00KB)

DOCuchwała 106.doc (671,00KB)

DOCuchwała 107.doc (162,50KB)

DOCuchwała 108.doc (117,00KB)

DOCuchwała 109.doc (143,00KB)

DOCuchwała 110.doc (99,50KB)

DOCuchwała 111.doc (138,50KB)

DOCuchwała 112.doc (126,50KB)

DOCuchwała 113.doc (135,50KB)

DOCuchwała 114.doc (124,00KB)

DOCuchwała 115.doc (130,50KB)

DOCuchwała 116.doc (158,00KB)

DOCuchwała 117.doc (2,53MB)

DOCUchwała 118.doc (200,50KB)

DOCUchwała 119.doc (361,00KB)

DOCUchwała 120.doc (749,00KB)

DOCUchwała 121.doc (131,00KB)

DOCUchwała 126.doc (160,50KB)

DOCUchwała 127.doc (128,50KB)

DOCUchwała 128.doc (166,00KB)

DOCUchwała 129.doc (159,00KB)

DOCUchwała 130.doc (124,00KB)

DOCUchwała 131.doc (149,50KB)

DOCUchwała 132.doc (163,00KB)

DOCUchwała 122.doc (129,50KB)

DOCUchwała 123.doc (78,50KB)

DOCUchwała 124.doc (128,50KB)

DOCUchwała 125.doc (134,50KB)

DOCUchwała 133.doc (146,50KB)

DOCUchwała 134.doc (353,50KB)

DOCUchwała 135.doc (307,00KB)

DOCUchwała 136.doc (347,00KB)

DOCUchwała 137.doc (308,00KB)

DOCUchwała 138.doc (259,00KB)

DOCUchwała 139.doc (271,00KB)

DOCUchwała 140.doc (288,00KB)

DOCUchwała 141.doc (279,50KB)

DOCUchwała 142.doc (292,00KB)

DOCUchwała 143.doc (289,50KB)

DOCUchwała 144.doc (288,00KB)

DOCUchwała 145.doc (310,50KB)

DOCUchwała 146.doc (328,50KB)

DOCUchwała 147.doc (292,50KB)

DOCUchwała 148.doc (173,50KB)

DOCUchwała 149.doc (316,50KB)

DOCUchwała 150.doc (303,00KB)

DOCUchwała 150.doc (303,00KB)

DOCUchwała 151.doc (232,00KB)

DOCUchwała 152.doc (208,00KB)

DOCUchwała 153.doc (1,41MB)

DOCUchwała 154.doc (347,00KB)

DOCUchwała 155.doc (1,13MB)

DOCUchwała 156.doc (303,50KB)

DOCUchwała 157.doc (325,50KB)

DOCUchwała 158.doc (289,50KB)

DOCUchwała 159.doc (286,00KB)

DOCUchwała 160.doc (235,50KB)

DOCUchwała 161.doc (328,00KB)

DOCUchwała 162.doc (293,50KB)

DOCUchwała 163.doc (306,00KB)

DOCUchwała 164.doc (301,00KB)

DOCUchwała 165.doc (306,50KB)

DOCUchwała 166.doc (306,50KB)

DOCUchwała 167.doc (305,00KB)

DOCUchwała 168.doc (286,50KB)

DOCUchwała 169.doc (340,00KB)

DOCUchwała 170.doc (329,50KB)

DOCUchwała 171.doc (337,50KB)

DOCUchwała 172.doc (311,00KB)

DOCUchwała 173.doc (309,50KB)

DOCUchwała 174.doc (301,50KB)

DOCUchwała Nr 175.doc (116,00KB)

DOCUchwała Nr 176.doc (238,00KB)

DOCUchwała Nr 177.doc (208,00KB)

DOCUchwała Nr 178.doc (26,50KB)

DOCUchwała Nr 179.doc (23,00KB)

DOCUchwała Nr 180.doc (24,00KB)

DOCUchwała Nr 181.doc (71,00KB)

DOCUchwała Nr 182 -.doc (27,00KB)

DOCUchwała Nr 183-.doc (49,50KB)

DOCUchwała Nr 184-.doc (28,50KB)

DOCUchwała Nr 185.doc (26,50KB)

DOC186.doc (276,00KB)

DOC187.doc (522,00KB)

DOC188.doc (407,50KB)

DOC189.doc (330,00KB)

DOC190.doc (302,50KB)

DOC191.doc (346,50KB)

DOC192.doc (287,00KB)

DOCuchwała 193.doc (326,50KB)

DOCuchwała 194.doc (213,50KB)

DOCuchwała 195.doc (527,50KB)

DOCuchwała 196.doc (1 007,50KB)

DOCuchwała 197.doc (331,00KB)

DOCuchwała 198.doc (350,00KB)

DOCuchwała 199.doc (346,50KB)

DOCuchwała 200.doc (352,50KB)

DOCuchwała 201.doc (354,00KB)

DOCuchwała 202.doc (1,68MB)

DOCuchwała 203.doc (341,00KB)

DOC204.doc (323,50KB)

DOC205.doc (421,00KB)

DOC206.doc (543,00KB)

DOC207.doc (335,50KB)

DOC208.doc (273,50KB)

DOC209.doc (320,50KB)

DOC210.doc (355,00KB)

DOC211.doc (306,00KB)

DOC212.doc (335,00KB)

DOC213.doc (305,00KB)

DOC214.doc (337,50KB)

DOC215.doc (598,00KB)

DOC216.doc (330,00KB)

DOC217.doc (382,00KB)

DOC218.doc (359,50KB)

DOC219.doc (353,50KB)

DOC220.doc (768,00KB)

DOC221.doc (311,00KB)

DOC222.doc (351,50KB)

DOC223.doc (351,50KB)

DOC224.doc (303,50KB)

DOC225.doc (306,50KB)

DOC226.doc (292,00KB)

DOC227.doc (884,50KB)

DOC228.doc (297,50KB)

DOC229.doc (294,50KB)

DOC230.doc (383,50KB)

DOC231.doc (339,00KB)

DOC232.doc (473,50KB)

DOC233.doc (541,00KB)

DOC234.doc (303,50KB)

DOC235.doc (307,50KB)

DOC236.doc (283,50KB)

DOC237.doc (316,50KB)

DOC238.doc (318,50KB)

DOC239.doc (208,00KB)

DOC240.doc (314,50KB)

DOC241.doc (269,00KB)

DOC242.doc (359,00KB)

DOC243.doc (181,50KB)

DOC244.doc (163,50KB)

DOC245.doc (314,50KB)

DOC246.doc (314,50KB)

DOC247.doc (254,50KB)

DOC248.doc (526,00KB)

DOC249.doc (584,50KB)

DOC250.doc (283,50KB)

DOC251.doc (252,00KB)

DOC252.doc (307,50KB)

DOC253.doc (130,00KB)

DOC254.doc (331,00KB)

DOC255.doc (154,00KB)

DOC256.doc (301,50KB)

DOC257.doc (248,50KB)

DOC258.doc (287,00KB)

DOC259.doc (322,50KB)

DOC260.doc (352,00KB)

DOC261.doc (1,20MB)

DOC262.doc (336,00KB)

DOC263.doc (323,50KB)

DOC264.doc (285,50KB)

DOC265.doc (390,00KB)

DOC266.doc (344,00KB)

DOC267.doc (478,50KB)

DOC268.doc (548,50KB)

DOC269.doc (333,50KB)

DOC270.doc (324,00KB)

DOC271.doc (164,50KB)

DOC272.doc (176,00KB)

DOC273.doc (321,50KB)

DOC274.doc (130,50KB)

DOC275.doc (508,00KB)

DOC276.doc (579,00KB)

DOC277.doc (341,00KB)

DOC278.doc (957,50KB)

DOC279.doc (359,00KB)

DOC280.doc (370,00KB)

DOC281.doc (300,00KB)

DOC282.doc (324,00KB)

DOC283.doc (368,50KB)

DOC284.doc (360,50KB)

DOC285.doc (356,50KB)

DOC286.doc (358,00KB)

DOC287.doc (361,50KB)

DOC288.doc (353,00KB)

PDF290.pdf (347,52KB)

PDF291.pdf (253,64KB)

PDF292.pdf (330,98KB)

PDF293.pdf (286,81KB)

PDF289.pdf (55,66KB)

DOC294.doc (317,50KB)

DOC295.doc (279,00KB)

DOC296.doc (325,00KB)

DOC297.doc (284,50KB)

DOC298.doc (377,00KB)

DOC299.doc (534,00KB)

DOC300.doc (300,00KB)

DOC301.doc (328,50KB)

DOC302.doc (309,50KB)

DOC303.doc (285,50KB)

DOC304.doc (285,50KB)

DOC305.doc (383,50KB)

DOC306.doc (569,00KB)

DOC307.doc (140,50KB)

DOC308.doc (306,50KB)

DOC309.doc (494,50KB)

DOC310.doc (553,00KB)

DOC311.doc (960,00KB)

DOC312.doc (325,00KB)

DOC313.doc (346,50KB)

DOC314.doc (301,00KB)

DOC315.doc (284,50KB)

DOC316.doc (285,50KB)

DOC317.doc (286,00KB)

DOC318.doc (285,50KB)

DOC319.doc (284,00KB)

DOC320.doc (277,50KB)

DOC321.doc (353,00KB)

DOCOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.doc (357,00KB)

DOC322.doc (302,00KB)

DOC323.doc (541,00KB)

DOC324.doc (294,50KB)

DOC325.doc (356,50KB)

DOC326.doc (327,50KB)

DOC327.doc (328,00KB)

DOC328.doc (318,00KB)

DOC329.doc (267,50KB)

DOC330.doc (1,71MB)

DOC330.doc (1,71MB)

DOC331.doc (256,00KB)

DOC332.doc (317,50KB)

DOC333.doc (305,50KB)

DOC334.doc (306,00KB)

DOC335.doc (562,50KB)

DOC336.doc (343,50KB)

DOC337.doc (216,00KB)

DOC338.doc (304,50KB)

DOC339.doc (315,50KB)

DOC340.doc (280,00KB)

DOC341.doc (315,50KB)

DOC342.doc (316,00KB)

DOC343.doc (304,50KB)

DOC344.doc (312,50KB)

DOC345.doc (213,50KB)

DOC346.doc (347,50KB)

DOC347.doc (235,50KB)

DOC348.doc (183,50KB)

DOC349.doc (1,48MB)

DOC350.doc (621,50KB)

DOC351.doc (360,00KB)

DOC352.doc (144,50KB)

DOC353.doc (154,00KB)

DOC354.doc (730,00KB)

DOC355.doc (240,50KB)

DOC356.doc (129,50KB)

DOC357.doc (272,00KB)

DOC358.doc (149,50KB)

DOC359.doc (140,50KB)

DOC360.doc (141,50KB)

DOC361.doc (171,00KB)

DOC362.doc (169,00KB)

DOC363.doc (167,00KB)

DOC364.doc (167,00KB)

DOC365.doc (167,00KB)

DOC366.doc (844,00KB)

DOC367.doc (320,50KB)

DOC368.doc (382,50KB)

DOC369.doc (197,50KB)

DOC370.doc (139,50KB)

DOC371.doc (175,50KB)

DOC372.doc (180,50KB)

DOC373.doc (269,50KB)

DOC374.doc (225,00KB)

DOC375.doc (382,00KB)

DOC376.doc (92,00KB)

DOC377.doc (204,50KB)

DOCUchwała Nr 378 zeskanowana.doc (401,50KB)

DOCUchwała Nr 379 zaskanowana.doc (395,50KB)

DOCUchwała Nr 380 zeskanowana.doc (337,50KB)

DOCUchwała Nr 381 zeskanowana.doc (114,50KB)

DOCUchwała Nr 382 zeskanowana.doc (2,31MB)

DOCUchwała Nr 383 zeskanowana.doc (153,00KB)

DOCUchwała Nr 384 zeskanowana.doc (160,00KB)

DOCUchwała Nr 385 zeskanowana.doc (156,50KB)

DOCUchwała Nr 386 zeskanowana.doc (156,50KB)

DOCUchwała Nr 380 zeskanowana.doc (337,50KB)